Doorgaan naar hoofdcontent

Maaien van bermen

*** Gemeentelijk persbericht ***
Deze week startte een externe firma, in opdracht van de gemeente, met het maaien van de bermen. Er zullen de komende maanden 3 maaibeurten plaatsvinden.

Schepen van milieu Griet Vandewijngaerden: “Volgens het Vlaams Bermbesluit mogen we slechts op bepaalde momenten van het jaar de bermen maaien. Voor de veiligheid en een goede zichtbaarheid op de weg, zijn we deze week gestart met het maaien van de eerste meter en de kruispunten. De tweede maaibeurt start op 15 juni en de derde op 15 september. Door deze spreiding beschermen we optimaal de natuur en het landschap in onze fruitgemeente."