Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2016 tonen

Oppositie moet communiceren naar Boerenrock...

Als gemeenteraadslid in de oppositie krijgen we collegeverslagen van het College van Burgemeester en Schepenen dat wekelijks samenkomt. Vorige week ontvingen we het collegeverslag van 14/3 en ik was verbaasd om daarin te lezen dat Boerenrock mogelijks extra kosten zouden aangerekend worden voor de inzet politie. Zoals in mijn eerder bericht stond dit  letterlijk in het officiële en door de meerderheid goedgekeurde collegeverslag:  "Het inzetten van politieagenten tijdens Boerenrock zal niet meer gratis zijn. Het zal ca 10.000 gaan kosten en wie gaat dat betalen? De gemeente of Boerenrock zelf? Wordt hernomen na het volgende overleg met de organisatoren."   Omdat ik verbaasd was over de inhoud van dit collegeverslag heb ik de organisatie van Boerenrock vorige week gecontacteerd met deze info maar Boerenrock wist nog van niets: dat er nog niets beslist is; dat het colleverslag over politieagenten spreekt;  dat het college het op het volgend overleg met Boerenrock zal besp

Hopelijk laat de gemeente Boerenrock niet in de steek!

In het collegeverslag van 14 maart staat het volgende te lezen: "Het inzetten van politieagenten tijdens Boerenrock zal niet meer gratis zijn . Het zal ca 10.000 gaan kosten en wie gaat dat betalen? De gemeente of Boerenrock zelf? Wordt hernomen na het volgende overleg met de organisatoren." Tijdens de jongste gemeenteraad interpelleerde ik de Open VLD - N-VA-meerderheid hier over want Boerenrock weet officieel nog van niets ( ik heb hen vorige week gecontacteerd ). Ik vroeg me af waarop dat bedrag gebaseerd is want zoveel manschappen worden er niet ingezet voor Boerenrock en vroeg me ook af hoe andere grote evenementen in de politiezone hier mee omgaan (bv. Strandfuif).     Het kan volgens mij namelijk niet de bedoeling zijn dat Boerenrock hier zelf moet voor opdraaien.   Zeker niet als je weet dat de doortocht van de wielerwedstrijd Ronde van België €7500 kost voor onze gemeente (€2500 om de tussenspurt te laten plaatsvinden aan het gemeentehuis + €5000 budget voorzien v

Lente BBQ

Vorig jaar had ik kleine oogjes op de lente BBQ van CD&V want ik ben die dag teruggekomen van een werktrip van 3 weken Amerika. Dit jaar kan ik (jammer genoeg) niet aanwezig zijn op onze lente-BBQ. De dag ervoor vertrek ik namelijk naar Vietnam waar ik op een congres zal spreken over mijn doctoraatsonderzoek. Maar mijn CD&V-collega's zullen de aanwezigen graag voorzien van eten en drinken. Iedereen is dan ook uitgenodigd op de CD&V-lente BBQ die doorgaat op zondag 10 april van 16u30 tot 21u (zaal Bergendal Waanrode). Je kan er genieten van 9 soorten BBQ-vlees, aangevuld met een groentebuffet en sausjes (volwassenen €15 en kinderen €8). Voor de vegetariërs is er ook een aangepast assortiment. Inschrijven voor de lente BBQ kan bij de gemeente- en OCMW-mandatarissen, bij het CD&V bestuur, via eetdag@cdenvkortenaken.be  of via kristof@cdenvkortenaken.be .

Hoop en Licht

Op initiatief van KVLV Kortenaken en in samenwerking met de gemeentelijke adviesraden vindt aanstaande maandag (28/3) tussen 19u en 20u "Hoop en Licht" plaats op het Kerkplein in Kortenaken. Dit is een solidariteitsactie voor de slachtoffers van de blinde terreur in Brussel en Zaventem. Er wordt aan de deelnemers gevraagd een kaarsje mee te brengen.

Pakkende woorden

Hieronder een bericht dat Jonathan Cardoen vandaag op Facebook plaatste. Jonathan is nationaal partijsecretaris van CD&V en maakt ook deel uit van de lokale bestuursafdeling. Hij heeft de terreur van vorige week van zeer nabij meegemaakt... Pakkend... Di 22/3 9u14, ik zit op een ontbijtvergadering in Beringen samen Wouter Beke. Het nieuws van Zaventem neemt over. Een collega belt: "Er is een bom ontploft aan het partijgebouw". Dan wil je maar één ding: zo snel mogelijk naar daar. En bij Wouter hetzelfde. We springen bij Pikke, de chauffeur van Wouter, in de auto en 'vliegen' naar Brussel. In de auto proberen we zicht te krijgen en ik laat (9u25) aan de collega's weten Brussel te vermijden. Al snel is het ons duidelijk dat niet het gebouw maar de metro onder ons is getroffen en met alle collega's in huis alles ok is. Een 30-tal collega's die al in huis waren worden geëvacueerd. Ik begrijp dat meer en meer gewonden 'boven komen' en spontaan w

Geen verkeerstellingen

In november stelde ik de vraag om verkeerstellingen uit te voeren op de doorgaande assen in Kortenaken (zie link ). Op die manier zouden we het aandeel vrachtverkeer kunnen bepalen en kunnen we kijken of de tolvoering op de snelwegen in de buurt een effect heeft voor Kortenaken. De meerderheid ging toen akkoord en men zou tellingen uitvoeren Op de gemeenteraad van gisteren vroeg ik of de tellingen waren uitgevoerd. Maar helaas, men viel uit de lucht en de Open VLD - N-VA-meerderheid wist niet meer dat men deze tellingen zou uitvoeren. Vermits de tolvoering op 1 april wordt ingevoerd, beschikken we dus niet over cijfers die we kunnen vergelijken. Een gemiste kans om eventuele klachten van bewoners te weerleggen of om aan te kloppen bij de hogere overheid.

Ongeloof...

Ongeloof... Wat kun je hier nu op zeggen. Zo nabij... Elke Belg zal al wel eens op de luchthaven zijn geweest. Dat maakt het zo nabij. Ik moet er binnen 3 weken ook zijn. Raar gevoel.. Normaal is de luchthaven een plek van lachende mensen. Vanmorgen zat ik in de auto toen het nieuws binnen kwam. Onmiddellijk naar familie en vrienden gebeld die mogelijks in de buurt waren. Doorheen de dag enkele mails gehad van vrienden uit Turkije en Amerika om hun steun te betogen. Ook de gemeente betuigt haar steun en de vlaggen hangen halfstok. Steun die niet zou mogen in de 21e eeuw. 

Gemeenteraad 24/3

Volgende week donderdag is het opnieuw gemeenteraad en daar zal Imelda Stouthuysen de eed afleggen als CD&V-raadslid. "Juf" Imelda was vroeger schooldirectrice van de basisschool van Kortenaken en sinds 2013 is ze voorzitster van Vrouw & Maatschappij Kortenaken.   Hieronder de volledige agenda: Goedkeuring van de notulen van vorige zitting Ontslag raadslid Dorien FETS en opvolging door Imelda Stouthuysen. Eedaflegging van een opvolgend raadslid Stouthuysen Imelda Vaststelling nieuwe rangorde van raadsleden Wijziging van de vertegenwoordiging van politieke fracties in adviesorganen. Vervanging in de raad van bestuur van Ecowerf Mandatering voor de algemene vergadering van SWAL op di 19 april 2016 PBE kennisname van het voorstel tot statutenwijziging: advies IWM kennisname van voorstel tot statutenwijziging, advies en mandatering. Brandweerbijdrage 2014 voor kosten 2013 Aankoop of huur van een softwarepakket “notulenbeheer” Ver

Omleiding op Krawatenstraat

Vandaag is men begonnen met het gieten van de beton op de Krawatenstraat. Afhankelijk van het soort beton dat is gebruikt, is de uithardingstijd één week of drie weken. Sommige stukken zullen met snel drogende beton worden aangelegd zodat de hachelijke situatie niet al te lang zal aanslepen maar dat geldt omwille van het financiële kostenplaatje niet voor alle stukken.  Ik ben wel verheugd dat men door ophef heeft gereageerd en langs één zijde de weg heeft afgesloten (komende van Waanrode is er nu een omleiding voorzien) want gisteren was dat dus niet het geval. Maar zelfs door deze maatregel blijft het langs de zijde van Kortenaken centrum moeilijk om de werken te passeren omdat er aan beide kanten op zeer korte afstand vakken zijn opgebroken. Dit had volgens mij, samen met de extra kosten voor dit soort beton en de onveiligheid die er ontstaat voor de gemeentewerkers, zeker en vast vermeden kunnen worden als de Open VLD - N-VA-meerderheid de werken niet zo kort op elkaar in tijd

Zeer onveilig op de Krawatenstraat!

Afgelopen vrijdag was het al gevaarlijk op de Krawatenstraat omdat de gemeente in eigen beheer enkele betondallen had opgebroken maar vandaag heeft men ter hoogte van de wegversmalling aan de Krawatenstraat 34, nu ook aan de andere kant twee stukken opgebroken. Hierdoor zijn er op een afstand van 100 meter maar liefst 5 wegvakken opgebroken en is het echt slalommen. Ikzelf ben vandaag - samen met enkele anderen - al twee maal achteruit moeten rijden omdat we vast kwamen te zitten. Ook voor bussen, vrachtwagens en fruitboeren is het zeer zeer moeilijk om de "hordes" te nemen. Zowel overdag als 's avonds is dit heel gevaarlijk en verschillende inwoners hebben me al gecontacteerd. Ik heb vanavond de burgemeester gebeld en het wordt besproken op het college van burgemeester en schepenen. Een omleiding (zoals bij de kermis) of tijdelijke lichten zouden een optie zijn. Maar men had de werken beter gespreid zodat het geen skipiste is zoals nu. En dit allemaal omdat de

Gemeente heeft geld te veel?

Eind 2016 gaat de huidige financieel beheerder van de gemeente en het OCMW op pensioen. Op de gemeenteraad van februari stond dan ook de vacantverklaring van deze functie. Voor een gemeente als Kortenaken is het logisch dat 1 persoon financieel beheerder is van beide instellingen en dat de beheerder wordt bijgestaan door enkele medewerkers. De overeenkomst die op de gemeenteraad werd gebracht, gaf aan dat er bovenop het loonbarema een salariscomplement van 20% wordt uitgekeerd omdat beide functies worden gecombineerd.  Ik vind dit een foute beslissing gelet op het feit dat men in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid naar een geïntegreerd OCMW- en gemeentebestuur gaat en er geen opdeling tussen beide instellingen meer is. Deze ‘inkanteling’ is normaal voor 2019 voorzien. Bovendien haalt de huidige Open VLD – N-VA-meerderheid vaak aan dat de gemeentefinanciën niet goed zijn, maar er wordt nu wel een supplement van 20% uitgekeerd. Tot slot vindt onze CD&V-fractie dit ook ni

Buurgemeenten in actie; en Kortenaken?

Vandaag staat in het Nieuwsblad een artikel met als titel "Kilometerheffing op N29 blijft mogelijk" . Buurgemeente Glabbeek heeft namelijk kritiek ophet feit dat de verbindingsweg tussen Tienen en Diest (N29) niet is opgenomen in de kilometerheffing die vanaf 1 april voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton wordt ingevoerd op heel wat gewestwegen.  Ook ik uitte hierover eerder al mijn bezorgdheid. Op de gemeenteraad van november 2015 vroeg ik aan het schepencollege van Kortenaken om op onze gemeentewegen enkele verkeerstellingen uit te voeren (zie link ). Ik verwacht namelijk ook wat sluipverkeer over onze wegen en door de nulmeting vóór de invoering van de tolheffing uit te voeren (dus vóór april van dit jaar), kunnen we aan de hand van objectieve gegevens uitspraken doen. Ik hoop dan ook dat de gemeente verkeerstellingen heeft uitgevoerd of ze deze maand nog zal uitvoeren. Ik zal op de volgende gemeenteraad alvast vragen hoe het zit met mijn vraag van vorig jaar.