Doorgaan naar hoofdcontent

Woonuitbreiding "Comperenberg" Kortenaken

De eigenaar van het woonuitbreidingsgebeid in het centrum van Kortenaken heeft een omgevingsvergunning ingediend voor de ontwikkeling van een deel hiervan. In overleg met de gemeente Kortenaken is een voorstel ingediend dat bestaat uit een mix van sociale huurwoningen met appartementen en woningen die bedoeld zijn voor jonge starters of oudere inwoners die kleiner willen wonen. Het project draagt de naam Comperenberg.

Slechts een klein deel, namelijk 1,75 van de 7 hectare, van het volledige woonuitbreidingsgebied zal ontwikkeld worden. Meer specifiek gaat het over het deel gelegen tegen de dorpskern van Kortenaken. Het hoger gelegen deel tussen het kerkhof en de Mounstraat en het woonuitbreidingsgebied achter het kerkhof worden niet ontwikkeld. De woonuitbreiding zal bestaan uit 38 sociale wooneenheden, 25 eenheden bescheiden wonen en 25 eenheden betaalbaar wonen.

“Deze ontwikkeling is een bepalende stap in het realiseren van ons bindend sociaal objectief dat stelt dat we moeten voorzien in voldoende sociale woningen. Voor de 24 mensen uit Kortenaken die momenteel op een wachtlijst staan is dit een mooi perspectief,” stelt Niels Willems, schepen van Wonen. “Daarnaast hebben we aangedrongen bij de ontwikkelaar om veel groen te voorzien. Zo worden er voor de appartementen volkstuintjes aangelegd, komt er een zeer ruime waterbuffering, blijft de ontstane bebossing aan de zijde van de Diestsestraat behouden en komt er centraal een nieuw plein met petanquepleintjes en zitgelegenheden. Tot slot zal de ontstane bebossing als groene long fungeren tussen de nieuwe ontwikkeling en de Diestsestraat."
De gemeente heeft voor de omwonenden een infodag georganiseerd. Bemerkingen kunnen nog tot 15 november ingediend worden bij de dienst Omgeving. Als de vergunning verleend wordt zullen de werken vermoedelijk starten eind 2021. De werken zullen meerdere jaren duren.