Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2014 tonen

Hoe zit het met de KMO-zone?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was de KMO-zone bij alle partijen een hot item! De N-VA had in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat “een nieuwe KMO-zone noodzakelijk is om de bedrijvigheid in Kortenaken te stimuleren en dat de locatie nabij de belangrijkste invalswegen moet liggen waarbij een vlotte verbinding met de snelwegen onontbeerlijk is” . De Open-VLD ijverde in haar programma naar “ruimte voor zelfstandigen en KMO’s” en wist op het verkiezingsdebat op de vooravond van de verkiezingen een locatie te kennen maar wou ze toen niet vertellen. Bovendien is de creatie van een KMO-zone ook in de beleidsverklaring van de huidige meerderheid opgenomen: “[…] In een afzonderlijk RUP zal (zullen) de KMO-zone(s) voorzien worden. De realisatie van deze zone(s) krijgt prioriteit maar zal gebeuren in overleg met de omwonenden waarbij de doelstelling moet zijn zo weinig mogelijk hinder te creëren.” Omdat we signalen opvangen dat sommige Kortenaakse bedrijven stilaan uitkijke

"Postbakjesdieven" op het gemeentehuis?

Afgelopen woensdag ben ik de voordrachtsakte van de nieuwe schepen gaan inkijken en ik wilde ook mijn postvakje dat in een apart lokaal op het gemeentehuis staat leegmaken. Toen ik aan de balie op het gemeentehuis stond, hoorde ik dat de burgemeester binnenkort opnieuw zou koken voor het personeel en de raadsleden. Ik vroeg dan ook of de uitnodiging al was verdeeld. Men zei mij dat de uitnodiging in ons postvakje lag, maar toen ik dit ging leegmaken lag de uitnodiging er niet in. Nochtans had het personeelslid dat aan de balie stond de briefjes er zelf in gelegd. We zijn nadien alle bakjes van onze fractie gaan controleren en enkel Stefaan Devos en Michel Vander Velpen hadden een uitnodiging en ook één raadslid van de Spa Plus fractie. Daarom heb ik samen met het personeelslid opnieuw de uitnodigingen in de postbakjes gelegd. Mijn verbazing was dan ook zeer zeer groot toen ik een dag later moest vaststellen dat de uitnodigingen opnieuw waren verdwenen bij alle 9 raadsleden van de oppo

Ontslag N-VA raadslid Struys (OCMW)

Na het vrijwillige ontslag van N-VA schepen Benny Hermans doet nu ook N-VA OCMW-raadslid Danny Struys omwille van dezelfde reden afstand van zijn zetel in de OCMW-raad. De combinatie tussen werk en politiek blijkt ook voor hem zeer moeilijk. Danny was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 lijstduwer (233 voorkeurstemmen) en stond toen ook op de provinciale kieslijst. Ik kan begrip opbrengen voor deze beslissing maar naar continuïteit zijn zo'n wissels niet goed. Neem daarbij nog het feit dat er in januari 2016 drie nieuwe schepenen van Open VLD komen alsook een nieuwe burgemeester waardoor de ploeg helemaal verandert.

“Dorp aan de Velpe”

Met het masterplan “Dorp aan de Velpe” is er voor Kortenaken centrum een langetermijnvisie uitgewerkt waardoor de 2e fase van de vernieuwing van het centrum ingezet kan worden. Dit Masterplan is geen kant en klaar plan   (in de zin van een bouwplan) maar wel een houvast voor de gemeente voor de komende jaren (10, 20, 30 jaar). Enkele elementen die in het Masterplan zijn opgenomen zijn de volgende: Vergroening van de parking aan Den Hoek + promotie van de parking voor leerkrachten en personeel gemeentehuis + creatie van doorsteek tussen de Hoekstraat en de Tiensestraat Het dorpsplein en de omgeving (Dorpsplein zelf, Hoekstraat, Schoolstraat en begin Tiensestraat) wordt als zone 30 ingericht waar de auto te gast is en waarbij er meer aandacht gaat naar samenhang en verblijfskwaliteit Er zullen poorten aangelegd worden die de overgang van de bebouwde kom en de kern markeren (aan de Krawatenstraat, Diestsestraat, Schansstraat en Tiensestraat) Toegankelijk maken van de kern voor trage