Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2022 tonen

Geen vuurwerk binnen Politiezone Hageland wegens rukwinden

De politiezone Hageland bestaat uit de gemeentes Tielt-Winge, Kortenaken, Bekkevoort, Geetbets en Glabbeek en verbiedt na advies van de brandweer het afsteken van vuurwerkpijlen op oudejaarsnacht. Reden hiervoor zijn de voorspelde rukwinden. Binnen de Politiezone Hageland is in het uniform GAS-reglement opgenomen dat er een algemeen verbod is op vuurwerk. De burgemeester van iedere gemeente kan enkel voor geluidsarm vuurwerk een vergunning afleveren of in occasioneel geval (en met reden omkleed) een toelating voor knallend vuurwerk. De burgemeesters van Tielt-Winge, Kortenaken en Glabbeek hadden elk twee toelatingen gegeven voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk maar na overleg vanmorgen en na het inwinnen van het advies van de brandweer worden deze toelatingen ingetrokken wegens de voorspelde rukwinden van 50 à 60 km/h. Vanaf een windsnelheid van 30 km/h is het afsteken van vuurwerk namelijk gevaarlijk voor de omgeving vermits de vuurpijlen uit de richting geblazen kunnen worden.

Levenslang en aangepast wonen in Kortenaken

De gemeente Kortenaken kende in 2022 13 premies toe voor levenslang en aangepast wonen. De eigenaars van de woningen ontvangen alles samen € 5855. Deze premie vult de subsidies aan van Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant. Het bedrag van de hoofdsubsidie bedroeg voor deze 13 woningen in Kortenaken meer dan € 35.000. De premie kan aangevraagd worden door 65-plussers voor het plaatsen van een traplift, het installeren van een een aangepaste badkamer, het plaatsen van een hellend vlak, enz. De premie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken met een maximum van € 500 per adres. “Met deze premie willen we voornamelijk onze oudere inwoners stimuleren om hun woning aan te passen aan hun specifieke leefsituatie. Zo kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit alles kadert in een goed huisvestingsbeleid dat wil aanzetten tot het aangepast wonen met de nodige voorzieningen, en dit in samenwerking met Hartje Hageland,” aldus schepen van wonen Niels Willems. Inwoners die interesse hebben

Nieuwe gemeentelijke website online

Kortenaken heeft een fonkelnieuwe gemeentelijke website: ongeveer 500 pagina's met beleidsinfo, informatie over subsidies en premies, activiteiten, lokale bedrijven en verenigingen en heel wat nuttige informatie voor de burger. Schepen van communicatie, Guy Vandebergh: "Aan de beslissing om een nieuwe website te lanceren, lagen twee oorzaken aan de basis. Enerzijds voldeed de vorige website niet meer aan de verwachtingen en noden van onze inwoners. Anderzijds was de technologie erachter verouderd waardoor de mogelijkheden beperkt waren. Vandaar de keuze om voor een volledig nieuw systeem te gaan. Voor de technische uitwerking konden we een beroep doen op AUSY met het Paddle CMS platform via de raamovereenkomst van VERA. Onze eigen diensten zorgden voor de opbouw en inhoudelijke invulling." Met de nieuwe website wordt zoveel mogelijk van de dienstverlening digitaal beschikbaar gemaakt. Een bezoek aan het gemeentehuis wordt hierdoor in vele gevallen overbodig. Burgemeester,

Subsidies toegekend voor renovatie kerk Hoeleden

De kerk van Hoeleden krijgt binnenkort een nieuwe dakbedekking en ook de ramen worden aangepast. Het gemeentebestuur van Kortenaken en de pastorale zone KANA kunnen hiervoor een beroep doen op subsidies van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Het gaat om een bedrag van maximum € 200.000. Schepen van erfgoed Niels Willems: “Zoals bij elke investering zijn we ook voor deze noodzakelijke renovatiewerken op zoek gegaan naar een maximale subsidiëring. Hierdoor kunnen in eerste instantie de dakwerken in 2023 al van start gaan en kunnen de aanpassingen aan de ramen nadien gebeuren. Gezien de gunstige ligging in de dorpskern van Hoeleden gaan we gelijktijdig bekijken of er ook andere functies in de kerk kunnen ondergebracht worden. Hiervoor stellen we in 2023 een studiebureau aan. Er komt dus waarschijnlijk nog een vervolg op de reeds geplande werken.”

Eedaflegging financieel directeur Eddy Jacobs

In de gemeenteraadszitting legde Eddy Jacobs in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, Kim Vandepoel, de eed af als nieuwe financieel directeur van gemeente en OCMW Kortenaken. Eddy, 56 en wonend in Zonhoven, trad in dienst op 1 december en behartigt de financiële belangen van onze gemeente. We heten Eddy van harte welkom en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Kortenaken & Bekkevoort organiseren eerste Santa Run & Walk

Op donderdag 22 december 2022 vindt de eerste editie plaats van “Santa Run & Walk”. Je wandelt of loopt 6 km tussen het gemeentehuis in Bekkevoort (= start) en de sporthal in Kortenaken (= finish) in een heuse kerstsfeer. De parking van de sporthal De Vruen wordt omgetoverd tot een kerstdorp met tal van kinderanimatie. Raf Vanmeensel, schepen van sport in Bekkevoort: "We hebben gezorgd voor heel wat beleving onderweg en een unieke kerstsfeer. De deelnemers kunnen ook zelf hun steentje bijdragen door zich te verkleden. De meest originele kerstman, -vrouw en kerstelfje wint een mooie prijs. Sowieso krijgen de deelnemers allemaal een leuke kerstmuts en een drankbon." Deelnemers parkeren hun voertuig aan Sporthal De Vruen op de parking bovenaan om dan per shuttlebus naar het gemeentehuis van Bekkevoort gebracht te worden. De bussen zijn ter beschikking vanaf 17.30 uur tot 18.45 uur. Het startschot wordt om 19 uur gegeven in Bekkevoort. De kinderanimatie aan de sporthal start

Ondertekening intentieverklaring tot samenwerking tussen SK Waanrode en VS Kortenaken

Voetbalclubs SK Waanrode en VS Kortenaken en de gemeente Kortenaken hebben een charter opgesteld waarin alle partijen zich engageren om binnenkort te komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen beide clubs. Schepen van Sport, Guy Vandebergh vertelt: “Het is de intentie van beide clubs om te fusioneren tot 1 voetbalclub in Kortenaken. De gemeente zal in 2023 een haalbaarheidsstudie op vergunningsniveau en naar subsidiëring laten uitvoeren. Hierbij wordt bekeken of op de site van SK Waanrode in de Steenbergstraat een nieuw complex kan gerealiseerd worden voor de nieuwe fusieclub.” De gemeente gaat verder onderzoeken wat de praktische, financiële en organisatorische mogelijkheden zijn. Onder andere zullen ook de impact op mobiliteit en de buurt bekeken worden. De gefusioneerde voetbalclub gaat de kwalitatieve jeugdvoetbalopleiding van VS Kortenaken verder uitbouwen. De vernieuwde site gaat hier een belangrijk middel voor zijn naar trainings- en wedstrijdfaciliteiten toe. Bijkomend zal

Werken VBR Velpe in Kersbeek-Miskom nog niet ten einde

In het kader van de aanleg van verbindingsriolering Velpe in Kersbeek-Miskom werd de toplaag op de Heerbaan tussen Miskom-Dorp en Kersbeek-Dorp eind november aangelegd. Het is echter nog even wachten op de toplaag tussen Kersbeek-Dorp en het einde van de werfzone omwille van herstellingswerken aan het rioolstelsel. “Normaal gezien was het de bedoeling om eind november overal op de Heerbaan de toplaag aan te brengen, maar de laatste 150 m wordt wat later dan gepland aangelegd,” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "Het cameraonderzoek van de aangelegde riolering tussen Kersbeek-Dorp en de vernieuwde koker ter hoogte van de Beekstraat heeft namelijk enkele zaken aangetoond die niet geheel voldoen aan de gestelde eisen. Daarom is er beslist dat de riolering op sommige stukken terug moet worden aangepast.” Omdat er eerst nog droogzuiging geplaatst moet worden, worden deze werken normaal gezien in de week van 12 december uitgevoerd en ze duren een 4-tal dagen. Dat betekent ook dat de