Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe zit het met de KMO-zone?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was de KMO-zone bij alle partijen een hot item! De N-VA had in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat “een nieuwe KMO-zone noodzakelijk is om de bedrijvigheid in Kortenaken te stimuleren en dat de locatie nabij de belangrijkste invalswegen moet liggen waarbij een vlotte verbinding met de snelwegen onontbeerlijk is”. De Open-VLD ijverde in haar programma naar “ruimte voor zelfstandigen en KMO’s” en wist op het verkiezingsdebat op de vooravond van de verkiezingen een locatie te kennen maar wou ze toen niet vertellen. Bovendien is de creatie van een KMO-zone ook in de beleidsverklaring van de huidige meerderheid opgenomen: “[…] In een afzonderlijk RUP zal (zullen) de KMO-zone(s) voorzien worden. De realisatie van deze zone(s) krijgt prioriteit maar zal gebeuren in overleg met de omwonenden waarbij de doelstelling moet zijn zo weinig mogelijk hinder te creëren.”

Omdat we signalen opvangen dat sommige Kortenaakse bedrijven stilaan uitkijken naar andere locaties buiten Kortenaken en we de bedrijvigheid hier willen houden, stelde ik tijdens de jongste gemeenteraad drie concrete vragen aan de schepen van Ruimtelijke Ordening (Niels Willems, N-VA)
  • Wat is de timing van de KMO-zone?
  • Wat is de omvang van de KMO-zone?
  • Wat is de voorkeurslocatie? In het structuurplan zijn vier mogelijke locaties aangeduid: drie aan de Tiensestraat (tussen De Hoef en Kortenaken-Dorp) te Kortenaken en één aan de Tiensesteenweg te Waanrode. CD&V blijft nog steeds voorstander voor de locatie aan de Tiensesteenweg omdat het zwaar verkeer zo onmiddellijk naar de E314 of de E40 kan.
Het antwoord was dat er dit jaar een opdracht aan een studiebureau is gegund dat de zonevreemde bedrijven in kaart moet brengen. Hiervoor is er een oproep in het infoblad verschenen en de inventarisatie wordt momenteel afgerond. Een kleine 30-tal bedrijven hebben hierop gereageerd en als er nog bedrijven onderzocht moeten worden of interesse hebben, moeten deze zo snel mogelijk contact opnemen met de gemeente. Op deze manier kan de behoefte voor een KMO-zone worden onderzocht waarna er een locatieonderzoek voor de KMO-zone kan plaatsvinden (timing hiervoor is mei-juni 2015). De locatie wordt nog bekeken maar kan afwijken van de voorstellen in het structuurplan. Op de vraag of de KMO-zone nog deze legislatuur wordt gerealiseerd, gaf de schepen aan dat dit alleszins de intentie is tenzij bepaalde procedures dit zouden verhinderen.