Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2020 weergeven

Oproep voor gedicht aan toekomstige Sterrenweides van Kortenaken, Waanrode en Hoeleden

Waardig afscheid kunnen nemen van je levenloos geboren baby is erg belangrijk, ongeacht de duur van de zwangerschap. Daarom komt er in 2021 een Sterrenweide op de gemeentelijke begraafplaatsen van Kortenaken, Waanrode en Hoeleden. Om de Sterrenweides in te richten zoekt de gemeente Kortenaken een sereen gedicht. “We willen ouders graag een persoonlijke plek geven waar men troost kan vinden. De gemeentediensten hebben een ontwerp gemaakt voor de Sterrenweides. Daarnaast doen we een beroep op onze inwoners om de gedenkplaats te sieren met enkele mooie woorden in de vorm van een gedicht,” geeft Schepen van Begraafplaatsen Griet Vandewijngaerden aan. Tot 15 december kan iedereen een gedicht van maximaal 30 woorden indienen via bibliotheek@kortenaken.be .

Sportraad en de gemeente Kortenaken bekronen sportlaureaten en -kampioenen van 2019

Elk jaar zetten de Sportraad en het gemeentebestuur de meest verdienstelijke sportievelingen van Kortenaken in de bloemetjes. Dit jaar werden de sportlaureaten en -kampioenen van 2019 normaal in maart feestelijk gevierd. Door de coronacrisis werden de huldigingen uitgesteld en de huidige situatie laat nog steeds niet toe om een evenement te organiseren. Daarom werden de sportlaureaten van 2019 deze week coronaproof bekroond.  “Er is heel wat sportief talent in onze gemeente. We mochten begin dit jaar dan ook veel nominaties ontvangen om de trofee Sportlaureaat 2019 in de wacht te slepen. Omdat we hen nog steeds in de bloemetjes wilden zetten, hebben we hun prijs op een coronaveilige manier bezorgd zodat ze toch de erkenning krijgen die ze verdienen,” aldus Schepen van Sport, Kristof Mollu. “Door de coronacrisis liggen groepssporten momenteel stil, maar we merken wel dat de inwoners van Kortenaken in beweging blijven door onder andere te wandelen, joggen en fietsen. Daar zijn we uitera

OCMW Kortenaken deelt hulp- en burenkaartjes uit om solidariteit te bevorderen

Het coronavirus zorgt ervoor dat we allemaal meer thuis moeten zijn. In deze moeilijke tijden is het dan ook extra belangrijk om contact te houden met je buren en ze te helpen waar nodig. Daarom startte het OCMW van Kortenaken met ‘hulpkaartjes’ en ‘burenkaartjes’. Via deze kaartjes kunnen de inwoners aangeven of ze hulp willen bieden of hulp kunnen gebruiken. “Vanwege de coronacrisis zitten veel mensen verplicht thuis waardoor ze geen sociale contacten meer hebben en zelf geen boodschappen kunnen doen of medicijnen kunnen halen. Vooral ouderen en andere kwetsbare groepen zijn hier het slachtoffer van. Daarnaast hebben zorgverleners en andere sectoren het nu drukker dan ooit,” legt Schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen uit. “Daarom krijgt elke inwoner van Kortenaken tussen 12 en 15 november buren- en hulpkaartjes in de brievenbus. De kaartjes zullen bedeeld worden door vrijwilligers. De hulpkaartjes kunnen voor het raam gezet worden door mensen die hulp kunnen gebruiken, bijvoorbee

Seniorenweek wordt ‘Senioren Samen Sterk’

De Seniorenweek is al jaren een vast begrip in Kortenaken. Door de coronacrisis kunnen de activiteiten dit jaar niet plaatsvinden op de traditionele manier. Daarom heeft de dienst Vrije Tijd van de gemeente Kortenaken samen met de Seniorenraad een alternatief onder de naam ‘Senioren Samen Sterk’ voorzien. “Voor onze senioren is de coronacrisis niet gemakkelijk. Ook zij moeten thuisblijven en zien hun sociaal leven stilvallen. Met het alternatief ‘Senioren Samen Sterk’ willen we onze senioren laten weten dat we hen niet vergeten zijn,” aldus Schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen. “Daarom krijgen alle 65-plussers deze week een geschenkentasje met leuke spullen thuis bezorgd. In het zakje zitten onder andere een zeeppompje, suikervrije snoepjes en een 'Senioren Samen Sterk'- boekje. Daarnaast organiseren we volgende week een online Seniorenweek. Elke dag staat er een digitale activiteit op het programma, zoals een zangnamiddag en een thuisbingo.” De activiteiten zullen online

De Lijn zet extra versterkingsritten in voor schoolbussen in Kortenaken

Sinds begin september worden er in Vlaanderen en in Kortenaken op verschillende (school)lijnen versterkingsritten ingezet. Op vraag van het gemeentebestuur van Kortenaken worden er in onze gemeente nog bijkomende versterkingsritten ingezet om de veiligheid van de schoolkinderen na de herfstvakantie te garanderen. “Vanuit de gemeente Kortenaken hebben we in de zomervakantie en bij de start van het schooljaar meermaals contact opgenomen met De Lijn om dit probleem aan te kaarten. Begin oktober werd voor bepaalde buslijnen in heel Vlaanderen en ook in Kortenaken reeds een oplossing gevonden. De Vlaamse overheid heeft middelen ter beschikking gesteld om met autocars achter de normale bussen van De Lijn te rijden. Zo is er meer capaciteit om schoolgaande kinderen veilig te vervoeren,” geeft schepen van mobiliteit Kristof Mollu aan. “Omdat dit grote financiële gevolgen heeft voor De Lijn werden enkel de drukste lijnen bediend met zo’n versterkingsrit. In Kortenaken ging het om de lijnen 565,

Inzameling landbouwfolie op 10 november

Op dinsdag 10 november kunnen Kortenaakse landbouwers en fruittelers tussen 8u30 en 16u op het containerpark terecht voor de inzameling van hun landbouwfolie en -plastic. "Elk jaar hebben onze landbouwers te maken met vele kilo’s landbouwfolie die noodzakelijk zijn voor de landbouwactiviteiten maar tegelijk behoorlijk belastend kunnen zijn voor het milieu. Omdat gebruikte landbouwfolies gerecycleerd kunnen worden tot nieuwe folie, organiseert Kortenaken al verschillende jaren een inzameldag" aldus Stefaan Devos, burgemeester en bevoegd voor landbouw. "Men betaalt €10 per kubieke meter folie/plastic en deze dient borstelproper aangeleverd te worden. Op dinsdag 10 november wordt het containerpark exclusief opengesteld voor deze inzamelactie. Het is dan ook verboden om andere afvalstoffen mee te brengen naar het containerpark."

‘Zoekje, Stapje’ als alternatief voor ‘Hapje, Stapje’

Op 11 november organiseert de gemeente Kortenaken normaal haar jaarlijkse ‘Kortenaken Wandeltocht'. Dit jaar zou deze wandeling ‘Hapje, Stapje’ genoemd hebben. Door de coronamaatregelen kan deze wandeling niet doorgaan zoals gepland. Maar de gemeente wil haar inwoners niet in de steek laten en voorziet daarom gedurende een hele maand het alternatief ‘Zoekje, Stapje’. “We vonden het belangrijk om een alternatief voor ‘Hapje, Stapje’ te zoeken omdat voldoende beweging noodzakelijk is. We hebben twee wandelingen voorzien die een maand lang afgewandeld kunnen worden. Zo kunnen inwoners de speurtocht doen met hun eigen bubbel en vermijden we een grote drukte,” aldus schepen van Sport, Kristof Mollu. “Daarnaast willen we ook onze jongste inwoners aansporen om te bewegen. Tijdens de wandel(zoek)tocht ‘Zoekje, Stapje’ staat zoeken dan ook centraal. Aan een kapelletje onderweg is een opdracht verstopt. Wie ons de juiste oplossing bezorgt, krijgt een leuke verrassing.” De wandelingen zijn 7

Gemeente Kortenaken breidt publieke wifi-netwerk uit met WiFi4EU

De gemeente Kortenaken voorziet alle gemeentelijke gebouwen van gratis publieke wifi. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de Europese subsidie van WiFi4EU. WiFi4EU is een initiatief van de Europese Commissie om in zoveel mogelijk gemeenten overal in Europa te zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen zoals overheidsgebouwen, bibliotheken, musea enz. Gemeenten konden hiervoor bij WiFi4EU een voucher van € 15.000 euro aanvragen. Schepen van communicatie, Kristof Mollu: “Als kleine landelijke gemeente hebben we toch heel wat openbare gebouwen. We hebben ons daarom kandidaat gesteld om een WiFi4EU-voucher te ontvangen. Met de toegekende subsidie van € 15.000 kunnen we de huidige wifi-infrastructuur uitbreiden en professionaliseren. Zo kunnen we niet alleen gratis wifi voorzien voor alle gemeentelijke zalen maar ook voor de sporthal en de jeugdinfrastructuur. De wifi-hotspots zullen overal werkzaam zijn tegen het einde van 2020.”

Gemeente Kortenaken zet in op toegankelijkheid kerkhoven

De toegankelijkheid van de kerkhoven in Kersbeek en Miskom is al langer een knelpunt voor inwoners die minder mobiel zijn. De toegankelijkheid kwam in het gedrang na de verkoop door de kerkraad van de pastorij in Kersbeek en het oude parochiecentrum in Miskom. Omdat het Allerheiligenweekend voor de deur staat, heeft de gemeente Kortenaken voor een oplossing gezorgd. “Als oplossing op korte termijn hebben we een overeenkomst met de nieuwe eigenaars om tijdens het Allerheiligenweekend de bezoekers van de kerkhoven over hun eigendom te laten passeren. Zo kunnen ook minder mobiele inwoners de kerkhoven bereiken. De route zal ter plaatse aangeduid worden met bordjes,” aldus Schepen van Toegankelijkheid, Niels Willems. “Daarnaast gaan we de volgende maanden werken aan een definitieve oplossing. Voor Kersbeek zal dit een toegangsweg zijn onder de helling die naast de oprit van de pastorij loopt. In Miskom wordt nog door de ontwerpers bekeken hoe de toegankelijkheid het best verbeterd wordt.”

Woonuitbreiding "Comperenberg" Kortenaken

De eigenaar van het woonuitbreidingsgebeid in het centrum van Kortenaken heeft een omgevingsvergunning ingediend voor de ontwikkeling van een deel hiervan. In overleg met de gemeente Kortenaken is een voorstel ingediend dat bestaat uit een mix van sociale huurwoningen met appartementen en woningen die bedoeld zijn voor jonge starters of oudere inwoners die kleiner willen wonen. Het project draagt de naam Comperenberg. Slechts een klein deel, namelijk 1,75 van de 7 hectare, van het volledige woonuitbreidingsgebied zal ontwikkeld worden. Meer specifiek gaat het over het deel gelegen tegen de dorpskern van Kortenaken. Het hoger gelegen deel tussen het kerkhof en de Mounstraat en het woonuitbreidingsgebied achter het kerkhof worden niet ontwikkeld. De woonuitbreiding zal bestaan uit 38 sociale wooneenheden, 25 eenheden bescheiden wonen en 25 eenheden betaalbaar wonen. “Deze ontwikkeling is een bepalende stap in het realiseren van ons bindend sociaal objectief dat stelt dat we moeten voor

Tweede Kortenaakse kindergemeenteraad geïnstalleerd

Woensdag 21 oktober werd voor een tweede keer de Kortenaakse kindergemeenteraad geïnstalleerd. Omwille van de coronamaatregelen kon er helaas geen plechtige inhuldiging plaatsvinden. Twaalf kinderraadsleden zullen zich inzetten voor alle kinderen die in Kortenaken wonen of naar school gaan. Tijdens de installatievergadering legden ze de eed af en werden ze officieel benoemd. Ook de kinderburgemeester en de schepenen werden gekozen. Schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden: "Ik wil namens het gemeentebestuur alle kinderen proficiat wensen met hun verkiezing als kinderraadslid. Deze raad zal minstens vier keer per jaar samenkomen om bepaalde thema’s te bespreken. Ook zal de kindergemeenteraad enkele acties zelf organiseren. Met de kindergemeenteraad willen we kinderen betrekken bij het gemeentelijk beleid. Op deze manier kunnen zij problemen, wensen en ideeën die zij hebben, kenbaar maken. Zo streven we naar een kindvriendelijk beleid." De kindergemeenteraad is samengesteld u

Gemeente Kortenaken doet extra inspanningen om scholen te ondersteunen

Het college heeft beslist om extra inspanningen te leveren om de scholen te ondersteunen. De subsidies die scholen normaal gezien voor leerlingenvervoer krijgen, mogen ze nu voor de helft gebruiken voor uitgaven die nodig zijn om de coronamaatregelen te respecteren. Stefaan Devos, burgemeester en bevoegd voor onderwijs: “De gemeente voorziet jaarlijks in tussenkomsten voor scholen wat betreft toezicht, zorgmateriaal en leerlingenvervoer. De subsidie voor leerlingenvervoer zal dit jaar veel lager zijn aangezien er minder sport- of culturele activiteiten konden doorgaan. De subsidie voor zorgmateriaal zal daarentegen uitzonderlijk veel hoger liggen dan gepland omwille van de coronamaatregelen. Daarom heeft het college beslist dat de scholen de helft van subsidie voor leerlingenvervoer mogen gebruiken voor zorgmateriaal om het respecteren van de coronamaatregelen haalbaar te maken.” Daarnaast heeft de gemeente ook nog panelen laten maken om aan de scholen op te hangen. Hiermee willen ze

Neerlintersesteenweg afgesloten door werken

De gemeente maakt werk van de losliggende betonvakken in de Neerlintersesteenweg in Hoeleden (Kortenaken). Deze betonvakken zullen opgeperst worden. Om de hinder voor de inwoners te beperken, worden er tegelijk ook rioleringswerken uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze werken zal de Neerlintersesteenweg gedeeltelijk afgesloten worden van maandag 26 tot en met vrijdag 30 oktober. Er wordt voor het gemotoriseerd verkeer een omleiding voorzien via de Lindestraat en de Vaanstraat. “Een 10-tal jaar geleden werd een gedeelte van de Neerlintersesteenweg vernieuwd maar we stellen vast dat de betonvakken los komen te liggen,” geeft schepen van Openbare Werken Kristof Mollu aan. “Als gemeentebestuur hebben we stappen ondernomen om een structurele oplossing te voorzien. In afwachting daarvan – en om de overlast voor de omwonenden te beperken – zal een aannemer in de week van 26 oktober in opdracht van de gemeente de losliggende betonvakken ter hoogte van de Grootveldstraat op de Neerlinterseste

Samenwerking rond sport

Op 15 en 16 oktober opent Sporthal De Vruen in Waanrode zijn deuren voor de 5de editie van de schoolsportdagen. Kortenaaks schepen van Sport, Kristof Mollu: "Op donderdag 15 oktober verwelkomen we de kleuters van Kortenaken in onze sporthal. Op vrijdag 16 oktober zijn de kleuters van Bekkevoort aan de beurt. In overleg met de scholen, is er gekozen om enkel een schoolsportdag voor de kleuters te houden en niet voor de lagere scholen. Daarnaast worden de bubbels uit Kortenaken en Bekkevoort niet gemengd." Raf Vanmeensel, schepen van Sport in Bekkevoort: "Bijzondere tijden vergen bijzondere maatregelen. Op deze manier komen we tegemoet aan de vraag om voor kleuters een sportdag te organiseren volledig volgens de Covid-19-maatregelen. Later in het schooljaar trachten we - indien de maatregelen het toelaten - ook een leuke sportdag voor de lagere schoolkinderen te organiseren i.s.m. gemeente Kortenaken."

Nieuw rioleringsproject in Waanrode: 100 woningen extra aangesloten op rioolwaterzuivering

In 2022 plant Aquafin rioleringswerken in Waanrode (Kortenaken) en Bekkevoort. De werken hebben als doel het afvalwater aan te sluiten op de geplande rioolwaterzuivering langs de Provinciebaan in Bekkevoort. Afgelopen maandag vonden er twee bewonersvergaderingen plaats, waarbij in totaal 75 inwoners aanwezig waren. Kortenaaks schepen van Openbare Werken, Kristof Mollu: “Aquafin zal in 2022 rioleringswerken uitvoeren in Waanrode zodat het afvalwater aangesloten wordt op de geplande rioolwaterzuivering langs de Provinciebaan in Bekkevoort. Zo worden er bijkomend 100 woningen aangesloten op het zuiveringsstation. Het propere regenwater wordt apart afgevoerd en kan via enkele bufferbekkens ter plaatse in de bodem sijpelen of vertraagd weglopen via de Vijverbeek en de Begijnenbeek.” Concreet zal er een gescheiden riolering komen in de Boterbergstraat, Tolkamerstraat, Klein Kempenseweg, een klein stuk van de Halensebaan, in de Eugeen Coolsstraat ten oosten van de Provinciebaan in Bekkevoort

Landelijke gemeenten tevreden over beslissing Vervoerregio Leuven

*** Gezamenlijk persbericht Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw *** Kris Swinnen (Open VLD), Voorzitter Gemeenteraad Geetbets Benny Reviers (Ons Dorp), Schepen Mobiliteit Bekkevoort Marc Wijnants (CD&V), Burgemeester Linter Roger Mertens (CD&V), Schepen Mobiliteit Zoutleeuw Kristof Mollu (CD&V), Schepen Mobiliteit Kortenaken Vanaf 2022 wordt het openbaar vervoer in Vlaanderen grondig gewijzigd. Het afgelopen jaar hebben de TGV-gemeenten (Kortenaken, Zoutleeuw, Linter en Geetbets) zich samen met Bekkevoort sterk laten horen binnen de Vervoerregio Leuven die uit 31 gemeenten bestaat. Zo zal extra worden ingezet op o.a. de marktbus naar Tienen, komt er een shuttlebus tussen verschillende buurgemeenten, worden de belbussen vervangen door ‘flextaxi’s’ en komen er autodeelsystemen. “Nadat we eerder dit jaar al een herverdeling van de middelen hebben bekomen, worden er op de volgende vervoerregioraad in oktober opnieuw enkele belangrijke stappen vooruit gezet”

Extra steun voor inwoners die getroffen zijn door coronacrisis

OCMW Kortenaken biedt extra hulp aan personen die omwille van de coronacrisis minder inkomsten hebben en hierdoor hun uitgaven niet meer kunnen betalen. Het bestuur kan hiervoor een beroep doen op middelen van POD Maatschappelijke Integratie. “Covid-19 startte als een gezondheidscrisis maar werd al snel ook een economische crisis,” zegt schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen. “Zelfstandigen en ondernemers moesten de deuren sluiten en vele werknemers verloren al dan niet tijdelijk hun job. Daardoor kunnen er in veel huishoudens in Kortenaken financiële en/of materiële problemen ontstaan. De gemeente wil hen daarom ondersteunen." Lokaal bestuur Kortenaken voorziet een aantal steunmaatregelen zoals financiële tussenkomsten in nutsvoorzieningen, schoolkosten, psycho-sociale hulp, medische kosten, … voor diegenen die het zwaarst getroffen werden. Alle informatie is terug te vinden op www.kortenaken.be en in een flyer die eerstdaags in alle brievenbussen in Kortenaken valt.

Startdag jeugdbewegingen

De Kortenaakse jeugdbewegingen starten hun werkingsjaar opnieuw op. Dit weekend was het de beurt aan de KLJ’s van Hoeleden, Kersbeek en Waanrode en volgende week start KSA Kortenaken opnieuw. Schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden: “De kinderen en de leiding keken er dit jaar nog meer dan anders naar uit en de opstart was uiteraard ook wat anders met alle nodige veiligheidsmaatregelen. Als schepencollege wilden we de jeugdbewegingen dan ook een hart onder de riem steken en hebben we voor iedereen appelsap uit eigen streek gebracht.”

Gemeente Kortenaken installeert pakjesautomaat van bpost

De gemeente plaatst een bpost pakjesautomaat van 70 lockers. Deze automaat wordt geplaatst aan sporthal De Vruen. “Dankzij de pakjesautomaat hebben onze burgers de mogelijkheid om de klok rond pakjes op te halen én te versturen. Ook voor onze handelaars biedt deze automaat heel wat voordelen”, aldus burgemeester Stefaan Devos. Dankzij deze pakjesautomaten kan je als inwoner 24 uur per dag en 7 dagen op 7 je pakje afhalen. Bovendien is het afhalen van je pakje erg eenvoudig: van zodra je pakje geleverd is, ontvang je een QR-code. Deze scan je aan de automaat en de locker met jouw zending gaat open. Naast het afhalen van pakjes is ook verzenden mogelijk. Duurzame leveringsmethode Verder worden leveringen bestemd voor een pakjesautomaat door de logistieke partner gebundeld en in één stop afgeleverd. Op die manier draagt de gemeente bij aan het verminderen van de uitstoot CO². Hiermee biedt de gemeente alvast een eerste antwoord op de groeiende stroom van leveringen. De nieuwe pakjesauto

Ideeën gezocht voor inrichting Vruenpark

Samen met de gemeente Kortenaken werkt Regionaal Landschap Zuid-Hageland aan de uitwerking van het Vruenpark, een groene oase voor jong en oud in het centrum van Waanrode, op het grasplein achter de sporthal. Dolf Imbrecht, Regionaal Landschap Zuid-Hageland: "Het grasplein krijgt meer het uitzicht van een park. Denk aan bomengroepen, struiken, enkele bosjes maar ook meer rustpunten en extra paden. Voor de kinderen komen er enkele natuurlijke speelelementen en eventueel iets met water. Voor volwassenen komt er een bijkomende wandelverbinding zodat je een korte aangename wandeling kan maken. We bekijken momenteel met de Kerkfabriek of we een stiltetuin kunnen creëren in de pastorijtuin die mooi aansluit bij het Vruenpark.’" Griet Vandewijngaerden, schepen van Milieu: "Het globale plaatje heeft de gemeente samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland uitgewerkt. Voor de invulling zijn we nog op zoek naar creatieve ideeën. Daarvoor willen we graag een beroep doen op onze inw

Multifunctioneel scherm in sporthal De Vruen

In de inkomhal van sporthal De Vruen werd er een nieuw infoscherm geïnstalleerd. Via dit scherm wordt het sportaanbod in de sporthal in de kijker gezet en activiteiten gepromoot. “De Sportraad ijverde al lang voor een doorgedreven digitalisering van de sporthal. Deze digitale communicatie is dan ook een mooie stap in de richting van de verdere ontwikkeling van De Vruen,” stelt sportfunctionaris Andy Braem. "Eén van de acties in de meerjarenplanning is een duidelijke communicatie en promotie van het sportaanbod in onze gemeente. Op die manier willen we onze inwoners nog meer aan het sporten krijgen. Dankzij een uitbreiding van onze vrijetijdsdienst kan er nu meer aandacht gaan naar de realisatie van deze doelstelling. De installatie van het infoscherm is alvast een stap in de goede richting. Daarnaast nemen we in september ook deel aan de 'Maand van de Sportclub' en werken we achter de schermen aan een vrijetijdsgids. Deze gids zal zowel online als offline het sportaanbod i

AGB Kortenaken zkt. nieuwe uitbater voor cafetaria ‘De Vruen’

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Kortenaken gaat voor de uitbating van de gemeentelijke cafetaria De Vruen op zoek naar een nieuwe concessienemer. "Al van bij de opening in 2013 hebben Rudi Sainte en zijn ploeg de uitbating van cafetaria De Vruen succesvol in handen. Omwille van persoonlijke redenen moet hij nu de uitbating iets vroeger dan verwacht stop zetten. We willen hen dan ook bedanken voor de continue inzet gedurende die zeven jaar. We gaan met deze aanbesteding op zoek naar iemand om de cafetaria voor de komende zes tot negen jaar hopelijk even goed te laten draaien," aldus Niels Willems, schepen van Gebouwen. Heb je interesse om de uitbating op een succesvolle manier voort te zetten? En wens je mee het gemeenschaps- en verenigingsleven te ondersteunen? Dan verwijzen we je graag door naar https://www.kortenaken.be/laatste-nieuws/concessie/ voor de procedure en het bestek. Offertes moeten geadresseerd zijn aan: Directiecomité AGB Kortenaken, Dorpsplein 35, 3470 Kor

Weer naar school op 1 september

Op dinsdag 1 september mogen alle kinderen eindelijk weer naar school. Na maanden van lockdown en vakantie gaat de schoolpoort weer open voor iedereen. Ook deze keer zorgt het gemeentebestuur voor de nodige ondersteuning voor een veilige en aangename terugkeer naar de schoolbanken. Logistieke ondersteuning Burgemeester Stefaan Devos, bevoegd voor onderwijs: "Net zoals bij de heropstart in mei, hebben we ook nu overlegd met de scholen om te polsen naar hun noden. De Technische dienst voorziet in extra nadarhekken om de toegang tot de school en de speelplaats op een veilige manier te organiseren. De gemeentelijke poetsdienst steekt een handje toe bij het onderhoud. Op die manier willen we de scholen ondersteunen en helpen met een veilige heropstart." Veilig en proper naar school In maart werd het project Route2School (R2S) opgestart in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Kort daarop volgde de lockdown. Daarom gaat in september een tweede rondvraag van start. Alle oude

September is Maand van de Sportclub

Van 1 tot 30 september is het “Maand van de Sportclub”. Een hele maand lang openen Vlaamse Sportclubs hun deuren om je met verrassende en leuke initiatieven te verleiden om eens binnen te springen. Ook de sportclubs in Kortenaken hebben heel wat in petto. Schepen van Sport, Kristof Mollu: "De Kortenaakse sportclubs nemen al jaren enthousiast deel aan de Week van Sportclub. Het is de ideale manier om inwoners kennis te laten maken met nieuwe sporten. Tijdens deze maand kunnen ze deelnemen aan gratis proeflessen en initiaties. Op die manier kunnen ze op een laagdrempelige manier de sportclubs leren kennen en misschien zo een nieuwe hobby vinden." In september kan je kennismaken met volgende sportclubs: DVC Hoeleden, Jiu Jitsuclub Ronin, WTC Habiko, Gepensioneerdenbond Kortenaken, VZW GSF Groot-Kortenaken, Turnkring Sport & Steun, Judoclub Jigoro Stok, Red Birdies, Zaalvoetbalclub Turbo Daltons, VZW Multimove Kortenaken, Sportief, VIVO, Dance Images Hoeleden, Menclub De Ver

Collectorwerken Velpe Kersbeek uitgesteld tot voorjaar 2021

 *** Gemeentelijk persbericht *** De geplande rioleringswerken van Aquafin in de Heerbaan en in Miskom-Dorp worden uitgesteld tot het voorjaar van 2021. Schepen van Openbare werken Kristof Mollu: “Normaal gezien zouden de werken dit najaar starten. Omwille van de coronarichtlijnen hebben verschillende andere werven van de nutsmaatschappijen vertraging opgelopen. Hierdoor starten de rioleringswerken, de vernieuwing van de Heerbaan en Miskom-Dorp en de aanleg van 4,6 kilometer fietspad pas in het voorjaar van 2021.” De werken hebben een kostenplaatje € 7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt. Naast een nieuwe riolering - waarop 570 inwoners worden aangesloten - worden er ook een volledig nieuw wegdek en fietspaden aangelegd. “De omvang van de werken is, met een vooropgestelde uitvoeringstermijn van 300 werkdagen, groot. Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken uitgevoerd in verschillende fases zodat niet alles gelijktijdig wordt opgebroken. Tijdens een bewonersve

Aangepaste dienstregeling De Lijn door werken Tiensesteenweg/Provinciebaan

Vanuit de gemeentes Bekkevoort en Kortenaken is meermaals bij De Lijn aangedrongen om tijdens de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer op de Tiensesteenweg/Provinciebaan - die starten op 10 augustus - het openbaar vervoer maximaal te behouden. "We begrijpen zeer goed dat er voor de reizigers hinder zal zijn want veel mogelijkheden voor omleidingen zijn er niet. Het zag er echter lange tijd naar uit dat de inwoners van o.a. Waanrode, Rijnrode en Struik geen openbaar vervoer meer zouden hebben. Het openbaar vervoer in onze gemeentes is al niet te best en we begrepen dan ook niet dat de scholieren in het bijzonder zwaar getroffen zouden worden door het tijdelijk afschaffen van bepaalde lijnen. We zijn dan ook tevreden dat hiervoor een oplossing is gevonden als zal er uiteraard nog altijd wat hinder zijn” geven schepenen Benny Reviers uit Bekkevoort en Kristof Mollu uit Kortenaken aan. Oorspronkelijk gaf De Lijn aan dat er geen enkele omleiding voor de functionele (school)lijn 37

Gemeente ontruimt begraafplaatsen in Ransberg, Kersbeek en Miskom

Op de begraafplaatsen van Ransberg, Kersbeek en Miskom zijn het aantal vrije graven beperkt. Hierdoor dreigt er een tekort aan plaatsen. De graven waarvan de begravingstermijn ruim verlopen is, zullen bijgevolg worden ontruimd. Schepen van Begraafplaatsen, Griet Vandewijngaerden: "Enkel de graven van 40 jaar en ouder worden ontruimd. Deze termijn is veel ruimer dan de wettelijke termijn. Uit respect voor de overledenen en nabestaanden, werden de graven niet eerder verwijderd. Op dit moment zijn er nog 10 plaatsen in Ransberg, 12 in Kersbeek en 10 in Miskom. Omdat we ervoor willen zorgen dat begravingen in eigen gemeente in de toekomst mogelijk blijven, zijn we nu genoodzaakt om extra plaatsen te creëren op de voornoemde begraafplaatsen. Daarnaast is er de vraag naar meer groene rustruimten en bankjes. Na het verwijderen van de graven kunnen we ook hier werk van maken." In de loop van de volgende weken wordt het bericht van aanplakking aangebracht aan de te ontruimen graven.

Geen kermis in Kortenaken en Waanrode

Nadat eerder dit jaar de voorjaarskermis in Kortenaken niet kon doorgaan omwille van de coronacrisis en ook Gelbergen kermis en Hoeleden-Dries kermis werden geannuleerd, worden ook de kermissen van Kortenaken en Waanrode in augustus afgelast. “Na overleg met de lokale horecazaken uit de kernen van Waanrode en Kortenaken is beslist om de kermissen in beide gemeentes n.a.v. de coronamaatregelen dit jaar niet te laten doorgaan” geeft burgemeester Stefaan Devos aan. “Dit was geen gemakkelijke beslissing en vandaar dat we ook in overleg zijn gegaan met de lokale horecazaken. De meesten gaven aan dat het voor hen zeer moeilijk zou zijn om de geldende richtlijnen te laten respecteren. Vandaar dat we als gemeentebestuur hebben beslist dat de volksgezondheid primeert en dat de kermissen dit jaar helaas niet doorgaan.”

Subsidies voor aanleg fietspaden Neerlintersesteenweg

*** Gemeentelijk persbericht *** De gemeente Kortenaken zal in 2022 op de Neerlintersesteenweg tussen de kern van Hoeleden en buurgemeente Linter over een afstand van 2 km veilige vrijliggende fietspaden aanleggen. "Binnen het meerjarenplan hadden we budgetten voorzien voor de aanleg van deze ontbrekende veilige fietsschakel" geeft schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Kristof Mollu aan. "Onlangs hebben we een bovenlokale Projectstuurgroep gehouden met het departement Mobiliteit en Openbare Werken, van het Vlaams Gewest, de provincie Vlaams-Brabant, De Lijn, het departement Landbouw en de Vlaamse Milieumaatschappij. Alle actoren gaven hun akkoord over de unieke verantwoordingsnota van dit dossier waardoor het Vlaams Gewest en de provincie 90% van deze investering van ca. 1,6 miljoen euro zullen subsidiëren." De uitvoering van de werken is voorzien in de 2e helft van 2022 en zal samenvallen met de rioleringswerken van Aquafin die plaatsvinden tussen de Lindestra

Renovatiewerken zaal Servaas

*** Gemeentelijk persbericht *** Het gemeentebestuur van Kortenaken is begonnen met de renovatiewerken aan zaal Servaas te Kersbeek. Deze kleinere zaal wordt vaak verhuurd voor familiefeestjes (communies, babyborrels, …) en ook de plaatselijke verenigingen hebben er hun onderkomen. De gemeentelijke kleuterschool aan de overkant gebruikt de ruimte verder ook als turnzaal. Er waren echter met de jaren meer en meer gebreken aan het gebouw zelf en aan de buitenaanleg. “Daarom hebben we beslist om in eerste instantie het dak van de keuken te isoleren en te voorzien van een nieuwe dakbedekking. Deze werken zijn eind juni voltooid. Momenteel voeren de mensen van onze technische dienst de voorbereidende werken uit voor de heraanleg van de verharding langs het gebouw. De nieuwe verharding zal in asfalt uitgevoerd worden” aldus schepen van gebouwen Niels Willems. Van zodra de riolering en ondergrond aangelegd zijn door de technische dienst zal een aannemer de asfaltwerken uitvoeren. “Later gaan

Zomerprogramma Kortenaken

De zomervakantie is aangebroken, een tijd van lekker ontspannen en even genieten. Het gemeentebestuur van Kortenaken stelde aan de adviesraden van sport, jeugd, cultuur en senioren een aangepast zomerprogramma voor met voor ieder wat wils. Alle details zijn terug te vinden op www.kortenaken.be Zomerse leestuin in de bib Elke woensdagnamiddag gooit de bibliotheek haar leestuin open. Schepen van Cultuur, Jeugd en Bibliotheek, Griet Vandewijngaerden: “Iedere bezoeker van de bib kan elke woensdagnamiddag een glaasje komen drinken in de tuin en van de zon genieten onder onze prachtige bomen. Wij voorzien kranten en tijdschriften en zorgen voor een selectie 'nieuw en aanbevolen' leesmateriaal. Ook voor de kinderen is er iedere woensdagnamiddag een activiteit voorzien.” De bib roept ook iedereen op om foto’s in te zenden van jezelf met een grappig of spannend boek en een beschrijving waarom dit ‘jouw boek’ is. Deelnemers maken kans op een boekenbon ter waarde van €25. Deelnemen kan

Kortenaken geeft voorschot op subsidies aan verenigingen

*** Gemeentelijk persbericht *** Voor veel verenigingen zijn het moeilijke tijden: activiteiten kunnen niet doorgaan terwijl vaste kosten blijven doorlopen. Daarom zal de gemeente Kortenaken eenmalig de verenigingen in de vrijetijdssector een voorschot op hun subsidies geven. De Jeugdraad, Sportraad, Cultuurraad en Seniorenraad gaven hiervoor een positief advies. Schepen van Cultuur en Jeugd, Griet Vandewijngaerden: "Het is een uitzonderlijk jaar, ook voor verenigingen. Bovendien zitten we in de overgangsfase naar een nieuw subsidiereglement. Daarom besloten we met het College van Burgemeester en Schepenen om de verenigingen in 2020 eenmalig geen subsidiedossier te laten indienen. Het subsidiebedrag zal berekend worden op basis van het dossier van vorig jaar. Verenigingen zullen eind juni alvast 50% van dit bedrag uitgekeerd krijgen. Nieuwe verenigingen ontvangen een forfaitair bedrag van € 200, gespreid over juni en december." De gemeente Kortenaken krijgt bijkomend extra m

Gemeente Kortenaken knapt Kapel van Ransberg op

*** Gemeentelijk persbericht *** De Kapel van de Verlosser in Ransberg is een echt herkenningspunt bij het binnenrijden van Kortenaken. De kapel, gebouwd in 1692-1699, is toe aan een opknapbeurt. Het dak met de opvallende peervormige torenspits is afgelopen winter al gerestaureerd. De gevels en het interieur komen nu in volgende fases aan de beurt. "Onze Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Zuid-Hageland werkt in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed aan een totaalvisie op de site”, zo vertelt Schepen van Erfgoed Niels Willems. “Ook de 3 kapelbomen zijn beschermd. Je zou het misschien niet verwachten, maar de knotlinde op de hoek van de Kapelstraat en de Dorpsstraat blijkt de oudste van de drie. De twee witte paardenkastanjes zijn naar schatting 120 jaar oud. Door te drastische snoeiwerken zijn beide bomen de afgelopen jaren verzwakt. Een van beide kastanjebomen viel volgens gespecialiseerde boomverzorgers niet meer te redden. Sneller dan verwacht blijkt nu dat de boo

Opnieuw een "normale" gemeenteraad & OCMW-raad

Op donderdag 25 juni vergadert de gemeenteraad om 20 uur fysiek in GC Den Berg te Ransberg. Aansluitend vindt de OCMW-raad plaats. Publiek wordt opnieuw toegelaten. Het gemeentebestuur neemt voldoende beschermingsmaatregelen om alles veilig te laten verlopen. Er wordt uitgeweken naar een andere, grotere locatie (GC Den Berg). Het publiek moet de ingang aan de Dorpsstraat gebruiken, de raadsleden gebruiken de ingang aan de parking. Ook de stoelen worden op voldoende afstand geplaatst.

“Poorteffect” op Tiensestraat Kortenaken

*** Gemeentelijk persbericht *** De gemeente Kortenaken heeft een wegversmalling geplaatst op de Tiensestraat om op die manier het centrum en de zone 50 beter af te bakenen. Het plaatsen van zulke 'poorten' maakt onderdeel uit van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het bord van de zone 50 werd ook meer opgeschoven richting het centrum. “We krijgen regelmatig meldingen van bewoners dat er snel wordt gereden op verschillende plaatsen. De politie controleert op overdreven snelheid en we communiceren deze resultaten om meer bewustzijn te creëren. Maar soms is een bestuurder onoplettend en weet hij niet dat de snelheidslimiet verandert. Snelheidcontroles hebben niet als doel om die bestuurders te verbaliseren. Daarom trachten we hen dan ook attent te maken op de verandering in snelheidslimiet. De resultaten zullen geëvalueerd worden door de Verkeersraad. Bij een positief resultaat kan deze techniek ook op andere invalswegen tot de kern van Kortenaken en Ransberg worden toegepast” ald

"Corona-subsidie" voor overdekte fietsenstalling aan gemeentehuis

*** Gemeentelijk persbericht *** Het departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een oproep gelanceerd voor subsidies in kader van de 'exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen'. Schepen van Mobiliteit Kristof Mollu: "Het promoten van duurzame mobiliteit bij inwoners en personeel maakte reeds deel uit van de meerjarenplanning. Door de coronacrisis wordt er bovendien veel meer gewandeld en gefietst. De Vlaamse Overheid wil het wandelen en fietsen nog meer promoten door subsidies uit te reiken voor duurzame mobiliteit. Hier hebben we dan ook snel op gereageerd." Kortenaken zal dankzij deze subsidie van ca. € 5.000 een overdekte fietsenstalling kunnen plaatsen aan het gemeentehuis. "In het voorjaar hebben we reeds het voetpad aan het gemeentehuis volledig vernieuwd en een nieuwe overdekte halte van het openbaar vervoer geplaatst. Nu willen we hier ook een ruime overdekte fietsenstalling aan toevoegen. Op die manier willen we bezoekers en personeel er

Handgift Boerenrock vzw aan gemeente Kortenaken

*** Gemeentelijk persbericht *** Op zaterdag 25 april organiseerde Boerenrock vzw het online festival "Boerenrock tegen Corona", met zo’n 6 à 7.000 virtuele bezoekers. Guy Swinnen, Sam Bettens, Axl Peleman, Koen Buyse, Jan Haesevoets, Wim Borgers en de PartyShakerz gaven het beste van zichzelf om van deze uitzonderlijke editie een onvergetelijk festival te maken. De opbrengst werd onder andere geschonken aan de gemeente Kortenaken voor de strijd tegen het coronavirus. Tijdens de digitale gemeenteraad van 28 mei werd deze handgift van Boerenrock vzw goedgekeurd. Voorzitter van de Boerenrock werkgroep Dominic Vandermeulen: "Op het topmoment waren er 2.100 huiskamers die meekeken wat resulteert in € 2.100. Daarnaast schenken we per artiest € 1.000 voor de aankoop van zorgmateriaal in Kortenaken. Bijkomend was er ook nog een opbrengst van de festivalcatering die in Kortenaken en omstreken werd bezorgd, wat resulteert in een afgerond bedrag van €10.000. Met de voltallige B

Kortenaken vanuit je kot

De gemeente lanceert ‘Kortenaken vanuit je kot’. Maak een foto vanuit je raam, tijdens een wandeling of fietstocht of gewoon in je kot en mail hem naar communicatie@kortenaken.be of via stuur hem door via de chat van onze Facebook-pagina ‘Gemeente Kortenaken’ . We verzamelen de foto’s en publiceren ze in het infoblad, via sociale media of andere kanalen van het lokaal bestuur Kortenaken. Afspraken Als je ons een foto doorstuurt via mail of Facebook, weet je dat hij openbaar verspreid zal worden. Respecteer dan ook alle geldende auteurs- en portretrechten en alle andere toepasselijke wetgeving. Je verklaart alle rechten te bezitten over de doorgestuurde foto’s en de toestemming te hebben van de geportretteerde personen voor het verspreiden van de beelden. Bovendien ga je akkoord met het gebruik van de foto’s zoals beschreven Wat doen we met je foto’s De doorgestuurde foto’s kunnen door lokaal bestuur Kortenaken gebruikt worden voor informatieve en promotionele publicatie, zowel online

Onderhoud asfaltwegen

*** Gemeentelijk persbericht *** In de week van 25 mei worden er een aantal onderhoudswerken uitgevoerd aan asfaltwegen in onze gemeente. In Waanrode wordt de aansluiting van Gravenbos met de Halensebaan vernieuwd. In Kortenaken wordt de Oude Schansstraat (rechts van de Schansstraat in de rijrichting van Geetbets) en de aansluiting van de Mounstraat aangepakt. Ook de parking op het Dorpsplein krijgt een onderhoudsbeurt. Schepen van Openbare werken, Kristof Mollu: "Aan de hand van enkele proefboringen werd een prioriteitenlijst opgesteld voor de aanpak van de asfaltwegen. De voornoemde wegen komen als eerst aan de beurt. In normale weersomstandigheden duurt het onderhoud ongeveer twee à drie dagen. De omwonenden worden op de hoogte gebracht door de aannemer."

Maaien van bermen

*** Gemeentelijk persbericht *** Deze week startte een externe firma, in opdracht van de gemeente, met het maaien van de bermen. Er zullen de komende maanden 3 maaibeurten plaatsvinden. Schepen van milieu Griet Vandewijngaerden: “Volgens het Vlaams Bermbesluit mogen we slechts op bepaalde momenten van het jaar de bermen maaien. Voor de veiligheid en een goede zichtbaarheid op de weg, zijn we deze week gestart met het maaien van de eerste meter en de kruispunten. De tweede maaibeurt start op 15 juni en de derde op 15 september. Door deze spreiding beschermen we optimaal de natuur en het landschap in onze fruitgemeente."

Tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van scherpe bocht Diestsestraat

*** Gemeentelijk persbericht *** In de week van 11 mei zal een aannemer herstellingswerken uitvoeren aan een kapot en verzakt betonvak ter hoogte van het kruispunt Diestsestraat/ Heidestraat te Kortenaken. De werkzaamheden vinden plaats in de scherpe bocht waardoor het kruisend verkeer geen zicht heeft op elkaar. Tijdens de werkzaamheden en de uithardingsperiode van het betonvak, zullen er tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden. De Heidestraat (aansluitend op de Diestsestraat) wordt afgesloten ter hoogte van de bocht. De buurtbewoners werden via een bewonersbrief op de hoogte gebracht.

Gemeente ondersteunt scholen bij heropening

*** Gemeentelijk persbericht *** Half mei gaan de scholen opnieuw open, zo ook de drie Kortenaakse vrije basisscholen. Dit gaat gepaard met heel wat voorbereidingen en aanpassingen van de werking. Het gemeentebestuur tracht hierbij zoveel mogelijk de scholen te ondersteunen. Burgemeester Stefaan Devos, bevoegd voor onderwijs: “Na een constructief overleg met de scholen, plannen we een aantal concrete acties om ervoor te zorgen dat ze op een veilige manier opnieuw kunnen open gaan. Zo voorzien we vanuit de gemeente mondmaskers voor alle leerkrachten van de vrije basisschool in Kortenaken, Waanrode en Hoeleden en hebben we handschoenen en alcoholgel aangekocht. Om de toegang tot de school en de speelplaats op een veilige manier te organiseren, worden er vanuit de technische dienst nadarhekken en afspanningslint ter beschikking gesteld. Verder zal aan iedere school ook een wijkagent aanwezig zijn bij het begin en einde van de schooluren. Tot slot zal de gemeentelijke poetsdienst 2 kee

LED-verlichting as Geetbets - Waanrode

Netwerkbeheerder Fluvius heeft recent de openbare verlichting op de as Klipgaardestraat - Grote Vreunte - Blijstraat - Krawatenstraat - Schansstraat omgebouwd naar duurzame LED-verlichting. Later dit jaar volgen nog verschillende straten en het is de bedoeling om op 5 jaar tijd alle 2292 straatlampen om te bouwen naar duurzame en energiezuinige straatverlichting. Momenteel bedraagt de energiekost van de openbare verlichting voor de gemeente jaarlijks €90.000 waardoor de ombouw tot energiezuinige verlichting een rechtstreekse besparing is voor onze inwoners. De investering van €1.384.000 wordt via het toekomstfonds van Fluvius betaald en is dus volledig gesubsidieerd. Dit licht is wat "ander" licht en is witter van kleur en heeft dan ook geen oranje gloed (vergelijk het met een verschil tussen een gloeilamp en een LED-lamp in je woonkamer) waardoor het even aanpassen is voor iedereen. Naast dat dit "nieuwe licht" in energieverbruik veel zuiniger is, is het ook b

Sonderingen/peilingen op Tiensesteenweg

Een aannemer voert vanaf dinsdag 5/5 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een 100-tal plaatsen op de N29 (Tiensesteenweg / Provinciebaan) tussen de Eindestraat en de op- en afrit van de E314 sonderingen/peilingen uit (exacte uitvoering is weersafhankelijk). Deze werken kaderen binnen de geplande wegenwerken van AWV en Aquafin op de Tiensesteenweg en ter hoogte van het kruispunt met de Klipgaardestraat die later dit jaar starten (meer info:  https://wegenenverkeer.be/kortenaken ) Het gaat om een mobiele werkzone die langzaam opschuift. Er wordt telkens maar aan één weghelft gewerkt, nooit gelijktijdig aan twee rijbanen. De hinder blijft beperkt voor het verkeer.

Een eerste mondmasker gratis voor iedere inwoner

Vanaf 4 mei start een nieuwe fase in de coronacrisis. Verschillende activiteiten beginnen voorzichtig opnieuw in een periode waar het coronavirus nog altijd aanwezig is in onze maatschappij. We zijn als gemeentebestuur bezorgd om jouw veiligheid. Daarom bezorgen we alvast aan elke Kortenakenaar een eerste mondmasker. Deze week hebben verschillende vrijwilligers alles voorbereid en op donderdag 30/4 gaan 60 vrijwilligers, personeelsleden en politici van alle kleuren op pad om alles te verdelen. Een dikke dankjewel voor de inzet van velen! Gratis mondmasker Per persoon ingeschreven persoon op een adres (inclusief kinderen, ook indien zij dit nog niet moeten dragen) wordt op donderdag 30/4 één mondmasker verdeeld en dit samen met een brief van hoe het mondmasker gewassen en gedragen moet worden. De verdeling van een tweede mondmasker per gezinslid volgt eind mei. Je kan uiteraard zelf ook een mondmasker maken. Hiervoor kan je een kijkje nemen op www.maakjemondmasker.be. Het dragen van

Aankoop van nieuwe graaflaadcombinatie

*** Gemeentelijk persbericht *** De gemeente Kortenaken besliste op de gemeenteraad van april om een overheidsopdracht te publiceren om een graaflaadcombinatie aan te kopen. “Momenteel beschikken we in de gemeente over drie graaflaadcombinaties waarvan de oudste dateert van 1994. De machines staan regelmatig in panne en de onderhouds- en herstelkosten lopen dan ook hoog op. In het meerjarenplan van de gemeente hadden we daarom als actie opgenomen om het materieel van de technische dienst tijdig te vervangen want goed en betrouwbaar materiaal is noodzakelijk voor een goede werking van deze dienst,” aldus schepen van Openbare werken Kristof Mollu. “Door de nieuwe aankoop kunnen we het voertuig dat 26 jaar oud is en waar verschillende gebreken aan zijn uit dienst nemen en beschikt de technische dienst opnieuw over betrouwbaar en veilig materiaal dat ingezet wordt voor het onderhoud van de wegen, het ruimen van baangrachten, het laden van de zoutstrooiers, … De andere bestaande graaf

Nieuwe riolering, weg en fietspad in Heerbaan en Miskom-Dorp

*** Gemeentelijk persbericht *** De gemeenteraad van Kortenaken keurde de opdrachtdocumente van het project ‘Collector Velpe Kersbeek’ goed. Na de aanstelling van een aannemer kunnen de werken in de Heerbaan en in Miskom-Dorp normaal gezien in het najaar van start gaan.  Miskom-Dorp en het gedeelte van de Heerbaan tussen de kruising met de Beekstraat en de kruising met de Velpe aan de rotonde worden heraangelegd in asfalt. “Dit rioleringsproject heeft een kostenplaatje van ca. € 7.850.000 waarvan 80% wordt gesubsidieerd. Aquafin neemt de kost voor de aanleg van een nieuwe riolering voor haar rekening alsook de kost voor de volledige vernieuwing van het wegdek (beide rijhelften),” geeft schepen van Openbare Werken Kristof Mollu aan. De werken zullen ongeveer 300 werkdagen duren en gefaseerd worden uitgevoerd. Van zodra de aannemer is gekend, wordt er een bewonersvergadering georganiseerd en worden de verdere details van de fasering bepaald. “De werken zullen ongetwijfeld voor h

Kortenaken en Geetbets werken samen voor het oppersen van betonvakken

*** Gemeentelijk persbericht *** Kortenaken en Geetbets zullen op hun gemeenteraad van april een gezamenlijke aanbesteding goedkeuren voor het oppersen van losliggende betonvakken. "Kleine gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen als grote gemeenten en steden en daarom is in het najaar van 2019 een samenwerking afgesloten tussen Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Linter onder de naam Tussen Gete en Velpe (TGV)” aldus Kortenaaks Schepen van Openbare werken Kristof Mollu (CD&V). “Binnen de TGV-regio overleggen we op regelmatige basis en zoeken we naar opportuniteiten. Dit gezamenlijk bestek is zo’n opportuniteit m.b.t. openbare werken. Door samen te werken met Geetbets in de periode 2020-2021 hebben we een grotere hoeveelheid die we kunnen afnemen en kunnen we goedkopere prijzen bekomen bij de aannemers.” De gemeente Kortenaken zal optreden als aanbestedende overheid en elke gemeente voorziet haar eigen budget voor haar betonwegen. Schepen van openbare werken Roland Str

Groen licht voor papier- en kartoncontainer

*** Gemeentelijk persbericht *** EcoWerf wil vanaf 2021 papier en karton huis-aan-huis inzamelen in containers. Dit biedt heel wat voordelen. Na een bevraging bij de inwoners, besliste de gemeenteraad om in te stappen in dit project. Schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden: "In Bertem wordt deze ophaalmethode al toegepast, met succes. Gezien de vele voordelen, is dit ook voor onze gemeente interessant. We zorgen zo voor een uniform inzamelsysteem en een betere dienstverlening. Bovendien is het beter voor de ophalers en voorkomen we ook waai- en zwerfvuil. Na een bevraging bij 500 willekeurige inwoners, bleek maar liefst 85% voorstander te zijn van de karton- en papiercontainer. Het is dan ook een logische keuze om in te stappen in dit project." De gebruiker betaalt jaarlijks een eenmalige kost van € 10 per container. Er worden bijkomend geen ophaalkosten aangerekend. Het gemeentebestuur van Kortenaken engageert zich om deze kostprijs zo te houden gedurende deze legislatuu

Huiswerkbegeleiding terug van start

*** Gemeentelijk persbericht ***  Door de coronacrisis sloten de scholen en viel ook de huiswerkbegeleiding van het OCMW stil. Nu de scholen nieuwe leerstof aanbieden via pre-teaching, wordt ook de huiswerkbegeleiding opnieuw opgestart, uiteraard met naleving van de huidige maatregelen. Schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen: "Al verschillende jaren kunnen kinderen in de lagere scholen van Kortenaken, Waanrode en Hoeleden rekenen op huiswerkbegeleiding. Vrijwilligers maken enkele uren per week vrij om kinderen te helpen met hun huiswerk. Door de coronacrisis moet het onderwijs nog even van thuis gebeuren. Vooral in kansarme gezinnen gaat dat vaak niet vanzelf. Daarom zet het OCMW van Kortenaken zijn huiswerkbegeleiding verder. Natuurlijk wordt hier optimaal rekening gehouden met de opgelegde maatregelen en staat de social distancing voorop. Al onze vrijwilligers krijgen veiligheidsmateriaal en de nodige ondersteuning vanuit het OCMW. Zo helpen we de meest kwetsbare gezinnen doo

Speciale techniek voor onderhoud Schansstraat

De Schansstraat krijgt binnenkort een grote onderhoudsbeurt. Hiervoor doet de gemeente Kortenaken een beroep op een gespecialiseerde aannemer die werkt volgens een nieuwe techniek. De Schansstraat wordt over de volledige lengte vanaf de grens met Geetbets tot het centrum van Kortenaken fijn gefreesd. Het profiel van de straat wordt gecorrigeerd waardoor alle betonplaten op hetzelfde niveau komen te liggen. Hierdoor nemen de trillingen en de geluidshinder af. De slechtste platen worden nadien vervangen door nieuwe en tot slot worden alle voegen opgevuld. Schepen van Openbare werken, Kristof Mollu: “Kortenaken moet 160 km gemeenteweg onderhouden en een groot deel daarvan zijn betonwegen. Ondanks een verhoging van het budget voor wegenwerken, kunnen we helaas niet alle wegen volledig vernieuwen. Wanneer er geen grote rioleringswerken gepland zijn, zijn we aangewezen op onderhoudswerken. Daarom persen we regelmatig losliggende betonvakken op of vervangen we kapotte vakken. Voor de Schanss

Really? Nu is het echt geen moment voor politieke spelletjes...

Vandaag verscheen in de online krant van Het Laatste Nieuws een artikel van de lokale Open VLD-afdeling. Deze communicatie van Open VLD is echt wel heel bizar en betreurenswaardig dat we onze tijd hieraan moeten spenderen in deze tijden... Temeer omdat we vanmorgen m.b.t. hun voorstel over de renteloze leningen en de mondmaskers de Open VLD-fractie al hadden geïnformeerd. Het dan ook echt jammer dat politici de dag van vandaag persoonlijk gewin willen halen uit deze crisis! Maar hieronder alvast de reactie vanuit de meerderheid: Renteloze leningen: De coronacrisis raakt inderdaad heel wat verenigingen waarbij de inkomsten dalen maar de investeringen wel verder blijven lopen. De gemeente heeft 7 renteloze leningen lopen aan verenigingen. Eind maart/begin april hebben we vanuit het schepencollege reeds contact laten opnemen met de verenigingen die in 2020 een aflossing moesten doen met de vraag of ze uitstel wensen van betaling. Twee verenigingen wensten uitstel van betaling voor 1

Kortenaken koopt mondmaskers voor haar inwoners

Vanaf begin mei zullen de maatregelen die momenteel gelden stapsgewijs afgebouwd worden. Het dragen van een mondmasker zal hierbij een belangrijke rol spelen. Als gemeentebestuur zijn we heel erg begaan met de gezondheid van onze inwoners. Samen met de andere gemeentebesturen uit de Eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland zullen wij ervoor zorgen dat onze inwoners op het ogenblik dat het nodig is mondmaskers ter beschikking hebben. Daarnaast zullen wij de nodige richtlijnen verspreiden voor mensen die thuis zelf aan de slag willen gaan om een mondmasker te maken.

Kortenaken start aan tweede opbelronde

*** Gemeentelijk persbericht *** Dat Kortenaken een warme gemeente is, wordt tijdens deze coronacrisis nog eens extra duidelijk. Maar liefst 20 vrijwilligers hebben de afgelopen weken ongeveer 900 75-plussers uit Kortenaken opgebeld. Opvallend is dat onze senioren een enorme grote veerkracht hebben en heel veel hulp krijgen van hun familie en buurt. De mensen waren blij met de deugddoende babbel. In verbinding blijven, is in deze moeilijke tijden van levensbelang. Schepen van Welzijn Michel Vander Velpen: “Daarom gaan onze vrijwilligers vanaf deze week aan de slag met een tweede opbelronde. We willen tonen aan de mensen dat we hen niet vergeten. Intussen hebben we ook een gezin kunnen koppelen aan een vrijwilliger om de boodschappen te doen. Dat dit cijfer niet hoger is, toont enkel aan dat mensen heel spontaan elkaar helpen.” Heb je het zelf moeilijk om boodschappen te doen, de hond uit te laten of wil je gewoon even contact houden? Of wil je je opgeven als vrijwilliger om deze tak

Is je bezoek niet dringend, stel het dan uit!

*** Gemeentelijk persbericht *** Vanaf woensdag 8 april gaat het containerpark weer open. Hou er rekening mee dat er STRENGE veiligheidsmaatregelen gelden! Schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden: "Het blijft de regel dat we de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan, enkel als dat écht nodig is. Indien mensen het bezoek naar het containerpark nog kunnen uitstellen, worden ze geacht dat te doen. Op die manier blijft de situatie beheersbaar." De belangrijkste richtlijnen zijn: Is je bezoek niet dringend, stel het dan uit! Sorteer vooraf je afval. Kom alleen naar het containerpark. Kom enkel met twee indien je echt hulp nodig hebt. De parkwachter mag je niet helpen bij het lossen van de wagen. Kinderen zijn niet toegelaten. Er worden max. 3 bezoekers tegelijk toegelaten. Blijf in de wagen zitten in de wachtrij. Betalen kan enkel met bancontact. Hou afstand (minstens 1,5m). Vermijd elk fysiek contact. Tijdelijk geen asbest toegelaten. "Er zullen

Wegenwerken tijdens corona

*** Gemeentelijk persbericht *** Onlangs riep Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters op om wegenwerken zoveel als mogelijk te laten doorgaan vermits het nu rustig is op de weg. Ook in Kortenaken trachten we de noodzakelijke wegenwerken verder te zetten of aan te vatten. Schepen van Openbare werken Kristof Mollu aan: “Helaas zijn we voor verschillende wegenwerken afhankelijk van aannemers die de werken uitvoeren. Vermits de asfaltcentrales nu gesloten zijn, kunnen er momenteel bijvoorbeeld geen asfaltwerken uitgevoerd of opgestart worden. Ook onze aannemer die betonvakken voor de gemeente herstelt, heeft zijn werkzaamheden omwille van de maatregelen i.k.v. de coronacrisis stopgezet. Dit zorgt ervoor dat de afwerking van bijvoorbeeld de Doddelbelstraat in Kersbeek helaas nog wat langer zal duren terwijl hier al vertraging was opgelopen. Verder zullen er ook weinig nieuwe wegenwerken opgestart kunnen worden en lopen geplande wegenwerken vertraging op vermits e

900-tal 75-plussers krijgen telefoontje

*** Gemeentelijk persbericht *** Vanaf vandaag gaat het OCMW alle 75-plussers in onze gemeente opbellen om te vragen of alles in orde is en of ze hulp nodig hebben. Hiervoor hebben al een heel aantal vrijwilligers zich kandidaat gesteld. Schepen van Welzijn en Senioren, Michel Vander Velpen: "Alle 75-plussers krijgen normaal gezien een bezoekje van onze vrijwilligers, elk jaar in de periode van hun verjaardag. Nu dat niet kan, willen we het contact niet verliezen en gaan we hen even opbellen. Gewoon om een babbeltje te slaan maar ook om na te vragen of ze hulp nodig hebben bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Al meer dan 10 vrijwilligers stelden zich kandidaat om mensen op te bellen. Zo kunnen we op korte termijn meer dan 900 75-plussers bereiken." Vanaf vandaag (vrijdag) gaan de vrijwilligers hiermee aan de slag. Ook de verantwoordelijke van de thuisdiensten neemt contact op met de cliënten van de thuiszorg die de hulp hebben afgezegd met de vraag of alles in orde is. Zo

Bibliotheek wordt afhaalbib

*** Gemeentelijk persbericht *** Uit veiligheidsoverwegingen voor de inwoners en de bezoekers van de bibliotheek, blijft de bibliotheek van Kortenaken gesloten. De gemeente kreeg echter de vraag om de bib toch open te houden omdat er veel kinderen en volwassenen momenteel thuis zijn. “Het volledig openen van de bibliotheek is omwille van gezondheidsredenen niet mogelijk” geeft bevoegd schepen Griet Vandewijngaerden aan. “Daarom wordt er vanaf maandag gestart met een ‘afhaalbib’. Dit houdt in dat de leeszaal e.d. gesloten blijft, maar dat vooraf besteld materiaal zoals boeken, CD’s, DVD’s, … op een afgesproken moment op maandag, woensdag en vrijdag afgehaald kan worden. Het materiaal wordt aan de deur van de bibliotheek gezet of bij slecht weer in de inkomhal. Nadien kan men de boeken en het andere materiaal inleveren via de inleverbox en wordt alles ontsmet.” Dit aanbod geldt enkel voor inwoners van Kortenaken en boeken moeten vooraf gereserveerd worden via mail ( bibliotheek@kortenak

Urban Run & Walk uitgesteld tot 2021

*** Gemeentelijk persbericht *** De Urban Run & Walk, die afgelopen zaterdag zou plaatsvinden, kon omwille van de coronacrisis niet doorgaan. Na overleg met organisator Sportregio Getevallei en de gemeente Kortenaken werd besloten om dit loop- en wandelevenement uit te stellen tot 20 maart 2021. Schepen van Sport, Kristof Mollu: "Na de afgelasting werden de ingeschreven deelnemers op de hoogte gebracht en het inschrijvingsgeld werd onmiddellijk terugbetaald. We zijn ook meteen beginnen zoeken naar een nieuwe geschikte datum later dit jaar. Omwille van de beperkte beschikbaarheid van zaal Den Hoek en het feit dat het al vroeg donker moet zijn om het juiste effect te bekomen van alle animatie, hebben we besloten om de Urban Run & Walk uit te stellen tot volgend jaar. We kunnen hiervoor gelukkig nog steeds beroep doen op de beloofde subsidies van Sport Vlaanderen." "Het goede nieuws is dat je je nu langer kan voorbereiden op de editie van 2021. Want blijven bewegen