Doorgaan naar hoofdcontent

"Postbakjesdieven" op het gemeentehuis?


Afgelopen woensdag ben ik de voordrachtsakte van de nieuwe schepen gaan inkijken en ik wilde ook mijn postvakje dat in een apart lokaal op het gemeentehuis staat leegmaken. Toen ik aan de balie op het gemeentehuis stond, hoorde ik dat de burgemeester binnenkort opnieuw zou koken voor het personeel en de raadsleden. Ik vroeg dan ook of de uitnodiging al was verdeeld. Men zei mij dat de uitnodiging in ons postvakje lag, maar toen ik dit ging leegmaken lag de uitnodiging er niet in. Nochtans had het personeelslid dat aan de balie stond de briefjes er zelf in gelegd. We zijn nadien alle bakjes van onze fractie gaan controleren en enkel Stefaan Devos en Michel Vander Velpen hadden een uitnodiging en ook één raadslid van de Spa Plus fractie. Daarom heb ik samen met het personeelslid opnieuw de uitnodigingen in de postbakjes gelegd. Mijn verbazing was dan ook zeer zeer groot toen ik een dag later moest vaststellen dat de uitnodigingen opnieuw waren verdwenen bij alle 9 raadsleden van de oppositie… Toch zeer jammer om dit te moeten vaststellen en hopelijk zijn er in het verleden geen andere documenten uit onze postvakjes gehaald…

Ik kaartte dit dezelfde avond dan ook aan tijdens de gemeenteraad. De meerderheid gaf bij monde van de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad aan dat zoiets niet getolereerd kan worden en tracht de sociale controle op het gemeentehuis te vergroten. Men verontschuldigde zich ook dat dit is gebeurd en men hoopt dat het in de toekomst niet meer zal gebeuren. De burgemeester voegde er nog aan toe dat we als raadslid waren uitgenodigd wanneer hij gaat koken (donderdag 13/11).