Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2014 tonen

Prettige feesten!

2 punten van november opnieuw besproken op gemeenteraad van december

Donderdag werden de agendapunten die op de gemeenteraad van november waren verdaagd, opnieuw besproken op de gemeenteraad van december: Belastingsreglement voor de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten: Ik had in november voorgesteld om de handelaars van Kortenaken enkele malen per jaar vrij te stellen van deze belasting maar de wetgeving laat dit niet toe. De reden hiervoor is dat het gelijkheidsbeginsel tussen een handelaar van Kortenaken en een handelaar van buiten Kortenaken anders geschonden zou worden.  Belasting op masten en pylonen (hoger dan 15m): Stefaan had vorige maand enkele bezwaren geuit omtrent dit reglement. Aan een deel van deze bezwaren werd tegemoet gekomen. Zo wordt er nu op vraag van onze fractie een vrijstelling voorzien voor masten en pylonen die gebruikt worden voor de verlichting van sport- en recreatievoorzieningen. Verder kan het college nog bijkomende vrijstellingen geven in geval van betwisting. Omdat er deels t

Donkere decembermaanden

Op 14 december 2006 ging rond 23u bij mijn thuis de bel... Mijn nonkel kwam me vertellen dat ons neef wat verder op de Krawatenstraat net een ongeval had gehad. We gingen dan ook onmiddellijk tot daar maar alle hulp kwam te laat. Peter had door het slechte weer niet gezien dat er een vrachtwagen op straat stond geparkeerd en was op deze vrachtwagen ingereden... Vorige week, dezelfde periode van het jaar, dezelfde vrachtwagen en opnieuw gebeurde er ongeveer hetzelfde ongeval met ook een ernstige afloop... Een brommertje had de vrachtwagen niet opgemerkt en kwam er onder terecht. De dag voordien had mijn mama mij nog een sms gestuurd "voorzichtig hier op straat want de camion staat weer op straat en je ziet hem bijna niet staan" . Omdat het niet mogelijk is om vrachtwagens te verbieden om op straat te staan als men in orde is met de wegcode en sommigen ook geen andere mogelijkheid hebben, stelde ik op de vorige gemeenteraad dan ook voor om vanuit het gemeentebestuur een b

Constructief oppositiewerk

Naast de verdaging van het agendapunt over het niet-geadresseerde drukwerk naar de volgende gemeenteraad (zie eerder op mijn blog) wordt ook het agendapunt over de belasting op masten en pylonen verdaagd . Schepen van financiĆ«n (Paul Francen, Open-VLD) lichtte toe dat dit reglement er op initiatief van de gemeentesecretaris komt en er op die manier een belasting van €2500 wordt geheven op elke mast of pyloon die meer dan 15m hoog is. Stefaan Devos haalde enkele “mankementen” en hiaten in deze beslissing aan. Omdat het niet de bedoeling kan zijn om bijvoorbeeld verlichtingsmasten aan voetbalterreinen of paardenweides te belasten, stelde Stefaan namens CD&V met succes voor om het voorstel te herwerken zodat dit als uitzondering wordt opgenomen en de andere hiaten weggewerkt kunnen worden.

Het hart op de tong hebben

Opvallende uitspraak van schepen Nadine Veulemans (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad naar aanleiding van mijn vraag over de rechtzetting van de verslaggeving van de gemeenteraad van oktober. In de bespreking over de inplanting van de KMO-zone was namelijk opgenomen dat de meerderheid momenteel werkt met de voorkeur voor de inplanting van deze zone aan de Tiense straat . Dit moet natuurlijk de Tiense steenweg in Waanrode zijn en niet de Tiensestraat in Kortenaken. Schepen Veulemans zei letterlijk "uiteraard is het de Tiensesteenweg want ik woon op de Tiensestraat" ... Een pijnlijke uitschuiver of zou er een spreekwoord van toepassing kunnen zijn...

Met een korreltje zout

Vermeld worden door Kris Peeters... Een natte droom voor elke CD&V'er ;-) Die eer viel mij vandaag te beurt op de blog van Kris met een foto die ik hem gisteren bezorgde. Met de fijnzinnige pen zoals hij dat altijd doet, is ook nu de foto van de nodige commentaar voorzien. Ben je ook benieuwd? Surf dan naar  http://deanderekrispeeters.wordpress.com/ Ter info, deze Kris Peeters is ook bekend als De Andere Kris Peeters  en heeft dus niets met CD&V te maken.  Hij is auteur van o.m. 'Het voorruitperspectief'', 'De file voorbij' en 'Weg van Mobiliteit' en een gekende Vlaamse mobiliteitsdeskundige.