Doorgaan naar hoofdcontent

Landelijke gemeenten tevreden over beslissing Vervoerregio Leuven

*** Gezamenlijk persbericht Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw ***

Kris Swinnen (Open VLD), Voorzitter Gemeenteraad Geetbets
Benny Reviers (Ons Dorp), Schepen Mobiliteit Bekkevoort
Marc Wijnants (CD&V), Burgemeester Linter
Roger Mertens (CD&V), Schepen Mobiliteit Zoutleeuw
Kristof Mollu (CD&V), Schepen Mobiliteit Kortenaken


Vanaf 2022 wordt het openbaar vervoer in Vlaanderen grondig gewijzigd. Het afgelopen jaar hebben de TGV-gemeenten (Kortenaken, Zoutleeuw, Linter en Geetbets) zich samen met Bekkevoort sterk laten horen binnen de Vervoerregio Leuven die uit 31 gemeenten bestaat. Zo zal extra worden ingezet op o.a. de marktbus naar Tienen, komt er een shuttlebus tussen verschillende buurgemeenten, worden de belbussen vervangen door ‘flextaxi’s’ en komen er autodeelsystemen.
“Nadat we eerder dit jaar al een herverdeling van de middelen hebben bekomen, worden er op de volgende vervoerregioraad in oktober opnieuw enkele belangrijke stappen vooruit gezet” geeft Kortenaaks schepen van Mobiliteit Kristof Mollu aan namens de 5 gemeenten. “Het huidige reguliere openbaar vervoer en de belbussen blijven tot december 2021 bestaan, maar nadien worden er in heel Vlaanderen wijzigingen voorzien. In de eerste voorstellen werden we stiefmoederlijk behandeld maar door de samenwerking met de collega’s uit de andere gemeentebesturen kunnen we toch concluderen dat het openbaar vervoer in onze plattelandsgemeentes er niet verder op zal achteruitgaan en er enkele verbeteringen zijn. Er wordt niet alleen ingezet op enkele extra verbindingen of aanpassingen aan de frequentie van het busvervoer, maar iedere gemeente zal ook via Vlaamse middelen een deelautolocatie krijgen waar inwoners van twee elektrische auto’s gebruik kunnen maken. Verder zal bv. de marktbus Kortenaken – Tienen ook langs Linter komen, komt er een shuttlebus die meerdere keren per dag zal rijden via het traject Rummen – Geetbets – Kortenaken – Waanrode – Bekkevoort centrum – Bekkevoort Carpool en een shuttle Zoutleeuw – Dormaal – Neerlanden – Rumsdorp – NMBS-station Landen. De grootste wijziging is de vervanging van de belbussen door gesubsidieerde ‘flextaxi’s’. Dit systeem van flextaxi’s moet er voor zorgen dat er in regio’s zoals de onze waar het reguliere vervoer beperkt is, toch nog een efficiënt openbaar transport voorhanden is.”

Door de beslissing van de Vervoerregioraad kan er nu verder worden gewerkt aan de detaillering van het openbaar vervoerplan voor de regio. “De extra verbindingen of de toekenning van de deelauto’s liggen vast, maar nog niet alle details zijn bepaald. Zo hebben we bijvoorbeeld nog vragen over de concrete werking en tarifering van de flextaxi’s, maar we merken dat de luisterbereidheid groot is en hebben er dan ook vertrouwen in dat onze vragen nog worden weggewerkt. We zullen uiteraard nooit hetzelfde openbaar vervoer kunnen krijgen als de steden, maar het is belangrijk dat er naar ons wordt geluisterd en elke toename van extra openbaar transport is een verbetering voor onze regio” besluiten de vijf gemeenten.