Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe stap met KORTbij

Zoals in juni aangekondigd, willen we met onze nieuwe politieke beweging "KORTbij" open staan voor iedereen en zijn alle politieke kleuren welkom. Ik ben dan ook zeer tevreden dat ook de lokale mensen van Vooruit Kortenaken geloven in ons project en zich willen aansluiten bij ons. We hebben in de zomerperiode heel veel positieve reacties gehad en ook veel gesprekken gevoerd waaronder met de mandatarissen en verschillende leden van Vooruit. We blijven ook verder werk maken van een ruimere beweging en stomen ons verder klaar. 

Hieronder het persbericht van Vooruit Kortenaken.

** Vooruit Kortenaken stapt mee in het verhaal van KORTbij!**

KORTENAKEN - De oproep van burgemeester Kristof Mollu van enkele weken geleden tot het oprichten van een nieuwe Kortenaakse politieke beweging ‘KORTbij’ is niet in dovemansoren gevallen bij de collega’s van Vooruit Kortenaken (voorheen Sp.a.) “Het was een aanzet voor het bestuur om zich te bezinnen over haar politieke doelstellingen. Wij kiezen ervoor om Kortenaken na de verkiezingen van 2024 verder goed, sociaal en toekomstgericht te besturen,” zegt voorzitter Koen Veulemans. Daarom hebben we  ons  intussen aangemeld om mee aan de kar van KORTbij te trekken.

Schepen Griet Vandewijngaerden: “We hebben met het bestuur een checklist opgesteld. Wat wensen wij  voor Kortenaken? Wij willen professioneel besturen, wij willen een sociaal bestuur, we willen een vernieuwend concept voor de gemeente (op schaal van de gemeente), we willen een leuke leefbare gemeente, we willen nieuwe jonge krachten en tot slot willen we een ploeg – zoals de huidige meerderheid trouwens – die aan elkaar hangt en echt samenwerkt. Dat is volledig conform de oproep van burgemeester Kristof Mollu.”

“De conclusies binnen het bestuur waren eenduidig én ambitieus. Durven potten te breken om er betere te maken. Als partij heffen we ons op lokaal vlak op en gaan wij ons engageren voor de nieuwe beweging KORTbij, zonder onze waarden en het sociale te verloochenen” zegt Griet Vandewijngaerden.

Koen Veulemans rondt bondig af : “We hebben in de zomervakantie al enkele keren samengezeten met KORTbij en we gaan nu verder rond de tafel zitten met Kristof en zijn team om tot een gemeenschappelijke missie, platform en programma te komen. Hiermee zullen we klaar zijn tegen begin 2023. Net zoals burgemeester Mollu vinden ook wij het belangrijk dat er nog andere mensen met andere invalshoeken aansluiten bij dit initiatief. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij samen in staat zullen zijn om een nieuwe, sterke en samenhangende politieke beweging uit de grond te stampen! Kort bij de inwoners.”