Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2016 tonen

Rijvaardigheid bij senioren

Het OCMW van Kortenaken maakte op de Facebookpagina "Plussers Kortenaken" reclame voor een nieuw Centrum voor Rijveiligheidsevaluatie van de Universiteit Hasselt. Ik werk zelf ook aan de Universiteit Hasselt en doe onderzoek naar veilige weginfrastructuur, maar collega’s van mij richten zich op het onderzoeken van de rijvaardigheid van senioren . Momenteel is 21% van de Kortenaakse bevolking ouder dan 65jaar , terwijl dit voor België op 17% ligt. Rekening houdend met het feit dat het aandeel senioren alleen nog maar zal toenemen, is dit onderzoek dus zeker voor Kortenaken zeer relevant!  Mijn collega's stelden al eerder vast dat enkel iemands leeftijd geen goed beeld geeft van de rijvaardigheid van een persoon. Zij onderzochten welke lichamelijke en mentale functies we dan wel moeten onderzoeken om de rijvaardigheid te kunnen beoordelen. Samen met dokters van het Hasseltse Jessa ziekenhuis bieden zij nu senioren, mantelzorgers en professionele zorgverleners de he

Correctie vorige blog

In mijn vorige blog (Gemeenteraad 27/6) was een fout geslopen dat intussen is rechtgezet. De aankoop van de tweedehands vrachtwagen die in april was goedgekeurd, was voor een bedrag van ca. 83.000 euro ( exclusief btw) en niet voor een bedrag van 100.000 euro zoals ik eerder op mijn blog had geschreven. Het bedrag van 100.000 euro was wel correct maar ik was vergeten te melden dat dat inclusief de btw was. Volgende week wordt het besluit van april echter ingetrokken en wordt er  - zoals wij in april al hadden voorgesteld - overgegaan tot de aankoop van een nieuwe vrachtwagen waarbij de oude wordt overgenomen. De kostprijs hiervoor wordt geraamd op 85.000 euro (exclusief btw) ofwel ca. 103.000 euro inclusief btw.

Gemeenteraad 27/06

Als de Belgen doorgaan naar de volgende ronde op het Europees Kampioenschap, dan spelen ze sowieso niet op maandag 27/06 . Maar dan vindt er om 20u30 wel een gemeenteraad in Kortenaken plaats met enkele belangrijke punten: gemeentelijke jaarrekening, oprichting van een inkantelings-commissie die de integratie van het OCMW in de gemeente voorbereidt, nieuwe aanstelling van een OCMW-raadslid en in besloten zitting de stemming voor de aanstelling van de financieel beheerder alsook de aanstelling van de secretaris als tijdelijk waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar (er was niemand geslaagd op het examen). Wat opvallend is, is dat het raadsbesluit van 28 april met betrekking tot de aankoop van een tweedehandscamion wordt ingetrokken. De oppositie had zich toen reeds onthouden omdat we van oordeel waren dat er voor het bedrag dat toen werd voorzien voor de aankoop van een tweedehands (ca. 83.000 euro, excl. btw) eventueel ook een nieuwe vrachtwagen aangeschaft kon worden. Stefaan De

Out of Office

De out of office is ingesteld! Vanavond afterworkparty in Kortenaken (georganiseerd door de gemeente) en zaterdag vertrekken richting Lyon Dear Beste Thank you for your message. I am out of office and I will be back at Wednesday, June 15th. --- Als supporter van de Rode Duivels, ga ik op maandag 13/6 onze nationale ploeg in Lyon aanmoedigen. Daarom kan ik uw mail momenteel niet behandelen. Kind regards

Afvalcijfers Kortenaken niet goed

Afgelopen gemeenteraad deed Stefaan namens onze fractie het voorstel om binnen de milieuraad de afvalcijfers van EcoWerf te bespreken. Uit de cijfers die in de folder “Kringloopnieuws juni” zijn verschenen, blijkt dat Kortenaken in 2015 het op één na hoogste aantal kilogram restafval per inwoner had (Tienen: 131 kg/inw). Met ongeveer 115 kg per inwoner zitten we ook boven het gemiddelde van 99 kg/inwoner. De invoering van de roze zak voor de selectieve inzameling van zachte plastic zal voor minder restafval zorgen maar dat geldt ook voor de andere gemeenten. Door bijvoorbeeld extra tips in het gemeentelijk infoblad te geven in verband met een goed huishoudelijk sorteerbeleid, kan de fractie restafval per inwoner eventueel dalen.