Doorgaan naar hoofdcontent

Gemeentebestuur verbreekt contract met huidige aannemer voor onderhoud bermen

Begin 2021 stelde de gemeente Kortenaken voor 3 jaar een externe aannemer aan voor het maaien van de bermen. De gemeente verbreekt nu het contract omdat de firma de afspraken niet nakomt.

“In 2019 stelden we vast dat de eigen gemeentelijke maai-zuigcombinatie einde levensduur was en bijgevolg meermaals stil stond door verschillende defecten. Na een grondige evaluatie is toen gebleken dat de aankoop van de nieuwe machines, gecombineerd met de jaarlijkse kosten voor uitvoering door eigen diensten, veel duurder was dan de uitbesteding. Vandaar dat we in 2020 voor het eerst een beroep hebben gedaan op een externe dienstverlener voor het maaien van de bermen. Deze firma – een andere dan dit jaar – heeft de werken toen goed uitgevoerd. Er werd toen dan ook besloten om een contract voor drie jaar in de markt te zetten met daarin ook duidelijke deadlines en afspraken. De firma die deze opdracht binnenhaalde, is jammer genoeg de opgenomen afspraken stelselmatig niet nagekomen.” verduidelijkt schepen voor milieu Griet Vandewijngarden.

“In ons contract waren duidelijke deadlines afgesproken waartegen elke maaibeurt uitgevoerd moest worden, maar we hebben samen met onze inwoners vastgesteld dat deze niet worden gerespecteerd. Als schepencollege hebben we hiervoor meermaals de aannemer gecontacteerd en verschillende processen-verbaal opgesteld. Er was altijd wel een excuus maar geen beterschap. Vandaar dat we samen met onze juridische dienst hebben besloten om het contract met onmiddellijke ingang te verbreken. Er worden ook boetes opgelegd aan de aannemer en uiteraard wordt enkel datgene betaald wat daadwerkelijk is gemaaid. Vandaag stelden we een andere firma aan die de laatste maaibeurt volledig zal uitvoeren. Deze firma garandeert dat ze deze week nog zullen starten zodat binnenkort alle bermen eindelijk zijn gemaaid.”