Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2021 tonen

Voorlopige herstelwerkzaamheden op de Donkelstraat en Hoeledensebaan

In de zomer van 2014 werden de riolerings- en wegeniswerken op de Hoeledensebaan en de Donkelstraat afgerond. In 2016 werden voor het eerst verschillende scheuren in het wegdek vastgesteld en de jaren nadien volgenden er nog scheuren. De gemeente zal nu in afwachting van een gerechtelijke procedure enkele voorlopige herstelwerkzaamheden uitvoeren. Schepen van Openbare Werken Kristof Mollu: “In 2019 zijn we als gemeentebestuur met een gerechtelijke procedure gestart tegen verschillende partijen die betrokken waren bij deze werken want het is niet normaal dat zo’n recent aangelegde weg al dergelijke gebreken vertoont. De aangestelde gerechtsdeskundige heeft een onderzoek uitgevoerd maar de oorzaak van de schade is momenteel nog onduidelijk. De deskundige acht bijkomend onderzoek noodzakelijk. Op basis van het voorlopig deskundig advies hebben we een aannemer aangesteld om eind deze week, indien de weersomstandigheden het toelaten, te starten met het opvullen van de ergste scheuren. Op di

Kerkhof Miskom en Kersbeek bereikbaar tijdens de Allerheiligenperiode

Het gemeentebestuur van Kortenaken maakte de nodige afspraken met de aannemer van de rioleringswerken en met de eigenaars van de naburige percelen van de kerkhofsite in Miskom en Kersbeek zodat de bereikbaarheid en toegankelijkheid wordt gegarandeerd tijdens de Allerheiligenperiode. Sinds het voorjaar vinden er ingrijpende rioleringswerken plaats in Kersbeek-Miskom en meer bepaald op de Heerbaan, Hanenstraat en Miskom-Dorp. Schepen van Openbare Werken Kristof Mollu: "We hebben met de aannemer van de rioleringswerken in Kersbeek-Miskom afgesproken dat de zone aan de kerk van Miskom pas na Allerheiligen wordt opgebroken. Om de werken zonder vertraging te laten verder gaan, is de aannemer wel al gestart onder aan Miskom-Dorp ter hoogte van het OCMW waardoor het kerkhof van Miskom met de auto enkel bereikbaar zal zijn via de zijde van Waanrode. Hiervoor wordt de nodige signalisatie nog aangebracht tijdens het Allerheiligenweekend.” Ook het kerkhof zelf te Miskom zal ook dit jaar toega

Gemeentebestuur verbreekt contract met huidige aannemer voor onderhoud bermen

Begin 2021 stelde de gemeente Kortenaken voor 3 jaar een externe aannemer aan voor het maaien van de bermen. De gemeente verbreekt nu het contract omdat de firma de afspraken niet nakomt. “In 2019 stelden we vast dat de eigen gemeentelijke maai-zuigcombinatie einde levensduur was en bijgevolg meermaals stil stond door verschillende defecten. Na een grondige evaluatie is toen gebleken dat de aankoop van de nieuwe machines, gecombineerd met de jaarlijkse kosten voor uitvoering door eigen diensten, veel duurder was dan de uitbesteding. Vandaar dat we in 2020 voor het eerst een beroep hebben gedaan op een externe dienstverlener voor het maaien van de bermen. Deze firma – een andere dan dit jaar – heeft de werken toen goed uitgevoerd. Er werd toen dan ook besloten om een contract voor drie jaar in de markt te zetten met daarin ook duidelijke deadlines en afspraken. De firma die deze opdracht binnenhaalde, is jammer genoeg de opgenomen afspraken stelselmatig niet nagekomen.” verduidelijkt sc

LEADER-subsidies voor project ‘Dorpsbeleving Kersbeek’

Het gemeentebestuur van Kortenaken heeft voor minstens 114.000 euro aan subsidies binnengehaald voor het project 'Leefbare dorpen'. Hiermee krijgt zaal Servaas een grondige renovatie en wordt er aan de Doddelbergstraat een vrijetijdssite gerealiseerd. De middelen komen van het Europees subsidiëringsprogramma LEADER voor plattelandsontwikkeling. In 2020 lanceerde Hageland+ vzw een oproep voor het indienen van plattelandsprojecten waarvoor Europese, Vlaamse en provinciale steun kon worden bekomen in het kader van het LEADER-programma. Kortenaken diende hiervoor twee projecten in: de renovatie van zaal Servaas en de aanleg van een vrijetijdssite in Kersbeek . Op die manier wenst de gemeente de dorpsbeleving van Kersbeek te stimuleren en aan de verschillende noden van een plattelandsgemeente tegemoet te komen: vereenzaming van de (oudere) bevolking tegengaan door te investeren in het verenigingsleven en recreatiemogelijkheden. Ook wenst het bestuur leegstaand en verouderd patrimo

Buitenschoolse Opvang Kieke-Boe zet begeleidsters in de bloemetjes

Van 11 tot 17 oktober 2021 is het Week van de Kinderopvang. Bij de Buitenschoolse opvang Kieke-Boe uit Kortenaken zet het gemeentebestuur haar medewerkers deze week extra in de bloemetjes. Als dank voor hun dagelijkse en enthousiaste inzet worden ze verwend met een Kortenaken Cadeaubon. "Meer dan 250 gezinnen doen jaarlijks een beroep op onze 9 kinderbegeleidsters," vertelt schepen van Kinderopvang, Griet Vandewijngaerden. Dagelijks worden ze toevertrouwd met ons meest kostbare bezit en maken ze zo deel uit van die eerste belangrijke 1000 dagen van een kind. Zo bouwen ze vanuit de kinderopvang mee aan onze toekomst. Kleine stapjes die daar worden gezet kunnen doorgroeien in buitengewone sprongen." Dit is meteen ook het thema van dit jaar. Kinderopvang is meer dan opvang tijdens de werkuren. Het biedt ontwikkelingskansen, opent een deur op de wereld, vormt een proeftuin van diversiteit, creëert een ontmoetingsplaats en leerplaats en dat allemaal in een warme en uitnodigen

Kunstenaars gezocht voor KLEUR IN DEN HOEK

De gemeente Kortenaken gaat, in samenwerking met de cultuurraad, op zoek naar creatievelingen om meer kleur in GC Den Hoek te brengen. Gepassioneerde kunstenaars of kunstenaars in wording kunnen nog tot 31 december 2021 een voorstel indienen. Griet Vandewijngaerden, schepen voor Cultuur: "Wie regelmatig in gemeenschapscentrum Den Hoek komt, kent hoogstwaarschijnlijk ook de foyer. We willen graag wat meer kleur brengen in deze multifunctionele ruimte. Geen likje verf uiteraard, maar een kunstwerk dat recht uit het hart komt. Hiervoor gaan we op zoek naar lokaal creatief talent. Jij zorgt voor het concept en wij voorzien het materiaal."

Babbelwandelen om veerkracht te versterken

Elk jaar vindt van 1 tot 10 oktober de 10-daagse van Geestelijke Gezondheid plaats. “Nu meer dan ooit, is het belangrijk om de taboes over geestelijke gezondheid weg te nemen. Daarom lanceren we een aantal acties om veerkracht te versterken.” zegt schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen. De coronacrisis gaf onze veerkracht een flinke deuk. Plots stond ons sociale leven stil en laat nu net de verbondenheid met andere mensen één van de zaken zijn die ons veerkrachtiger maakt. Een babbeltje met de buur, kletsen met iemand op straat, praten met je vrienden... Het kon allemaal niet meer. Daarom lanceert de gemeente Kortenaken i.s.m. Logo Oost-Brabant een aantal acties om veerkracht te versterken Babbelbanken Heel wat zitbanken in Kortenaken werden omgedoopt tot ‘babbelbanken’. Je herkent deze banken aan een bankhanger die erop is bevestigd. “De tekstjes op de bankhangers kunnen een gespreksstarter zijn en brengen mensen dichter bij elkaar. Een gesprek, zelfs met iemand die je niet kent, k

Nieuw reglement voor onderhoud van kruisen en kapellen

Reeds verschillende jaren ondersteunt de gemeente vrijwilligers in het onderhoud van het klein religieus erfgoed oftewel de kruisen en kapellen. Het reglement was aan vernieuwing toe. Daarnaast wil de erfgoedraad een meer planmatige aanpak voor het onderhoud van dit erfgoed in onze gemeente. Schepen voor erfgoed, Niels Willems: “Jaarlijks voorzien we een budget van € 5000 voor de tegemoetkoming aan de vrijwilligers die het religieus erfgoed onderhouden. Eén keer per jaar zal er ook 1 kapel een renovatie krijgen en deze renovaties worden mee geïntegreerd in het budget. De erfgoedgraad maakte reeds een opsomming van de meest dringende werkzaamheden (herstel dakwerk, pleisterwerk, ...). De kapel van de Klipgaardestraat zal als eerste worden aangepakt, daarna de Sint-Rochus kapel in Miskom. Andere voorstellen zijn ook steeds welkom.”

Nieuwe omleiding maar verbinding tussen rotonde ‘De Hoef’ en Waanrode weer open vanaf 13 oktober

De eerste fase van collectorwerken Velpe op de Heerbaan is afgerond en de verbinding tussen de rotonde en Waanrode zal vanaf woensdag 13 oktober weer mogelijk zijn. Vanaf dat moment gaat de 2e fase van start en wordt Miskom-Dorp onderbroken en is er een nieuwe omleiding nodig. “In de eerste fase van het Aquafin-project ‘verbindingsriolering Velpe’ werden over een afstand van 1,2 km ingrijpende werken uitgevoerd. Gelijktijdig met de aanleg van een gescheiden stelsel voor regenwater en vuil water, werden ook de nutsleidingen vernieuwd, is er een fietspad aangelegd en een volledig nieuw wegdek in asfalt. Na iets meer dan 5 maanden zijn deze werken klaar en wordt vanaf woensdag 13 oktober de Bauwelstraat en de Heerbaan vanaf de rotonde tot de Groenstraat opnieuw opengesteld. Hierdoor kan de verbinding tussen Ransberg en Waanrode opnieuw normaal verlopen en vervalt de omleiding via het centrum van Kortenaken” geeft schepen van openbare werken Kristof Mollu aan. Fase 2 met nieuwe omleiding v