Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2020 tonen

14 woningen krijgen subsidies voor levenslang en aangepast wonen

De gemeente Kortenaken heeft in 2020 voor 14 woningen subsidies gegeven om levenslang en aangepast te kunnen wonen. Dit voor een totaalbedrag van 5.905 euro. "Het betreft een aanvullende subsidie op de hoofdsubsidies die Vlaanderen en de provincie geven. Voor deze 14 woningen in Kortenaken betreft deze hoofdsubsidie meer dan 35.000 euro," legt Schepen van Gebouwen, Niels Willems uit. “Met deze premies willen we voornamelijk onze oudere inwoners stimuleren om hun woning aan te passen aan hun specifieke leefsituatie. Dit kadert in een goed huisvestingsbeleid dat wil aanzetten tot het aangepast wonen met de nodige voorzieningen, en dit in samenwerking met Hartje Hageland.” Vorig jaar werden er voor 20 woningen subsidies gegeven door de gemeente Kortenaken en in 2018 voor 14 woningen. Inwoners die ook interesse hebben om hun woning aan te passen kunnen altijd contact opnemen met Hartje Hageland.

Gemeente Kortenaken nu ook op Instagram

Als gemeente willen we ook de jongere inwoners van Kortenaken bereiken. Daarom hebben we besloten om ook een Instagramaccount aan te maken. "We merken dat we via onze website en Facebookpagina al heel wat inwoners bereiken. Toch is er nog een jonger doelpubliek waar we moeilijker mee in contact komen. Steeds meer jongeren zeggen Facebook vaarwel en verkiezen Instagram. Daarom hebben we besloten om ook een Instagramaccount aan te maken," zegt Schepen van Communicatie, Kristof Mollu. "Het is belangrijk dat we iedereen, zowel jong als oud, kunnen bereiken. Daarom zijn we tevreden dat we deze stap genomen hebben."

Eerste editie van Kortenaken Verwarmt was een groot succes

Dat de eerste editie van Kortenaken Verwarmt een groot succes was, bewijst het aantal inschrijvingen. Het gevolg? Een hartverwarmend filmpje! "Na onze oproep in november om deel te nemen aan Kortenaken Verwarmt, stroomden de inschrijvingen binnen. Zo hebben we maar liefst een 80-tal inschrijvingen mogen ontvangen waaronder gezinnen, wijken en verenigingen. Onze filmploegen zijn 12 december op pad geweest met camera's en drones. Een half uur na zonsondergang werd er geen gebruik meer gemaakt van de twee drones maar werden de beelden gemaakt vanaf een hoge plukkar," aldus Burgemeester Stefaan Devos. "We zijn blij dat we als gemeente in deze moeilijke eindejaarsperiode toch wat licht kunnen brengen met een positieve en warme boodschap. We hebben tijdens de opnames gezien dat de solidariteit en verbondenheid onder onze inwoners bijzonder groot is," zegt tevreden Burgemeester Stefaan Devos. "Op kerstavond zal de dienst Vrije Tijd bij zonsondergang het filmpje p

Nieuwjaars- en Driekoningenzingen in Kortenaken mag, mits naleven coronamaatregelen

Ook dit jaar zullen de kinderen in Kortenaken Nieuwjaar en Driekoningen mogen zingen. Ze moeten dit wel op een alternatieve manier doen, zonder aan te bellen bij de mensen. "Nieuwjaars- en Driekoningenzingen is een bekende activiteit in Kortenaken. Normaal gaan er op 31 december en 6 januari honderden kinderen van deur tot deur om te zingen. Jaarlijks wordt er op 31 december ook een pannenkoekenbak georganiseerd door de dienst Vrije Tijd. Door de coronacrisis kan deze pannenkoekenbak helaas niet doorgaan," zegt Schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden. "Kinderen mogen dit jaar wel nog van deur tot deur gaan, aanbellen mag niet. Inwoners kunnen een snoepmandje voor de deur neerzetten, maar de voordeur moet gesloten blijven. Het is aan de kinderen om origineel uit de hoek te komen en misschien te dansen voor het raam, een tekening in de brievenbus te steken of eens te zwaaien."

Gemeentelijke gebouwen verlicht

Om de moeilijke eindejaarsperiode op te vrolijken, besliste het gemeentebestuur van Kortenaken om de gemeentelijke gebouwen te verlichten. "Het gemeentebestuur van Kortenaken heeft beslist om verlichting aan te kopen voor de eindejaarsperiode. De gemeentelijke gebouwen werden intussen feestelijk verlicht om onze gemeente wat licht en warmte te geven," zegt Schepen van Gebouwen, Niels Willems. "Zeker in deze moeilijke omstandigheden, waarin heel wat mensen nood hebben aan sfeer en gezelligheid, vonden we het opportuun om de lange nachten wat lichter te maken met deze verlichting. Onze technische dienst heeft vorige week alle verlichting geplaatst en zo zijn we helemaal klaar voor het eindejaar."  

Gemeente Kortenaken ondersteunt vrijetijdsleven

Verenigingen hebben het in deze coronaperiode niet gemakkelijk. Daarom ondersteunt de gemeente Kortenaken haar verenigingen. “Om de verenigingen te blijven ondersteunen, werd reeds eerder beslist dat elke vereniging zonder bewijslast haar jaarlijkse subsidies krijgt. In juni kregen de verenigingen hier reeds een voorschot op betaald en in december wordt het tweede deel uitbetaald,” geeft het College van Burgemeester en Schepenen aan. “Daarnaast heeft Vlaanderen 87.3 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van de vrijetijdssector. Met deze maatregel hoopt de regering kwetsbare verenigingen voldoende te steunen zodat ze hun werking kunnen heropstarten. De gemeente Kortenaken ontving € 89.459,86.” “Met de stuurgroep, waarin afgevaardigden van de verschillende adviesraden en waarnemers van de politieke fracties vertegenwoordigd zijn, werd er een voorstel van verdeling uitgewerkt. Om willekeur en onduidelijkheid te voorkomen werd er een impactmeting gedaan bij de verenigingen,” zegt

Nieuwe graaflaadcombinatie voor technische dienst geleverd

Goed en betrouwbaar materiaal is noodzakelijk voor een goede werking van de technische dienst. Daarom besliste de gemeente Kortenaken in het voorjaar om een nieuwe graaflaadcombinatie aan te kopen. "Onze gemeentelijke technische dienst doet voor onder andere het onderhoud van de wegen, het ruimen van baangrachten en het laden van de zoutstrooiers regelmatig een beroep op een graaflaadcombinatie," geeft schepen van Openbare Werken Kristof Mollu aan. "In ons goedgekeurd meerjarenplan werd opgenomen het materiaal van de technische dienst tijdig te vervangen omdat goed en betrouwbaar materiaal noodzakelijk is. Deze investering kadert daar volledig in. De huidige graaflaadcombinatie schuift nu door naar het containerpark zodat ze daar nog efficiƫnt kan worden ingezet." Vorige week kreeg het personeel van de technische dienst de nodige opleiding en werden de sleutels symbolisch aan burgemeester Stefaan Devos overhandigd.

OCMW Kortenaken leent gratis spelkoffers uit

Gezinnen die tot de doelgroep van het OCMW behoren kunnen vanaf heden gratis spelkoffers, een verjaardagsbox en een snoezelbox ontlenen bij het OCMW van Kortenaken. De spelkoffers bevatten educatief en duurzaam materiaal. "Het Huis van het Kind Storzo vzw stelt vijf spelkoffers ter beschikking aan het OCMW van Kortenaken. Deze spelkoffers bevatten educatief en duurzaam speelgoed, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Zo is er een spelkoffer voor de leeftijd van 3 tot 6 jaar, een voor de leeftijd van 6 tot 9 jaar en een voor de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar," legt Schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen uit. "Daarnaast stelt het Huis van het Kind Storzo vzw ook nog een verjaardagsbox en een snoezelbox ter beschikking. De boxen kunnen voor maximum twee weken uitgeleend worden. De ontlening van de boxen is gratis. De kinderen gaan er ongetwijfeld urenlang speelplezier aan beleven." Aanvragen kunnen gericht worden aan Finn Struys op het nummer 016 77 29 40 of

Sinterklaas verrast brave kindjes in Kortenaken

Sinterklaas en zijn pieten verrasten de brave kinderen van Kortenaken op 5 december. Hij sprak de kinderen toe in een videoboodschap en verstopte pakjes. Ook de kinderen van het OCMW in Kortenaken is hij niet vergeten. Zij kregen thuis coronaproof een pakketje bezorgd. "We vonden dat alle kinderen van Kortenaken dit jaar hun uiterste best gedaan hebben en heel braaf geweest zijn. Daarom hebben we Sinterklaas gebeld en gevraagd of hij en zijn helpers in Kortenaken de kinderen een pakje kon bezorgen," vertelt Schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden. "Sinterklaas vond blijkbaar ook dat er brave kindjes in Kortenaken wonen. Op zaterdagochtend heeft hij via onze website en Facebookpagina een videoboodschap verspreid. Daarin waren de Pieten te zien die op de mooiste plekken van Kortenaken pakjes verstopten. Kinderen moesten op die plaatsen op zoek gaan naar een groot pakje. In dat pak zat voor elk kindje wat lekkers. Doorheen de dag is op sommige locaties de grote doos helaa

Sinterklaas op bezoek in de gemeente Kortenaken

Zondag 6 december is het Sinterklaas. In Kortenaken zal de Heilige Man samen met zijn helpers op zaterdag 5 december langskomen. "We zijn blij dat Sinterklaas Kortenaken niet vergeten is. Zijn pieten hebben ons laten weten dat de kinderen van Kortenaken op zaterdag 5 december om 9 uur de Facebookpagina en website van de gemeente Kortenaken in de gaten moeten houden," zegt Schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden tevreden. "De ouders van al onze brave kinderen kunnen zaterdag dus best niet te veel plannen. Het enige wat ze moeten doen is dikke jassen, mutsen en handschoenen uit de kast halen."

Gemeente Kortenaken lanceert Kortenaken Cadeaubon

In Kortenaken zijn heel wat succesvolle lokale ondernemers. Om de lokale economie te steunen, lanceert de gemeente Kortenaken op 1 december de Kortenaken Cadeaubon. "De laatste jaren is het steeds populairder geworden om lokaal te kopen. Consumenten zien het belang van streekproducten en de korte keten in. Omdat er in onze gemeente veel succesvolle ondernemers zijn, wilden we als gemeente ook ons steentje bijdragen om de lokale economie te steunen. Tijdens de coronacrisis is dit nog belangrijker dan anders. Daarom lanceren we op 1 december de Kortenaken Cadeaubon," zegt Schepen van Lokale Economie, Niels Willems. "Inwoners kunnen elkaar deze bon geven en ook de gemeente Kortenaken zal, in plaats van de gewone cheques die nu gegeven worden, Kortenaken Cadeaubonnen schenken aan onder andere jubilarissen, laureaten en personeel. Zo laten we als gemeente geld terugvloeien naar onze lokale economie." "Inwoners kunnen de Kortenaken Cadeaubon online via onze website o