Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2020 weergeven

Subsidies voor aanleg fietspaden Neerlintersesteenweg

*** Gemeentelijk persbericht ***
De gemeente Kortenaken zal in 2022 op de Neerlintersesteenweg tussen de kern van Hoeleden en buurgemeente Linter over een afstand van 2 km veilige vrijliggende fietspaden aanleggen.

"Binnen het meerjarenplan hadden we budgetten voorzien voor de aanleg van deze ontbrekende veilige fietsschakel" geeft schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Kristof Mollu aan. "Onlangs hebben we een bovenlokale Projectstuurgroep gehouden met het departement Mobiliteit en Openbare Werken, van het Vlaams Gewest, de provincie Vlaams-Brabant, De Lijn, het departement Landbouw en de Vlaamse Milieumaatschappij. Alle actoren gaven hun akkoord over de unieke verantwoordingsnota van dit dossier waardoor het Vlaams Gewest en de provincie 90% van deze investering van ca. 1,6 miljoen euro zullen subsidiëren."

De uitvoering van de werken is voorzien in de 2e helft van 2022 en zal samenvallen met de rioleringswerken van Aquafin die plaatsvinden tussen de Lindestraat…

Renovatiewerken zaal Servaas

*** Gemeentelijk persbericht ***
Het gemeentebestuur van Kortenaken is begonnen met de renovatiewerken aan zaal Servaas te Kersbeek. Deze kleinere zaal wordt vaak verhuurd voor familiefeestjes (communies, babyborrels, …) en ook de plaatselijke verenigingen hebben er hun onderkomen. De gemeentelijke kleuterschool aan de overkant gebruikt de ruimte verder ook als turnzaal.

Er waren echter met de jaren meer en meer gebreken aan het gebouw zelf en aan de buitenaanleg. “Daarom hebben we beslist om in eerste instantie het dak van de keuken te isoleren en te voorzien van een nieuwe dakbedekking. Deze werken zijn eind juni voltooid. Momenteel voeren de mensen van onze technische dienst de voorbereidende werken uit voor de heraanleg van de verharding langs het gebouw. De nieuwe verharding zal in asfalt uitgevoerd worden” aldus schepen van gebouwen Niels Willems.

Van zodra de riolering en ondergrond aangelegd zijn door de technische dienst zal een aannemer de asfaltwerken uitvoeren. “Later gaan …

Zomerprogramma Kortenaken

De zomervakantie is aangebroken, een tijd van lekker ontspannen en even genieten. Het gemeentebestuur van Kortenaken stelde aan de adviesraden van sport, jeugd, cultuur en senioren een aangepast zomerprogramma voor met voor ieder wat wils.

Alle details zijn terug te vinden op www.kortenaken.be

Zomerse leestuin in de bib Elke woensdagnamiddag gooit de bibliotheek haar leestuin open. Schepen van Cultuur, Jeugd en Bibliotheek, Griet Vandewijngaerden: “Iedere bezoeker van de bib kan elke woensdagnamiddag een glaasje komen drinken in de tuin en van de zon genieten onder onze prachtige bomen. Wij voorzien kranten en tijdschriften en zorgen voor een selectie 'nieuw en aanbevolen' leesmateriaal. Ook voor de kinderen is er iedere woensdagnamiddag een activiteit voorzien.” De bib roept ook iedereen op om foto’s in te zenden van jezelf met een grappig of spannend boek en een beschrijving waarom dit ‘jouw boek’ is. Deelnemers maken kans op een boekenbon ter waarde van €25. Deelnemen kan …

Kortenaken geeft voorschot op subsidies aan verenigingen

*** Gemeentelijk persbericht ***

Voor veel verenigingen zijn het moeilijke tijden: activiteiten kunnen niet doorgaan terwijl vaste kosten blijven doorlopen. Daarom zal de gemeente Kortenaken eenmalig de verenigingen in de vrijetijdssector een voorschot op hun subsidies geven. De Jeugdraad, Sportraad, Cultuurraad en Seniorenraad gaven hiervoor een positief advies.

Schepen van Cultuur en Jeugd, Griet Vandewijngaerden: "Het is een uitzonderlijk jaar, ook voor verenigingen. Bovendien zitten we in de overgangsfase naar een nieuw subsidiereglement. Daarom besloten we met het College van Burgemeester en Schepenen om de verenigingen in 2020 eenmalig geen subsidiedossier te laten indienen. Het subsidiebedrag zal berekend worden op basis van het dossier van vorig jaar. Verenigingen zullen eind juni alvast 50% van dit bedrag uitgekeerd krijgen. Nieuwe verenigingen ontvangen een forfaitair bedrag van € 200, gespreid over juni en december."

De gemeente Kortenaken krijgt bijkomend extra midd…

Gemeente Kortenaken knapt Kapel van Ransberg op

*** Gemeentelijk persbericht ***
De Kapel van de Verlosser in Ransberg is een echt herkenningspunt bij het binnenrijden van Kortenaken. De kapel, gebouwd in 1692-1699, is toe aan een opknapbeurt. Het dak met de opvallende peervormige torenspits is afgelopen winter al gerestaureerd. De gevels en het interieur komen nu in volgende fases aan de beurt.

"Onze Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Zuid-Hageland werkt in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed aan een totaalvisie op de site”, zo vertelt Schepen van Erfgoed Niels Willems. “Ook de 3 kapelbomen zijn beschermd. Je zou het misschien niet verwachten, maar de knotlinde op de hoek van de Kapelstraat en de Dorpsstraat blijkt de oudste van de drie. De twee witte paardenkastanjes zijn naar schatting 120 jaar oud. Door te drastische snoeiwerken zijn beide bomen de afgelopen jaren verzwakt. Een van beide kastanjebomen viel volgens gespecialiseerde boomverzorgers niet meer te redden. Sneller dan verwacht blijkt nu dat de boo…

Opnieuw een "normale" gemeenteraad & OCMW-raad

Op donderdag 25 juni vergadert de gemeenteraad om 20 uur fysiek in GC Den Berg te Ransberg. Aansluitend vindt de OCMW-raad plaats.

Publiek wordt opnieuw toegelaten. Het gemeentebestuur neemt voldoende beschermingsmaatregelen om alles veilig te laten verlopen. Er wordt uitgeweken naar een andere, grotere locatie (GC Den Berg). Het publiek moet de ingang aan de Dorpsstraat gebruiken, de raadsleden gebruiken de ingang aan de parking. Ook de stoelen worden op voldoende afstand geplaatst.

“Poorteffect” op Tiensestraat Kortenaken

*** Gemeentelijk persbericht ***
De gemeente Kortenaken heeft een wegversmalling geplaatst op de Tiensestraat om op die manier het centrum en de zone 50 beter af te bakenen. Het plaatsen van zulke 'poorten' maakt onderdeel uit van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het bord van de zone 50 werd ook meer opgeschoven richting het centrum.

“We krijgen regelmatig meldingen van bewoners dat er snel wordt gereden op verschillende plaatsen. De politie controleert op overdreven snelheid en we communiceren deze resultaten om meer bewustzijn te creëren. Maar soms is een bestuurder onoplettend en weet hij niet dat de snelheidslimiet verandert. Snelheidcontroles hebben niet als doel om die bestuurders te verbaliseren. Daarom trachten we hen dan ook attent te maken op de verandering in snelheidslimiet. De resultaten zullen geëvalueerd worden door de Verkeersraad. Bij een positief resultaat kan deze techniek ook op andere invalswegen tot de kern van Kortenaken en Ransberg worden toegepast” ald…

"Corona-subsidie" voor overdekte fietsenstalling aan gemeentehuis

*** Gemeentelijk persbericht ***

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een oproep gelanceerd voor subsidies in kader van de 'exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen'.

Schepen van Mobiliteit Kristof Mollu: "Het promoten van duurzame mobiliteit bij inwoners en personeel maakte reeds deel uit van de meerjarenplanning. Door de coronacrisis wordt er bovendien veel meer gewandeld en gefietst. De Vlaamse Overheid wil het wandelen en fietsen nog meer promoten door subsidies uit te reiken voor duurzame mobiliteit. Hier hebben we dan ook snel op gereageerd."

Kortenaken zal dankzij deze subsidie van ca. € 5.000 een overdekte fietsenstalling kunnen plaatsen aan het gemeentehuis. "In het voorjaar hebben we reeds het voetpad aan het gemeentehuis volledig vernieuwd en een nieuwe overdekte halte van het openbaar vervoer geplaatst. Nu willen we hier ook een ruime overdekte fietsenstalling aan toevoegen. Op die manier willen we bezoekers en personeel er toe …

Handgift Boerenrock vzw aan gemeente Kortenaken

*** Gemeentelijk persbericht ***
Op zaterdag 25 april organiseerde Boerenrock vzw het online festival "Boerenrock tegen Corona", met zo’n 6 à 7.000 virtuele bezoekers. Guy Swinnen, Sam Bettens, Axl Peleman, Koen Buyse, Jan Haesevoets, Wim Borgers en de PartyShakerz gaven het beste van zichzelf om van deze uitzonderlijke editie een onvergetelijk festival te maken. De opbrengst werd onder andere geschonken aan de gemeente Kortenaken voor de strijd tegen het coronavirus. Tijdens de digitale gemeenteraad van 28 mei werd deze handgift van Boerenrock vzw goedgekeurd.

Voorzitter van de Boerenrock werkgroep Dominic Vandermeulen: "Op het topmoment waren er 2.100 huiskamers die meekeken wat resulteert in € 2.100. Daarnaast schenken we per artiest € 1.000 voor de aankoop van zorgmateriaal in Kortenaken. Bijkomend was er ook nog een opbrengst van de festivalcatering die in Kortenaken en omstreken werd bezorgd, wat resulteert in een afgerond bedrag van €10.000. Met de voltallige Bo…

Kortenaken vanuit je kot

De gemeente lanceert ‘Kortenaken vanuit je kot’. Maak een foto vanuit je raam, tijdens een wandeling of fietstocht of gewoon in je kot en mail hem naar communicatie@kortenaken.be of via stuur hem door via de chat van onze Facebook-pagina ‘Gemeente Kortenaken’.

We verzamelen de foto’s en publiceren ze in het infoblad, via sociale media of andere kanalen van het lokaal bestuur Kortenaken.

AfsprakenAls je ons een foto doorstuurt via mail of Facebook, weet je dat hij openbaar verspreid zal worden.
Respecteer dan ook alle geldende auteurs- en portretrechten en alle andere toepasselijke wetgeving.

Je verklaart alle rechten te bezitten over de doorgestuurde foto’s en de toestemming te hebben van de geportretteerde personen voor het verspreiden van de beelden. Bovendien ga je akkoord met het gebruik van de foto’s zoals beschreven

Wat doen we met je foto’sDe doorgestuurde foto’s kunnen door lokaal bestuur Kortenaken gebruikt worden voor informatieve en promotionele publicatie, zowel online als offl…

Onderhoud asfaltwegen

*** Gemeentelijk persbericht ***
In de week van 25 mei worden er een aantal onderhoudswerken uitgevoerd aan asfaltwegen in onze gemeente. In Waanrode wordt de aansluiting van Gravenbos met de Halensebaan vernieuwd. In Kortenaken wordt de Oude Schansstraat (rechts van de Schansstraat in de rijrichting van Geetbets) en de aansluiting van de Mounstraat aangepakt. Ook de parking op het Dorpsplein krijgt een onderhoudsbeurt.

Schepen van Openbare werken, Kristof Mollu: "Aan de hand van enkele proefboringen werd een prioriteitenlijst opgesteld voor de aanpak van de asfaltwegen. De voornoemde wegen komen als eerst aan de beurt. In normale weersomstandigheden duurt het onderhoud ongeveer twee à drie dagen. De omwonenden worden op de hoogte gebracht door de aannemer."
Maaien van bermen

*** Gemeentelijk persbericht ***
Deze week startte een externe firma, in opdracht van de gemeente, met het maaien van de bermen. Er zullen de komende maanden 3 maaibeurten plaatsvinden.

Schepen van milieu Griet Vandewijngaerden: “Volgens het Vlaams Bermbesluit mogen we slechts op bepaalde momenten van het jaar de bermen maaien. Voor de veiligheid en een goede zichtbaarheid op de weg, zijn we deze week gestart met het maaien van de eerste meter en de kruispunten. De tweede maaibeurt start op 15 juni en de derde op 15 september. Door deze spreiding beschermen we optimaal de natuur en het landschap in onze fruitgemeente."

Tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van scherpe bocht Diestsestraat

*** Gemeentelijk persbericht ***

In de week van 11 mei zal een aannemer herstellingswerken uitvoeren aan een kapot en verzakt betonvak ter hoogte van het kruispunt Diestsestraat/ Heidestraat te Kortenaken.

De werkzaamheden vinden plaats in de scherpe bocht waardoor het kruisend verkeer geen zicht heeft op elkaar. Tijdens de werkzaamheden en de uithardingsperiode van het betonvak, zullen er tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden. De Heidestraat (aansluitend op de Diestsestraat) wordt afgesloten ter hoogte van de bocht.

De buurtbewoners werden via een bewonersbrief op de hoogte gebracht.Gemeente ondersteunt scholen bij heropening

*** Gemeentelijk persbericht ***

Half mei gaan de scholen opnieuw open, zo ook de drie Kortenaakse vrije basisscholen. Dit gaat gepaard met heel wat voorbereidingen en aanpassingen van de werking. Het gemeentebestuur tracht hierbij zoveel mogelijk de scholen te ondersteunen.

Burgemeester Stefaan Devos, bevoegd voor onderwijs: “Na een constructief overleg met de scholen, plannen we een aantal concrete acties om ervoor te zorgen dat ze op een veilige manier opnieuw kunnen open gaan. Zo voorzien we vanuit de gemeente mondmaskers voor alle leerkrachten van de vrije basisschool in Kortenaken, Waanrode en Hoeleden en hebben we handschoenen en alcoholgel aangekocht. Om de toegang tot de school en de speelplaats op een veilige manier te organiseren, worden er vanuit de technische dienst nadarhekken en afspanningslint ter beschikking gesteld. Verder zal aan iedere school ook een wijkagent aanwezig zijn bij het begin en einde van de schooluren. Tot slot zal de gemeentelijke poetsdienst 2 keer …

LED-verlichting as Geetbets - Waanrode

Netwerkbeheerder Fluvius heeft recent de openbare verlichting op de as Klipgaardestraat - Grote Vreunte - Blijstraat - Krawatenstraat - Schansstraat omgebouwd naar duurzame LED-verlichting. Later dit jaar volgen nog verschillende straten en het is de bedoeling om op 5 jaar tijd alle 2292 straatlampen om te bouwen naar duurzame en energiezuinige straatverlichting. Momenteel bedraagt de energiekost van de openbare verlichting voor de gemeente jaarlijks €90.000 waardoor de ombouw tot energiezuinige verlichting een rechtstreekse besparing is voor onze inwoners. De investering van €1.384.000 wordt via het toekomstfonds van Fluvius betaald en is dus volledig gesubsidieerd.
Dit licht is wat "ander" licht en is witter van kleur en heeft dan ook geen oranje gloed (vergelijk het met een verschil tussen een gloeilamp en een LED-lamp in je woonkamer) waardoor het even aanpassen is voor iedereen. Naast dat dit "nieuwe licht" in energieverbruik veel zuiniger is, is het ook bete…

Sonderingen/peilingen op Tiensesteenweg

Een aannemer voert vanaf dinsdag 5/5 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een 100-tal plaatsen op de N29 (Tiensesteenweg / Provinciebaan) tussen de Eindestraat en de op- en afrit van de E314 sonderingen/peilingen uit (exacte uitvoering is weersafhankelijk). Deze werken kaderen binnen de geplande wegenwerken van AWV en Aquafin op de Tiensesteenweg en ter hoogte van het kruispunt met de Klipgaardestraat die later dit jaar starten (meer info: https://wegenenverkeer.be/kortenaken) Het gaat om een mobiele werkzone die langzaam opschuift. Er wordt telkens maar aan één weghelft gewerkt, nooit gelijktijdig aan twee rijbanen.De hinder blijft beperkt voor het verkeer.

Een eerste mondmasker gratis voor iedere inwoner

Vanaf 4 mei start een nieuwe fase in de coronacrisis. Verschillende activiteiten beginnen voorzichtig opnieuw in een periode waar het coronavirus nog altijd aanwezig is in onze maatschappij. We zijn als gemeentebestuur bezorgd om jouw veiligheid. Daarom bezorgen we alvast aan elke Kortenakenaar een eerste mondmasker. Deze week hebben verschillende vrijwilligers alles voorbereid en op donderdag 30/4 gaan 60 vrijwilligers, personeelsleden en politici van alle kleuren op pad om alles te verdelen. Een dikke dankjewel voor de inzet van velen!

Gratis mondmasker
Per persoon ingeschreven persoon op een adres (inclusief kinderen, ook indien zij dit nog niet moeten dragen) wordt op donderdag 30/4 één mondmasker verdeeld en dit samen met een brief van hoe het mondmasker gewassen en gedragen moet worden. De verdeling van een tweede mondmasker per gezinslid volgt eind mei. Je kan uiteraard zelf ook een mondmasker maken. Hiervoor kan je een kijkje nemen op www.maakjemondmasker.be.

Het dragen van een…

Aankoop van nieuwe graaflaadcombinatie

*** Gemeentelijk persbericht ***

De gemeente Kortenaken besliste op de gemeenteraad van april om een overheidsopdracht te publiceren om een graaflaadcombinatie aan te kopen.

“Momenteel beschikken we in de gemeente over drie graaflaadcombinaties waarvan de oudste dateert van 1994. De machines staan regelmatig in panne en de onderhouds- en herstelkosten lopen dan ook hoog op. In het meerjarenplan van de gemeente hadden we daarom als actie opgenomen om het materieel van de technische dienst tijdig te vervangen want goed en betrouwbaar materiaal is noodzakelijk voor een goede werking van deze dienst,” aldus schepen van Openbare werken Kristof Mollu.

“Door de nieuwe aankoop kunnen we het voertuig dat 26 jaar oud is en waar verschillende gebreken aan zijn uit dienst nemen en beschikt de technische dienst opnieuw over betrouwbaar en veilig materiaal dat ingezet wordt voor het onderhoud van de wegen, het ruimen van baangrachten, het laden van de zoutstrooiers, … De andere bestaande graaflaad…

Nieuwe riolering, weg en fietspad in Heerbaan en Miskom-Dorp

*** Gemeentelijk persbericht ***

De gemeenteraad van Kortenaken keurde de opdrachtdocumente van het project ‘Collector Velpe Kersbeek’ goed. Na de aanstelling van een aannemer kunnen de werken in de Heerbaan en in Miskom-Dorp normaal gezien in het najaar van start gaan. 
Miskom-Dorp en het gedeelte van de Heerbaan tussen de kruising met de Beekstraat en de kruising met de Velpe aan de rotonde worden heraangelegd in asfalt. “Dit rioleringsproject heeft een kostenplaatje van ca. € 7.850.000 waarvan 80% wordt gesubsidieerd. Aquafin neemt de kost voor de aanleg van een nieuwe riolering voor haar rekening alsook de kost voor de volledige vernieuwing van het wegdek (beide rijhelften),” geeft schepen van Openbare Werken Kristof Mollu aan. De werken zullen ongeveer 300 werkdagen duren en gefaseerd worden uitgevoerd. Van zodra de aannemer is gekend, wordt er een bewonersvergadering georganiseerd en worden de verdere details van de fasering bepaald. “De werken zullen ongetwijfeld voor hinder vo…

Kortenaken en Geetbets werken samen voor het oppersen van betonvakken

*** Gemeentelijk persbericht ***
Kortenaken en Geetbets zullen op hun gemeenteraad van april een gezamenlijke aanbesteding goedkeuren voor het oppersen van losliggende betonvakken.

"Kleine gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen als grote gemeenten en steden en daarom is in het najaar van 2019 een samenwerking afgesloten tussen Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Linter onder de naam Tussen Gete en Velpe (TGV)” aldus Kortenaaks Schepen van Openbare werken Kristof Mollu (CD&V). “Binnen de TGV-regio overleggen we op regelmatige basis en zoeken we naar opportuniteiten. Dit gezamenlijk bestek is zo’n opportuniteit m.b.t. openbare werken. Door samen te werken met Geetbets in de periode 2020-2021 hebben we een grotere hoeveelheid die we kunnen afnemen en kunnen we goedkopere prijzen bekomen bij de aannemers.”

De gemeente Kortenaken zal optreden als aanbestedende overheid en elke gemeente voorziet haar eigen budget voor haar betonwegen. Schepen van openbare werken Roland Strouven (…

Groen licht voor papier- en kartoncontainer

*** Gemeentelijk persbericht ***
EcoWerf wil vanaf 2021 papier en karton huis-aan-huis inzamelen in containers. Dit biedt heel wat voordelen. Na een bevraging bij de inwoners, besliste de gemeenteraad om in te stappen in dit project.

Schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden: "In Bertem wordt deze ophaalmethode al toegepast, met succes. Gezien de vele voordelen, is dit ook voor onze gemeente interessant. We zorgen zo voor een uniform inzamelsysteem en een betere dienstverlening. Bovendien is het beter voor de ophalers en voorkomen we ook waai- en zwerfvuil. Na een bevraging bij 500 willekeurige inwoners, bleek maar liefst 85% voorstander te zijn van de karton- en papiercontainer. Het is dan ook een logische keuze om in te stappen in dit project."

De gebruiker betaalt jaarlijks een eenmalige kost van € 10 per container. Er worden bijkomend geen ophaalkosten aangerekend. Het gemeentebestuur van Kortenaken engageert zich om deze kostprijs zo te houden gedurende deze legislatuu…

Huiswerkbegeleiding terug van start

*** Gemeentelijk persbericht *** 
Door de coronacrisis sloten de scholen en viel ook de huiswerkbegeleiding van het OCMW stil. Nu de scholen nieuwe leerstof aanbieden via pre-teaching, wordt ook de huiswerkbegeleiding opnieuw opgestart, uiteraard met naleving van de huidige maatregelen.

Schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen: "Al verschillende jaren kunnen kinderen in de lagere scholen van Kortenaken, Waanrode en Hoeleden rekenen op huiswerkbegeleiding. Vrijwilligers maken enkele uren per week vrij om kinderen te helpen met hun huiswerk. Door de coronacrisis moet het onderwijs nog even van thuis gebeuren. Vooral in kansarme gezinnen gaat dat vaak niet vanzelf. Daarom zet het OCMW van Kortenaken zijn huiswerkbegeleiding verder. Natuurlijk wordt hier optimaal rekening gehouden met de opgelegde maatregelen en staat de social distancing voorop. Al onze vrijwilligers krijgen veiligheidsmateriaal en de nodige ondersteuning vanuit het OCMW. Zo helpen we de meest kwetsbare gezinnen door…

Speciale techniek voor onderhoud Schansstraat

De Schansstraat krijgt binnenkort een grote onderhoudsbeurt. Hiervoor doet de gemeente Kortenaken een beroep op een gespecialiseerde aannemer die werkt volgens een nieuwe techniek.

De Schansstraat wordt over de volledige lengte vanaf de grens met Geetbets tot het centrum van Kortenaken fijn gefreesd. Het profiel van de straat wordt gecorrigeerd waardoor alle betonplaten op hetzelfde niveau komen te liggen. Hierdoor nemen de trillingen en de geluidshinder af. De slechtste platen worden nadien vervangen door nieuwe en tot slot worden alle voegen opgevuld.

Schepen van Openbare werken, Kristof Mollu: “Kortenaken moet 160 km gemeenteweg onderhouden en een groot deel daarvan zijn betonwegen. Ondanks een verhoging van het budget voor wegenwerken, kunnen we helaas niet alle wegen volledig vernieuwen. Wanneer er geen grote rioleringswerken gepland zijn, zijn we aangewezen op onderhoudswerken. Daarom persen we regelmatig losliggende betonvakken op of vervangen we kapotte vakken. Voor de Schans…

Really? Nu is het echt geen moment voor politieke spelletjes...

Vandaag verscheen in de online krant van Het Laatste Nieuws een artikel van de lokale Open VLD-afdeling. Deze communicatie van Open VLD is echt wel heel bizar en betreurenswaardig dat we onze tijd hieraan moeten spenderen in deze tijden... Temeer omdat we vanmorgen m.b.t. hun voorstel over de renteloze leningen en de mondmaskers de Open VLD-fractie al hadden geïnformeerd. Het dan ook echt jammer dat politici de dag van vandaag persoonlijk gewin willen halen uit deze crisis! Maar hieronder alvast de reactie vanuit de meerderheid:

Renteloze leningen:
De coronacrisis raakt inderdaad heel wat verenigingen waarbij de inkomsten dalen maar de investeringen wel verder blijven lopen. De gemeente heeft 7 renteloze leningen lopen aan verenigingen. Eind maart/begin april hebben we vanuit het schepencollege reeds contact laten opnemen met de verenigingen die in 2020 een aflossing moesten doen met de vraag of ze uitstel wensen van betaling. Twee verenigingen wensten uitstel van betaling voor 1 jaar …

Kortenaken koopt mondmaskers voor haar inwoners

Vanaf begin mei zullen de maatregelen die momenteel gelden stapsgewijs afgebouwd worden. Het dragen van een mondmasker zal hierbij een belangrijke rol spelen. Als gemeentebestuur zijn we heel erg begaan met de gezondheid van onze inwoners. Samen met de andere gemeentebesturen uit de Eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland zullen wij ervoor zorgen dat onze inwoners op het ogenblik dat het nodig is mondmaskers ter beschikking hebben. Daarnaast zullen wij de nodige richtlijnen verspreiden voor mensen die thuis zelf aan de slag willen gaan om een mondmasker te maken.

Kortenaken start aan tweede opbelronde

*** Gemeentelijk persbericht ***

Dat Kortenaken een warme gemeente is, wordt tijdens deze coronacrisis nog eens extra duidelijk. Maar liefst 20 vrijwilligers hebben de afgelopen weken ongeveer 900 75-plussers uit Kortenaken opgebeld.

Opvallend is dat onze senioren een enorme grote veerkracht hebben en heel veel hulp krijgen van hun familie en buurt. De mensen waren blij met de deugddoende babbel. In verbinding blijven, is in deze moeilijke tijden van levensbelang.

Schepen van Welzijn Michel Vander Velpen: “Daarom gaan onze vrijwilligers vanaf deze week aan de slag met een tweede opbelronde. We willen tonen aan de mensen dat we hen niet vergeten. Intussen hebben we ook een gezin kunnen koppelen aan een vrijwilliger om de boodschappen te doen. Dat dit cijfer niet hoger is, toont enkel aan dat mensen heel spontaan elkaar helpen.”

Heb je het zelf moeilijk om boodschappen te doen, de hond uit te laten of wil je gewoon even contact houden? Of wil je je opgeven als vrijwilliger om deze taken…

Is je bezoek niet dringend, stel het dan uit!

*** Gemeentelijk persbericht ***

Vanaf woensdag 8 april gaat het containerpark weer open. Hou er rekening mee dat er STRENGE veiligheidsmaatregelen gelden!

Schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden: "Het blijft de regel dat we de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan, enkel als dat écht nodig is. Indien mensen het bezoek naar het containerpark nog kunnen uitstellen, worden ze geacht dat te doen. Op die manier blijft de situatie beheersbaar."

De belangrijkste richtlijnen zijn:
Is je bezoek niet dringend, stel het dan uit! Sorteer vooraf je afval. Kom alleen naar het containerpark. Kom enkel met twee indien je echt hulp nodig hebt. De parkwachter mag je niet helpen bij het lossen van de wagen. Kinderen zijn niet toegelaten. Er worden max. 3 bezoekers tegelijk toegelaten. Blijf in de wagen zitten in de wachtrij. Betalen kan enkel met bancontact. Hou afstand (minstens 1,5m). Vermijd elk fysiek contact. Tijdelijk geen asbest toegelaten. "Er zullen wachtrijen…

Wegenwerken tijdens corona

*** Gemeentelijk persbericht ***
Onlangs riep Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters op om wegenwerken zoveel als mogelijk te laten doorgaan vermits het nu rustig is op de weg. Ook in Kortenaken trachten we de noodzakelijke wegenwerken verder te zetten of aan te vatten.

Schepen van Openbare werken Kristof Mollu aan: “Helaas zijn we voor verschillende wegenwerken afhankelijk van aannemers die de werken uitvoeren. Vermits de asfaltcentrales nu gesloten zijn, kunnen er momenteel bijvoorbeeld geen asfaltwerken uitgevoerd of opgestart worden. Ook onze aannemer die betonvakken voor de gemeente herstelt, heeft zijn werkzaamheden omwille van de maatregelen i.k.v. de coronacrisis stopgezet. Dit zorgt ervoor dat de afwerking van bijvoorbeeld de Doddelbelstraat in Kersbeek helaas nog wat langer zal duren terwijl hier al vertraging was opgelopen. Verder zullen er ook weinig nieuwe wegenwerken opgestart kunnen worden en lopen geplande wegenwerken vertraging op vermits er g…

900-tal 75-plussers krijgen telefoontje

*** Gemeentelijk persbericht ***
Vanaf vandaag gaat het OCMW alle 75-plussers in onze gemeente opbellen om te vragen of alles in orde is en of ze hulp nodig hebben. Hiervoor hebben al een heel aantal vrijwilligers zich kandidaat gesteld.

Schepen van Welzijn en Senioren, Michel Vander Velpen: "Alle 75-plussers krijgen normaal gezien een bezoekje van onze vrijwilligers, elk jaar in de periode van hun verjaardag. Nu dat niet kan, willen we het contact niet verliezen en gaan we hen even opbellen. Gewoon om een babbeltje te slaan maar ook om na te vragen of ze hulp nodig hebben bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Al meer dan 10 vrijwilligers stelden zich kandidaat om mensen op te bellen. Zo kunnen we op korte termijn meer dan 900 75-plussers bereiken."

Vanaf vandaag (vrijdag) gaan de vrijwilligers hiermee aan de slag. Ook de verantwoordelijke van de thuisdiensten neemt contact op met de cliënten van de thuiszorg die de hulp hebben afgezegd met de vraag of alles in orde is. Zo h…

Bibliotheek wordt afhaalbib

*** Gemeentelijk persbericht ***
Uit veiligheidsoverwegingen voor de inwoners en de bezoekers van de bibliotheek, blijft de bibliotheek van Kortenaken gesloten. De gemeente kreeg echter de vraag om de bib toch open te houden omdat er veel kinderen en volwassenen momenteel thuis zijn.


“Het volledig openen van de bibliotheek is omwille van gezondheidsredenen niet mogelijk” geeft bevoegd schepen Griet Vandewijngaerden aan. “Daarom wordt er vanaf maandag gestart met een ‘afhaalbib’. Dit houdt in dat de leeszaal e.d. gesloten blijft, maar dat vooraf besteld materiaal zoals boeken, CD’s, DVD’s, … op een afgesproken moment op maandag, woensdag en vrijdag afgehaald kan worden. Het materiaal wordt aan de deur van de bibliotheek gezet of bij slecht weer in de inkomhal. Nadien kan men de boeken en het andere materiaal inleveren via de inleverbox en wordt alles ontsmet.”

Dit aanbod geldt enkel voor inwoners van Kortenaken en boeken moeten vooraf gereserveerd worden via mail (bibliotheek@kortenaken.…

Urban Run & Walk uitgesteld tot 2021

*** Gemeentelijk persbericht ***

De Urban Run & Walk, die afgelopen zaterdag zou plaatsvinden, kon omwille van de coronacrisis niet doorgaan. Na overleg met organisator Sportregio Getevallei en de gemeente Kortenaken werd besloten om dit loop- en wandelevenement uit te stellen tot 20 maart 2021.

Schepen van Sport, Kristof Mollu: "Na de afgelasting werden de ingeschreven deelnemers op de hoogte gebracht en het inschrijvingsgeld werd onmiddellijk terugbetaald. We zijn ook meteen beginnen zoeken naar een nieuwe geschikte datum later dit jaar. Omwille van de beperkte beschikbaarheid van zaal Den Hoek en het feit dat het al vroeg donker moet zijn om het juiste effect te bekomen van alle animatie, hebben we besloten om de Urban Run & Walk uit te stellen tot volgend jaar. We kunnen hiervoor gelukkig nog steeds beroep doen op de beloofde subsidies van Sport Vlaanderen."

"Het goede nieuws is dat je je nu langer kan voorbereiden op de editie van 2021. Want blijven bewegen…

Gemeente lanceert oproep voor lokale zelfstandigen

*** Gemeentelijk persbericht ***

De gemeente Kortenaken wil zoveel mogelijk ondersteuning bieden aan de lokale handelaars. Deze week wordt een folder huis-aan-huis bedeeld met drie concrete voorstellen voor de Kortenaakse ondernemers.

Zo wordt gevraagd naar recente contactgegevens om de belangrijkste informatie voor ondernemers vlot te kunnen communiceren. Deze contactgegevens worden ook opgenomen in een ondernemersgids. In eerste instantie zal deze gids in digitale vorm worden uitgebracht, via de gemeentelijke website. In 2021 brengen we een gedrukte ondernemersgids uit.

Ook kunnen de handelaars zich opgeven voor deelname aan de ‘Kortenaken Cadeaubon’. “Met deze geschenkbon kan men binnenkort aankopen doen bij de deelnemende handelaars in de gemeente. De bon zal geschonken worden bij vieringen en huldigingen en zal tevens door iedereen aangekocht kunnen worden aan het onthaal van het gemeentehuis,” aldus schepen van Economie Niels Willems.

Handelaars die wensen deel te nemen, kunnen …

Geen gemeenteraadszitting

*** Gemeentelijk persbericht ***

In de strijd tegen het coronavirus, zal ook de gemeente- & OCMW-raadszitting van 26 maart worden geannuleerd. De punten die behandeld zouden worden, worden verplaatst naar de zitting van april.

Voorzitter, Kim Vandepoel: "Door de huidige coronacrisis, heeft het gemeentebestuur nu andere prioriteiten. Er stonden bovendien geen dringende punten geagendeerd. Ook al kunnen we de sociale afstand garanderen in onze raadzaal, toch nemen we geen risico en vermijden we onnodige bijeenkomsten. We blijven voorlopig in contact met onze raadsleden via mail en telefoon."

Burgemeester, Stefaan Devos: "Op dit ogenblik zegt de regelgeving dat gemeenteraden mogen doorgaan met beperkt of zonder publiek. Het schepencollege en de crisiscel waren het er echter snel over eens: we beperken het aantal contacten tot een minimum en annuleren de eerstvolgende zitting. Indien de maatregelen langer zouden aanhouden, houden we wellicht een zitting in april zonder …

Tweede brief aan Kortenaakse bewoners en handelaars

Omdat niet iedereen toegang heeft tot de gemeentelijke website (www.kortenaken.be) of tot de sociale media van de gemeente waarbij steeds alle actuele informatie staat, verdeelt de technische dienst morgen een tweede brief aan alle Kortenaakse inwoners en handelaars. Hiermee willen we de meest recente richtlijnen aan iedereen kenbaar maken. Maar omdat alles zeer snel evolueert raden we altijd aan om de gemeentelijke updates digitaal te volgen.

BERICHT AAN ALLE INWONERS & HANDELAARS  Covid-19: Blijf thuis, zorg voor jezelf en anderen 
Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende, verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Deze maatregelen zullen een impact hebben op het dagelijkse leven van iedereen maar het gemeentebestuur wil er nogmaals op wijzen dat deze opofferingen noodzakelijk zijn voor de bescherming van de volksgezondheid. We rekenen op ieder van u om de genomen beslissingen ten volle te respecteren. Het succes van …

Realiteit haalt ons in....

Afgelopen weekend hebben we een gemeentelijke folder/fiche gedrukt met daarin informatie over de gemeentelijke werking. Deze folder werd/wordt maandag, dinsdag en woensdag huis-aan-huis bedeeld in Kortenaken maar door de beslissing van de Vlaamse overheid om alle containerparken te sluiten, bevat de fiche helaas verouderde informatie m.b.t dit punt.
We zouden iedereen willen oproepen om onze gemeentelijke digitale kanalen (website en Facebook) in de gaten te houden omdat we hier zeer snel communiceren en om deze informatie door te geven aan zij die niet beschikken over deze media. Op die manier houden we iedereen in deze snel evoluerende tijden op de hoogte van het laatste nieuws.

Veilig naar de winkel en apotheek in Kortenaken

In de strijd tegen het coronavirus probeert het gemeentebestuur de lokale handelaars zo veel mogelijk te informeren en ondersteunen.

Schepen van Economie, Niels Willems: "Via de gemeentelijke website kunnen ondernemers een visual downloaden met de belangrijkste maatregelen aangaande hygiëne en social distancing. Naar het voorbeeld van enkele lokale handelaars, kunnen zij ook zo het maximum aantal toegelaten personen in hun zaak communiceren. Zo kan iedereen zijn klanten op een uniforme en duidelijke manier informeren."

Apotheek achter plexiglas Aan de toonbank van de apotheken in Kortenaken, Waanrode en Hoeleden werd intussen plexiglas geïnstalleerd. De apotheek in Kortenaken nam zelf het initiatief, in Hoeleden werkt men aan een constructie en in Waanrode werd dit geplaatst door de gemeentelijke Technische dienst. Want voorkomen is beter dan genezen..

"Apothekers komen dagelijks in contact met zieke mensen die naar de apotheek blijven komen. Zo stijgt niet alleen de ka…

Hulp nodig in tijden van corona? #kortenakenhelpt

De coronacrisis brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Gelukkig brengt het ook het beste in de mens naar boven. Een golf van solidariteit verspreidt zich ook in onze gemeente. Dit weekend kregen we bij gemeente en OCMW heel wat vragen binnen van mensen die zich willen engageren.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Zeker voor personen uit de risicogroepen, onder andere ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem, is de impact groot. Schepen van Senioren Michel Vander Velpen: “Onze ouderen worden door het coronavirus aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven. Afgelopen vrijdag boden verschillende vrijwilligers zich spontaan aan om te helpen waar nodig. Als gemeentebestuur faciliteren we dit graag. Zowel vrijwilligers en mensen met een behoefte kunnen contact opnemen met het OCMW via senioren@kortenaken.be of via 016 77 29 45 (tijdens de kantooruren). Het OCMW gaat voor elke aanvrager op zoek naar de j…

Extra informatie coronavirus

Aangepaste regeling gemeentelijke dienstverlening
Gemeente Kortenaken neemt volgende maatregelen tegen het coronavirus:
Het gemeentehuis en het OCMW sluiten de loketten en werken enkel nog op afspraak voor dringende zaken. Een afspraak maken kan:Telefonisch: 011 58 62 62 (gemeente) - 016 77 29 45 (OCMW) Per mail: onthaal@kortenaken.beDe openbare bibliotheek sluit vanaf vrijdag 13 maart De gemeentelijke zalen en de sporthal sluiten de deuren tot en met 3 april. Alle geplande activiteiten worden tot dan geannuleerd. Alle activiteiten georganiseerd door de gemeente worden geannuleerd tot en met 19 april. Cafetaria De Vruen blijft nog geopend tot vrijdag 13 maart middernacht. Het wijkkantoor van de politie behoudt de normale werking maar vraagt om niet-dringende aangiftes uit te stellen of een afspraak te maken via 011 58 62 70. De thuisdiensten en de onderhoudswerken aan het openbaar patrimonium blijven doorlopen.De Buitenschoolse kinderopvang blijft voorzien in de voor- en naschoolse …

Kortenaken neemt extra maatregelen tegen Coronavirus

Als gemeente trachten we een overzicht te geven van welke activiteiten zijn afgelast a.g.v. het Coronavirus. Laat dit weten via communicatie@kortenaken.be en het wordt opgenomen op de website (https://www.kortenaken.be/afgelaste-activiteiten/)
*** Gemeentelijk persbericht ***

Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 zoveel mogelijk te beperken of te vertragen, legt provinciegouverneur Lodewijk De Witte een aantal extra maatregelen op. Zo worden alle evenementen met meer dan 1.000 bezoekers per onmiddellijke ingang verboden en dit sowieso tot en met 31 maart.

Burgemeester Stefaan Devos: "Na een overleg met de gouverneur en collega-burgemeesters werd beslist om deze evenementen sowieso te verbieden en af te gelasten. Aan organisatoren van evenementen met minder dan 1.000 deelnemers wordt gevraagd om rekening te houden met een aantal risicofactoren en concrete maatregelen te nemen in het kader van 'social distancing’. Dit om de intensiteit en hoeveelheid van nauwe contac…

Kortenaken bevraagt inwoners over papiercontainer

*** Gemeentelijk persbericht ***

EcoWerf wil vanaf 2021 papier en karton inzamelen in containers. Dit biedt heel wat voordelen. Voor de gemeente Kortenaken instapt in dit project, polst het gemeentebestuur naar de interesse bij de inwoners via een bevraging. Deze korte enquête valt deze week bij 500 willekeurige personen in de bus.

Schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden: “Wie vandaag rondrijdt in onze gemeente, merkt het zeker op: door de felle wind waait er op veel plaatsen papier over de straten. De regen maakt het bovendien extra moeilijk om het papier en karton in te zamelen. De papiercontainer kan hiervoor de ideale oplossing zijn. We vroegen aan 500 Kortenakenaren of zij interesse hebben om deel te nemen. De reacties nemen we mee als advies bij de beslissing.”
Standaard worden containers van 240 liter aangeboden maar er zijn ook andere maten verkrijgbaar. De huurprijs van de container bedraagt 10 euro per jaar. Dit is een vaste prijs en er wordt geen ophalingstarief aanger…

Torendraaierssite

*** Gemeentelijk persbericht ***
De gemeenteraad keurde de verkoop van het Torendraaiersgebouw in Waanrode en het bijhorende projectvoorstel van de ontwikkelaar goed. Het verouderde gebouw gaat plaats maken voor 5 nieuwbouwwoningen en 9 appartementen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Willems: "De twee woonclusters die gebouwd worden, zijn kleinschalig en passen perfect in de omgeving. In een tweede fase wordt ook het omliggende plein volledig vernieuwd met een doorsteek naar de sporthal en het toekomstige Vruenpark."

Op vraag van de gemeente gaat de projectontwikkelaar voor minstens 5 jaar een elektrische deelwagen ter beschikking stellen op het nieuwe Torendraaiersplein. Samen met de ondergrondse parking moet dit de druk op de parkeergelegenheid in het dorp verminderen.

De buitenschoolse kinderopvang die momenteel in het gebouw gehuisvest is, wordt verplaatst naar het kloostergebouw naast de school. Hiervoor worden de nodige afspraken gemaakt met het bisdom en de schoo…

Bedankt vrijwilligers!

De gemeente Kortenaken kan rekenen op de hulp van een driehonderdtal vrijwilligers en leden van de adviesraden. Jaarlijks worden zij in de bloemetjes gezet met een receptie of bedanking. Dit jaar kozen we voor een nieuwe formule in de vorm van een vrijwilligersfeest.


Burgemeester, Stefaan Devos: "Vandaag start de Week van de Vrijwilliger (28 februari - 8 maart). De ideale gelegenheid om al onze vrijwilligers samen te brengen: de leden van de adviesraden, de vrijwilligers die de kruisen en kapellen onderhouden, de vrijwilligers van het OCMW die de verjaardagsbezoekjes of huiswerkbegeleiding doen, enz. We leggen hen in de watten met hapjes en drankjes, verzorgd door het gemeentepersoneel en het college. The Suitcasers zorgen voor de muzikale noot en tot slot gaat iedereen naar huis met paraplu als geschenk."

Gezamenlijke vraag met Glabbeek krijgt positief gevolg

Vandaag keurde de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van het Vlaams Gewest de gezamenlijke vraag van Kortenaken en Glabbeek goed om de oversteek van de Tiensesteenweg (N29) ter hoogte van de Dorpsstraat in Kapellen veiliger in te richten.

De gemeente Glabbeek was al geruime tijd in overleg met vervoersmaatschappij De Lijn en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer om de bushalte aan het kruispunt van de Tiensesteenweg N29/Dorpsstraat in Kapellen te verplaatsen waardoor de oversteekzone en de haltes aan beide zijden van de Tiensesteenweg heel wat veiliger zouden worden. Deze bushalte wordt namelijk gebruikt door heel wat schoolgaande jeugd uit Glabbeek en Kortenaken die er de bus naar Diest of Tienen nemen (buslijn 420 en 540). Zowel de gemeente Glabbeek, als de gemeente Kortenaken kregen van heel wat inwoners de vraag om deze bushalte te laten aanpassen. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek: “Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer reageert nu positief op de geza…

Plankenkoorts voor kinderen op locatie

*** Gemeentelijk persbericht ***
Op woensdag 26 februari trakteert de Cultuurdienst van Kortenaken kinderen van 4 tot 8 jaar op een doldwaze theatervoorstelling. Met 'Lady Angelina, De Stadsboerin' verlaten we voor het eerst theaterzaal Den Hoek en trekken we naar CSA de Koningsbemde in Hoeleden.

"Lady Angelina leeft als een echte boerin, alleen doet ze dat in de stad. En dat leidt tot de gekste situaties. De landbouwomgeving van De Koningsbemde vormt dan ook de ideale locatie voor onze eerste kindertheatervoorstelling. Voor het eerst wijken we af van onze gebruikelijke locatie en doelgroep en gooien we de cultuurprogrammatie over een andere boeg," aldus schepen van Cultuur, Griet Vandewijngaerden.

Tickets zijn nog verkrijgbaar aan het onthaal van het gemeentehuis of via plankenkoorts@kortenaken.be. Prijs in voorverkoop: € 5 - Prijs aan de kassa: € 10

Speelgroen Hoeleden feestelijk geopend

*** Gemeentelijk persbericht ***
Aan Velpezicht in Hoeleden werd een nieuwe speelruimte aangelegd, genaamd Speelgroen. Hier kunnen kinderen naar hartenlust spelen. Het speelplein werd ingericht met voldoende avontuurlijke uitdaging voor de kinderen. Op woensdag 19 februari werd Speelgroen feestelijk ingehuldigd.

Schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden: "Met 'Speelgroen Hoeleden' hebben we een publieke speelruimte voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar gecreëerd. Buitenspelen is immers van groot belang en cruciaal in de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Speelgroen kwam er op initiatief van het gemeentebestuur in samenwerking met de verenigingen van het Warmste Dorp Hoeleden (Vrije basisschool Hoeleden 'Toverpotlood', KLJ Hoeleden, Ouderraad Hoeleden, Jeugdfanfare Sforzando, Landelijke Gilde, buurtcomité Dries kermis, buurtcomité Gelbergen kermis, KVLV Hoeleden). De locatie van het speelterrein is dan ook centraal gelegen, vlakbij het Toverpotlood, KLJ …

Samenwerken met buren voor een beter openbaar vervoer

Vlaanderen wordt sinds 2019 ingedeeld in Vervoerregio’s en Oost-Brabant behoort tot de vervoerregio Leuven. Hier maken 31 gemeentes deel van uit en zij moeten beslissen hoe bijvoorbeeld de middelen van het openbaar vervoer zullen worden verdeeld. Dit blijkt echter geen gemakkelijke oefening te zijn maar de plattelandsgemeentes hebben hun krachten sinds vorig jaar gebundeld.

Tijdens een eerste voorstelling van het toekomstige openbaar vervoernet bleek dat het platteland ondergewaardeerd wordt terwijl er op het platteland volgens ons net meer nood is aan openbaar vervoer. Daarom heeft Kortenaken samen met Bekkevoort, Geetbets, Tielt-Winge, Linter, Zoutleeuw en Glabbeek de handen in elkaar geslagen. We blijven elke vergadering op dezelfde nagel kloppen en dat lijkt nu stilaan zijn vruchten af te werpen. Het is niet zo dat er binnenkort een sterk aanbod aan openbaar vervoer in onze gemeentes zal zijn, maar er zal wel een herverdeling van de middelen komen waarin wij als ‘blind vlek gemeent…

KortenakeNU

*** Gemeentelijk persbericht ***
Het infoblad en de PlussersPost worden voortaan samen uitgebracht onder de naam “KortenakeNU”. Binnen deze nieuwe stijl willen we meer mensen aan het woord laten. In de week van 17 februari valt de eerste editie in de bus. Of lees nu al online.

Communicatieverantwoordelijke, Sigrid Peeters: “Na 46 edities in de vorige stijl, vonden we het tijd voor vernieuwing en verfrissing. Uit een enquête bleek dat er vanuit de lezers een behoefte was aan meer mensen in de kijker. Daarom kiezen we nu voor een meer dynamische magazinestijl waarin we de informatieve boodschap brengen vanuit het perspectief van onze inwoners.”

Tina Luyckx, ambtenaar voor senioren: “Bij de PlussersPost bestond deze traditie al. Het seniorenblad is in 2012 ontstaan uit een behoefte naar een meer positieve beeldvorming van senioren. Uiteraard willen we dit blijven verderzetten en blijven we rekening houden met de leesbaarheid en toegankelijkheid voor alle doelgroepen.”

"De naam wer…

De vakantiekrant is er!

*** Gemeentelijk persbericht ***
Hoera! De vakantiekrant is er! Vroeger dan gewoonlijk én met een uitgebreid aanbod:
Paaskampen Leeszomer Zomerkampen Jeugdkampen Herfstkampen Jeugdlocaties
Zo kan je alle vakanties voor de rest van het jaar al inplannen. Film, muziek, sport, avontuur... Wat kies jij?

Griet Vandewijngaerden, schepen van Jeugd: "We kregen regelmatig de vraag van ouders om de vakantiekampen al vroeger te communiceren. Zo kunnen zij ruim op voorhand hun verlof en opvang voor de kinderen inplannen. Ook dit jaar bieden we - in samenwerking met lokale organisaties en verenigingen - een gevarieerd aanbod: van lezen tot ravotten, van skaten tot filmen, alles kan en alles mag."

De brochures worden deze week via de Kortenaakse scholen bedeeld en zijn digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website.

Kortenaken gastgemeente voor de Urban Run & Walk

*** Gemeentelijk persbericht ***

Op zaterdag 21 maart is het centrum van Kortenaken het decor voor de vierde Urban Run van Sportregio Getevallei. Voor het eerst kunnen niet alleen lopers maar ook wandelaars deelnemen.

Het startschot van deze recreatieve loopwedstrijd en wandeling wordt gegeven om 20 uur. Deelnemers kunnen kiezen uit een afstand van 4, 8 of 12 km die hen voert door verschillende gebouwen in onze gemeente: het gemeentehuis, Bovin Beton, de kleuter- en lagere school Trip Trap, de Carrefour, de Sint-Amorkerk, Café Oud Cortenaeken, het containerpark, de toonzaal van Pieraerts en door het kasteeldomein.

Schepen van Sport, Kristof Mollu: "De Urban Run is hét sportevenement van Sportregio Getevallei, waar Kortenaken deel van uitmaakt. Als gemeentebestuur waren we dan ook vragende partij om dit jaar gastgemeente te zijn en om het loopgebeuren uit te breiden met wandelingen. Het is daarom voor het eerst mogelijk om het parcours van 4 of 8 km te wandelen. Zo is het evenemen…

Schepencollege doet mee aan Tournée Minérale

Voor mij de 4e keer dat ik mee doe, voor sommigen de eerste keer ;-)

*** Gemeentelijk persbericht ***

Vanaf 1 februari gaat het College van Burgemeester en Schepenen de uitdaging aan. Als team schreven ze zich in voor Tournée Minérale en zetten ze alcoholische dranken gedurende een maand opzij.

Na het overdonderende succes van de vorige jaren, slaan De DrugLijn en Stichting tegen Kanker weer de handen in elkaar voor een nieuwe ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.

Burgemeester Stefaan Devos: "Wij worden vaak uitgenodigd op verschillende activiteiten. Vrijwel overal wordt ons een drankje aangeboden. Zo maakt alcohol al snel deel uit van het dagelijkse leven. Toch is dat niet zonder risico. Alcohol heeft invloed op bijna alle organen en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Het is daarom belangrijk om stil te staan bij je alcoholconsumptie en af en toe een pauze in te …

Wegenwerken Dorp Waanrode

*** Gemeentelijk persbericht ***

In de week van 27 januari start een aannemer met het herstellen van enkele betonvakken in Waanrode Dorp.

Schepen van Openbare werken, Kristof Mollu: "Omwille van veiligheidsredenen, wordt er tussen het centrum van Waanrode en de Grote Vreunte eenrichtingsverkeer ingevoerd komende van de kerk van Waanrode richting de Grote Vreunte. Het verkeer in de andere richting wordt omgeleid via de Molenstraat en de Overstraat. Het uitharden van het beton zal ongeveer een viertal weken duren en nadien wordt de weg terug opengesteld. De bewoners en handelaars van de betrokken straten zijn via een brief op de hoogte gesteld".

Recreatiesite Kersbeek

*** Gemeentelijk persbericht ***

In de meerjarenplanning van de gemeente Kortenaken is budget voorzien voor de inrichting van de recreatiesite te Kersbeek. Hiervoor werd een voorstel uitgewerkt en de nodige subsidies aangevraagd.

Het gemeentebestuur heeft echter deze week bericht gekregen dat de gevraagde Europese subsidies voor de aanleg van het terrein en het bijhorende gebouw slechts voor een beperkt deel kunnen bekomen worden. Ondanks een sterk ingediend dossier bleken er gewoon te veel aanvragen en te weinig beschikbare middelen.

“Het was voor ons als gemeentebestuur een absolute voorwaarde dat elk project maximaal gesubsidieerd wordt dus zien we ons nu genoodzaakt om de plannen grondig te herbekijken. Er zal dus opnieuw overleg georganiseerd worden met de lokale verenigingen en de gemeenschap van Kersbeek om te bekijken hoe we een aangepaste invulling kunnen geven aan het recreatieterrein in relatie met de beschikbare accommodatie van zaal Servaas. Het is en blijft uiteraard onz…