Doorgaan naar hoofdcontent

“Poorteffect” op Tiensestraat Kortenaken

*** Gemeentelijk persbericht ***
De gemeente Kortenaken heeft een wegversmalling geplaatst op de Tiensestraat om op die manier het centrum en de zone 50 beter af te bakenen. Het plaatsen van zulke 'poorten' maakt onderdeel uit van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het bord van de zone 50 werd ook meer opgeschoven richting het centrum.

“We krijgen regelmatig meldingen van bewoners dat er snel wordt gereden op verschillende plaatsen. De politie controleert op overdreven snelheid en we communiceren deze resultaten om meer bewustzijn te creëren. Maar soms is een bestuurder onoplettend en weet hij niet dat de snelheidslimiet verandert. Snelheidcontroles hebben niet als doel om die bestuurders te verbaliseren. Daarom trachten we hen dan ook attent te maken op de verandering in snelheidslimiet. De resultaten zullen geëvalueerd worden door de Verkeersraad. Bij een positief resultaat kan deze techniek ook op andere invalswegen tot de kern van Kortenaken en Ransberg worden toegepast” aldus schepen van Mobiliteit Kristof Mollu. “Binnen de rioleringswerken op de Heerbaan in Kersbeek en in Miskom die later dit jaar starten, wordt dit bijvoorbeeld reeds opgenomen in het ontwerpdossier. Ook voor het fietspadenproject op de Neerlintersesteenweg zal het studiebureau hiermee rekening houden.”