Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2022 tonen

Politie te paard actief in Politiezone Hageland

De Politiezone Hageland behelst met Tielt-Winge, Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Geetbets een groot grondgebied. In het najaar (oktober – december) worden zij ondersteund door de cavalerie van de Federale Politie ter preventie van vandalisme en vooravondinbraken. Commissaris Kurt Marcoen: “Het beheersen van diefstallen is één van de belangrijkste prioriteiten van onze politiezone. Doorheen het jaar sensibiliseren we de bevolking, houden we gerichte controles en doen we aan preventieve patrouilles. De laatste jaren is het aantal woninginbraken sterk gedaald, maar we merken dit jaar helaas opnieuw een toename. Vandaar dat we deze extra actie hebben uitgewerkt in overleg met de verschillende burgemeesters. Met de ontradende patrouilles te paard hopen we de ongerustheid bij de bevolking te verlagen en een zeer zichtbare politionele beschermende maatregel in de plaats te stellen.” “Tijdens het toezicht ter preventie van woninginbraken zal ook worden opgetreden tegen sluikstort, overlast

Kortenaken zet jubilarissen in de bloemetjes

Op maandag 26 september zette het gemeentebestuur van Kortenaken alle koppels die in 2022 hun gouden, diamanten, briljanten of platina huwelijk vierden in de bloemetjes. Burgemeester Kristof Mollu: “Vorig jaar organiseerden we tot ieders tevredenheid weer een jubileumfeest na een jaar uitstel omwille van corona. Dit jaar zetten we de traditie verder en verwelkomden we de koppels die 50, 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn. Zo'n 30 koppels gingen in op onze uitnodiging en werden getrakteerd op een ontspannende namiddag met een glaasje, een lekker dessertenbuffet, een muzikale noot en zelfs hier en daar een dansje. Alle jubilarissen hebben doorheen het jaar hun oorkonde van de gemeente en van de koning en de koningin ontvangen. Ook kregen ze een Kortenaken Cadeaubon van het gemeentebestuur die ze kunnen besteden bij één van de deelnemende lokale handelaars."

Bestuurskrachtanalyse Hageland afgerond

  In het voorjaar van 2022 lieten vier Hagelandse gemeenten – Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge – samen een bestuurskrachtanalyse uitvoeren. Het doel van deze analyse was na te gaan waar de sterke punten en de aandachtspunten van de verschillende lokale besturen zich situeerden. Deze bestuurskrachtanalyse (uitgevoerd door adviesorganisatie Probis-CC Consult) resulteerde in een objectief analyserapport waarin de sterke punten en aandachtspunten van de lokale besturen werden gebundeld. De schepencolleges en de managementteams van de verschillende gemeenten werden bij het onderzoek betrokken, via o.m. werksessies en individuele gesprekken. Daarbij werd ingezoomd op de capaciteit van elk lokaal bestuur om de veelheid aan ambtelijke, politieke, operationele en financiële uitdagingen waarmee zij anno 2022 geconfronteerd worden het hoofd te bieden. Als conclusie werden er voor elke gemeente adviezen geformuleerd om de lokale bestuurskracht naar de toekomst te kunnen garander

Start werken kerkhofmuur Kersbeek

Op 15 september start de aannemer met de werken aan de kerkhofmuur te Kersbeek. De muur werd tien jaar geleden gestut omwille van stabiliteitsproblemen, maar bleef omwille van moeilijkheden met de subsidies in die tijdelijke toestand. Schepen van erfgoed Niels Willems: "Deze werken hebben veel te lang op zich laten wachten, tot frustratie van zowel het gemeentebestuur als de inwoners van Kersbeek. Begin 2021 is de subsidieregelgeving echter versoepeld en werd dit project als één van de eerste in Vlaanderen ingediend en aanvaard. Hierdoor kunnen de werken nu eindelijk starten." Er wordt eerst begonnen aan de toegang naar het kerkhof aan de zijde van de pastorie. De nieuwe toegang tot het kerkhof wordt mee aangelegd en zou klaar moeten zijn voor Allerheiligen zodat de toegankelijkheid gewaarborgd is. Het wegnemen van het hekwerk wordt, omwille van de veiligheid tijdens het kerkhofbezoek, uitgesteld tot na 1 november.

Nieuwe stap met KORTbij

Zoals in juni aangekondigd, willen we met onze nieuwe politieke beweging "KORTbij" open staan voor iedereen en zijn alle politieke kleuren welkom. Ik ben dan ook zeer tevreden dat ook de lokale mensen van Vooruit Kortenaken geloven in ons project en zich willen aansluiten bij ons. We hebben in de zomerperiode heel veel positieve reacties gehad en ook veel gesprekken gevoerd waaronder met de mandatarissen en verschillende leden van Vooruit. We blijven ook verder werk maken van een ruimere beweging en stomen ons verder klaar.  Hieronder het persbericht van Vooruit Kortenaken. **  Vooruit Kortenaken stapt mee in het verhaal van KORTbij!** KORTENAKEN - De oproep van burgemeester Kristof Mollu van enkele weken geleden tot het oprichten van een nieuwe Kortenaakse politieke beweging ‘KORTbij’ is niet in dovemansoren gevallen bij de collega’s van Vooruit Kortenaken (voorheen Sp.a.) “Het was een aanzet voor het bestuur om zich te bezinnen over haar politieke doelstellingen. Wij kiez

Ombouw verlichting sporthal naar LED klaar

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Kortenaken besliste in het voorjaar om de verlichting in de kleine en grote zaal van Sporthal De Vruen om te bouwen naar LED-verlichting. Deze werken werden afgelopen week uitgevoerd. Als gemeente monitoren we het verbruik van de verschillende gemeentelijke zalen en Sporthal De Vruen is een van de grootverbruikers. Daarom dat we in het voorjaar van dit jaar hebben besloten om de verlichting om te bouwen naar LED-verlichting” geeft schepen van financiën en voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Guy Vandebergh aan. “Samen met Cofely, die is aangesteld door Sport In Vlaanderen en die nog 22 jaar eigenaar is van de sporthal, hebben we een studie laten opmaken om te kijken hoeveel er bespaard kan worden en is er een aannemer aangesteld. Deze investering van ca. 45.000 euro zorgt voor een totale energiebesparing van 37.000 kWh/jaar en een vermeden CO2-uitstoot van 15 ton CO2/jaar. De terugverdientijd van de investering is circa 2,5 jaar.” Ook voor