Doorgaan naar hoofdcontent

2 punten van november opnieuw besproken op gemeenteraad van december

Donderdag werden de agendapunten die op de gemeenteraad van november waren verdaagd, opnieuw besproken op de gemeenteraad van december:
  • Belastingsreglement voor de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten: Ik had in november voorgesteld om de handelaars van Kortenaken enkele malen per jaar vrij te stellen van deze belasting maar de wetgeving laat dit niet toe. De reden hiervoor is dat het gelijkheidsbeginsel tussen een handelaar van Kortenaken en een handelaar van buiten Kortenaken anders geschonden zou worden. 
  • Belasting op masten en pylonen (hoger dan 15m): Stefaan had vorige maand enkele bezwaren geuit omtrent dit reglement. Aan een deel van deze bezwaren werd tegemoet gekomen. Zo wordt er nu op vraag van onze fractie een vrijstelling voorzien voor masten en pylonen die gebruikt worden voor de verlichting van sport- en recreatievoorzieningen. Verder kan het college nog bijkomende vrijstellingen geven in geval van betwisting. Omdat er deels tegemoet gekomen is aan onze vraag maar omdat het reglement nog steeds een zekere willekeur inhoudt en voor interpretatie vatbaar is, hebben we ons als fractie onthouden tijdens de stemming.