Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2021 tonen

Verzekeringen doorgelicht binnen TGV-gemeenten

Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw vormen samen de TGV-gemeenten: "Tussen Gete en Velpe". Binnen deze intergemeentelijke samenwerking werden de verzekeringen van de vier gemeenten onder de loep genomen er kon globale besparing van € 435.000 gerealiseerd worden. In 2021 werden de verzekeringen van de 4 gemeenten doorgelicht. Door middel van onderhandeling en samenaankoop, werd er een forse besparing gerealiseerd. De jaarlijkse besparing bedraagt, afhankelijk van de gemeente, € 20.000 tot € 34.500 (tussen de 20% en 45%) besparing. "Kortenaken heeft dit proces getrokken en voor onze gemeente bedraagt de besparing 32% ofwel € 28.000 op jaarbasis. Over de looptijd van het contract levert dit een besparing op van € 111.500. Wij hebben met de vier gemeenten een globale besparing van € 435.000 gerealiseerd, ten bate van 30.000 inwoners" besluit burgemeester Devos.

Nieuwjaarsreceptie Kortenaken uitgesteld naar het voorjaar

Net als in 2021 zal er ook in 2022 geen nieuwjaarsreceptie zijn in Kortenaken. De huidige coronasituatie laat een veilige organisatie niet toe. De gemeente bekijkt de mogelijkheden om een nieuwe datum te prikken in het voorjaar en er zo een lentereceptie van te maken. "Wat hadden we graag samen met onze inwoners geklonken op het nieuwe jaar. Maar door de nog steeds hoge coronabesmettingen is het niet verantwoord om samen te komen voor het uitwisselen van onze nieuwjaarswensen. Uitstel betekent gelukkig geen afstel. Van zodra een veilige organisatie mogelijk is, plannen we een moment in om het nieuwe jaar in te luiden," aldus burgemeester Stefaan Devos.

Goedkeuring aanpassing Meerjarenplanning 2020-2025

In de zitting van 16 december werd de aanpassing Meerjarenplanning 2020-2025 besproken. “We staan de komende jaren voor een aantal nieuwe uitdagingen. Zo willen we de nodige inspanningen leveren om onze openbare verlichting en gebouwen milieuvriendelijker te maken. Ook de investering in gescheiden riolering zal een hap uit het budget nemen. Maar we hebben ook enkele mooie en vernieuwende projecten in het vooruitzicht: zo zullen we, met de steun van Europese LEADER-subsidies, zaal Servaas vernieuwen en een recreatiesite creëren in Kersbeek,” aldus burgemeester Stefaan Devos. “Om de werking van de gemeentelijke diensten te optimaliseren, zijn er uiteraard ook investeringen nodig. Om gemeente- en OCMW-diensten samen te brengen, bekijken we de verbouwing van het gemeentehuis. Daarnaast wordt ook de ICT-infrastructuur vernieuwd. Bij de technische dienst wordt geïnvesteerd in een aantal werktuigen, waaronder een nieuwe veegwagen.” Financieel directeur David Puttevils: “Ondanks de vele gro

Kortenaken organiseert noodopvang

Naar aanleiding van het overleg met het lokaal bestuur, de scholen en de kinderopvang werd beslist dat de noodopvang in de week van 20 december georganiseerd zal worden door de buitenschoolse kinderopvang Kieke-Boe. Deze zal doorgaan in de locatie Kortenaken, Dorpsplein 33 van 7 tot 19 uur. Griet Vandewijngaerden, schepen voor kinderopvang: "Aangezien we als buitenschoolse opvang momenteel kampen met een minimale personeelsbezetting zal het niet mogelijk zijn de kinderen van de verschillende scholen apart op te vangen. We vragen de ouders dan ook om hier rekening mee te houden en zich strikt te houden aan de inschrijvingsdagen en -uren." De ouders van de lagere schoolkinderen in Kortenaken worden via de school en de gemeentelijke kanalen persoonlijk op de hoogte gebracht.

Lichtjesparade verlicht Kortenaken

Kortenaken werd zaterdag verlicht door prachtige praalwagens en ronkende tractoren. De eerste editie van Kortenaken Verlicht, in samenwerking met carnavalsvereniging Fairytales, werd meteen een groot succes. Maar liefst 38 kandidaten schreven zich in om met hun versierde en verlichte voertuigen door de gemeente te schitteren. "De mooie opkomst van Kortenaken Verwarmt in 2020 gaf ons het idee om ook dit jaar een verbindend initiatief op poten te zetten,' aldus burgemeester Stefaan Devos. "Met Kortenaken Verlicht konden we toch nog een coronaveilige activiteit aanbieden aan onze inwoners, zo net voor de feestdagen." De eerste editie viel alvast in de smaak. Tractoren, motoren, bestelwagens, vrachtwagens en grote praalwagens vertrokken om 17 uur in colonne al rijdend door de gemeente. Inwoners konden vanuit hun deur het spektakel aanschouwen. "Met 160 km aan gemeentewegen was het natuurlijk onmogelijk om door elke straat te rijden. Toch hebben we geprobeerd om zove

Werken aan kerkhofmuur Waanrode gaan van start

Vanaf maandag 13 december start het restauratiebedrijf met de werken aan de kerkhofmuur te Waanrode. Eerder dit jaar haalde de gemeente voor 60% aan Vlaamse subsidies binnen voor deze herstelling bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Het betreft zowel de grondige reiniging, het vervangen van de kapotte stenen als het opnieuw voegen van de gehele muur. De werken zullen, afhankelijk van het weer, zo’n 3 maanden duren. Schepen van erfgoed, Niels Willems: “Net zoals in Kersbeek volgend jaar staat te gebeuren, wordt nu al in Waanrode de kerkhofmuur gerestaureerd. De toestand van de muur in Waanrode is niet zo erg als deze in Kersbeek, maar we vonden het als gemeentebestuur belangrijk om dit nu al preventief te laten uitvoeren. De kosten blijven zo ook veel beperkter dan dat we nog jaren zouden wachten. Zeker gezien de beeldbepalende plaats in het centrum van Waanrode was het één van de prioriteiten om dit zo snel mogelijk te laten uitvoeren.”

Kortenaken publiceert boekje 'Tussen de sterren - Troostende gedichten'

Eind 2020 deed de gemeente een oproep voor gedichten voor de sterrenweiden. Er werden drie gedichten uitgekozen voor de sterrenzuilen op de begraafplaatsen. Omdat we zoveel mooie, ontroerende gedichten ontvingen, werd er beslist om een boekje samen te stellen met deze gedichten aangevuld met tekeningen en illustraties. Het boekje ' Tussen de sterren'. Troostende gedichten is vanaf vrijdag gratis beschikbaar in het gemeentehuis en de bibliotheek. Bevoegde schepen Griet Vandewijngaerden: "Nu zondag wordt immers wereldwijd Wereldlichtjesdag gehouden. Ouders van overleden kinderen steken om 19 uur een lichtje aan ter nagedachtenis aan hun overleden kind. De wereld wordt zo letterlijk eventjes wat lichter, en je beseft dat je als ouder niet alleen staat in je verdriet en verlies." Het boekje bevat 38 gedichten en informatie voor ouders en hun omgeving.

Rioleringswerken in Kersbeek-Miskom schieten goed op

Midden oktober zijn de werken van Verbindingsriolering Velpe in Kersbeek-Miskom hun tweede fase ingegaan. De werkzaamheden schieten goed op en indien de weersomstandigheden het toelaten, wordt midden december het kruispunt aan het OCMW reeds gebetonneerd. Voor het doorgaande verkeer wijzigt er niets en blijven de huidige omleidingen in voege. “De aannemer heeft vanaf november twee rioolploegen ingezet ter hoogte van Miskom-Dorp en de Heerbaan aan het OCMW-gebouw. Hierdoor zijn de werken zeer goed gevorderd. De aannemer zal onder goede weersomstandigheden het kruispunt onder aan het OCMW dan ook nog voor het winterse bouwverlof aanleggen in beton zodat dit kan uitharden tijdens het verlof. De rest van de Heerbaan en Miskom-Dorp wordt later aangelegd in asfaltverharding maar we hebben er bewust voor gekozen om het kruispunt in beton te voorzien. Dit zal er namelijk voor zorgen dat het wordt geaccentueerd en er komen ook middeneilanden wat de verkeersveiligheid bevordert,” geeft schepen v

Provincie weigert vergunning Torendraaiersproject

De bouwvergunning voor het woonproject aan het Torendraaiersplein te Waanrode is geweigerd door de deputatie van de provincie. Het project van uiteindelijk 5 rijwoningen en 6 appartementen werd eerder dit jaar wel vergund door het gemeentebestuur van Kortenaken. Hier kwam echter een klacht op door Natuurpunt waardoor de finale beslissing bij de provincie kwam. De provincie heeft nu geoordeeld dat het project de draagkracht van de kern van Waanrode overstijgt. Het gemeentebestuur betreurt deze beslissing ten zeerste om een aantal redenen. Zo is het project helemaal niet zo grootschalig dat het niet inpasbaar zou zijn in de kern van Waanrode. Er zijn nog appartementen vergund en hier is nooit een probleem over geweest. Het is ook zeer merkwaardig dat een vereniging als Natuurpunt bezwaar indient tegen de sloop van een verouderd gebouw dat in verval dreigt te geraken. Het nieuwe project is immers volledig conform de huidige strenge milieuwetgeving en zou een kernversterking voor Waanrode