Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2022 tonen

Gemeentediensten leggen eerste activiteitenverslag voor

Meten is weten. Daarom startten de gemeente- en OCMW-diensten in 2021 met het verzamelen van een aantal interessante cijfergegevens. Deze cijfers werden verzameld in een activiteitenverslag dat werd voorgelegd aan de gemeente- & OCMW-raad. Burgemeester Kristof Mollu: "De cijfers geven ons niet enkel een beeld van de dagelijkse werking. We kunnen ook opvallende trends afleiden en mogelijke uitdagingen voor de toekomst detecteren." Enkele cijfers: Er werden 722 eID's en 482 rijbewijzen afgeleverd bij de dienst Burgerzaken. Er waren 69 geboortes en 51 huwelijken of wettelijke samenwoningen. In totaal gaan er 282 kinderen naar de buitenschoolse kinderopvang, verspreid over de 3 locaties. Er waren in 2021 meer dan 13.000 bezoeken aan het containerpark. De dienst Vrije Tijd organiseerde 96 activiteiten. De gemiddelde tevredenheidsscore was 9/10. De Kortenaken Cadeaubon zorgde ervoor dat er een bedrag van € 16.400 terugvloeide naar de lokale ondernemers. "We mogen als

Werken aan het Vruenpark in Waanrode gestart

Op dinsdag 14 juni zijn de werken voor de aanleg van het Vruenpark in Waanrode (de site achter de sporthal) gestart. “In 2019 diende het gemeentebestuur in het kader van Natuur in je Buurt en in samenwerking met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland een subsidieaanvraag in bij het Agentschap Natuur en Bos. Met dit project willen we de grasvlakte achter de sporthal omtoveren tot een park dat werkt aan natuur- en biodiversiteitsversterking en toegankelijke recreatiemogelijkheden aanbieden voor jong en oud. Het projectgebied heet in de volksmond de 'Vruen', een andere naam voor een gemene weide. Door een natuurlijke herinrichting creëren we een klimaatrobuust park en herstellen we de gemeenschapsdienende functie” geeft schepen voor Milieu Griet Vandewijngaerden aan. “Vanaf vandaag, tot het einde van dit jaar zullen er op regelmatige tijdstippen werken uitgevoerd worden. De komende twee weken zal het reliëf worden gewijzigd. Zo wordt er een speelse buffergracht, een verhoogd parkt

Nieuwe politieke beweging in Kortenaken: KORTbij

“We voelden als cd&v-Kortenaken al langer dat Dorpspolitiek veel dichter bij de mensen staat dan de Wetstraatpolitiek. De afgelopen twee jaar hebben we dan ook gezocht hoe we daar in Kortenaken mee zouden omgaan. Nog opkomen onder de huidige nationale naam, of die naam los laten en met een nieuwe beweging starten die voor iedereen toegankelijk is” zegt burgemeester Kristof Mollu. “Ik voel dat ons beleid wel wordt gewaardeerd, dat we kortbij de mensen en verenigingen staan, … Daarom dat we een nieuwe beweging oprichten genaamd KORTbij.” “De naam KORTbij is zo gekozen omdat dit verwijst naar Kortenaken met al haar deelgemeenten en anderzijds naar het feit dat we als bestuur graag dicht bij de mensen staan en er willen zijn voor alle inwoners van Kortenaken. De toegankelijkheid voor onze inwoners willen we laten uitstralen” geeft voorzitter Lien Vandebroeck aan. Burgemeester Mollu: “In onze nieuwe beweging is iedereen welkom en we willen graag partij overschrijdend werken. We doen dan

Nieuwe medewerkers lokaal bestuur Kortenaken verwelkomd met een ontbijt

De nieuwe medewerkers van de gemeente en het OCMW die sinds het begin van het jaar zijn gestart in de gemeente Kortenaken werden door het schepencollege uitgenodigd voor een ontbijt. "Sinds begin 2022 hebben 7 medewerkers ons personeelskader vervoegd en dit verspreid over diverse diensten van de gemeente (groendienst, bibliotheek, dienst financiën) en het OCMW (poetsdienst, onthaal). Omdat zij op diverse locaties werken, wilden we hen eens samen brengen voor een ‘officieel’ startmoment" geeft Burgemeester Kristof Mollu aan. Samen met hun diensthoofd konden de starters kennis maken met de leden van het schepencollege en met hun collega’s die in eenzelfde periode aan de slag gingen bij het lokaal bestuur Kortenaken. Burgemeester Mollu: “Onze medewerkers komen dagelijks in contact met onze burgers en zijn vaak het eerste aanspreekpunt. Als gemeentebestuur willen we dan ook alle nieuwe medewerkers een hartelijk welkom heten. Vandaar dat we sinds dit jaar zijn gestart met een ontb

TroostPad Hoeleden officieel geopend

Op donderdag 9 juni werd het TroostPad, een wandeling van 2,5 km, in Hoeleden officieel geopend. Met de campagne 'Plant Troost', zorgde Ferm in meerdere gemeentes voor verschillende ‘Troostplekken’. Ook in Kortenaken werden er naar aanleiding van corona zo’n Troostplekken opgericht. Burgemeester Kristof Mollu: “Speciaal voor wie een rouwproces doorgaat, heeft LOGO (LOkaal GezondheidsOverleg) Oost-Brabant nu aan de Troostplek in Hoeleden een wandeling gekoppeld. Het pad van 2,5 km brengt je bij mooie plekken en tips om troost te vinden of te bieden.” Het TroostPad werd feestelijk ingehuldigd met een begeleide wandeling. “De borden en pijlen werden in november al door onze gemeentearbeiders geplaatst, maar omwille van corona werd de officiële opening van dit TroostPad enkele keren uitgesteld. Aan de opening werd een terugkommoment gekoppeld voor de deelnemers van het project ‘Je staat niet alleen’, dat ook door corona lang niet heeft kunnen plaatsvinden,” besluit burgemeester Mol

Kortenaken organiseert ontmoetingsmoment voor Oekraïense vluchtelingen

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verblijven er verschillende Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen in Kortenaken of in de collectieve opvang van de gemeente. Op woensdag 8 juni organiseerde de gemeente een ontmoetingsmoment. Burgemeester Kristof Mollu: “Momenteel verblijven er in Kortenaken 22 Oekraïense vluchtelingen. Dit zowel in de collectieve opvanglocatie die we vanuit de gemeente hebben opgericht als bij gezinnen thuis. Om het sociaal welbevinden van de vluchtelingen te verbeteren, organiseerde het OCMW een ontmoetingsmoment voor alle Oekraïners om elkaar te leren kennen. We willen de veerkracht van deze mensen versterken en hen stimuleren om contacten te leggen.” Met dit ontmoetingsmoment wil de gemeente haar warm hart tonen. “Deze namiddag namen we uitgebreid de tijd om te luisteren naar de verhalen van de Oekraïners. Er was een tolk aanwezig om ons bij te staan en voor de kinderen was er animatie voorzien. De afgelopen maanden hebben onze inwoners in vele vorm