Doorgaan naar hoofdcontent

Kortenaken zoekt nieuwe locatie voor voetbalclubs


Het afgelopen jaar werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het realiseren van een nieuwe complex voor de nieuwe fusieclub van SK Waanrode en VS Kortenaken. Lokaal bestuur Kortenaken bekijkt de mogelijkheid om alternatieve locaties in kaart te brengen. 

Lokaal bestuur Kortenaken heeft afgelopen jaar een haalbaarheidsstudie op vergunningsniveau laten uitvoeren waarbij bekeken werd of op de site van SK Waanrode in de Steenbergstraat een nieuw complex gerealiseerd kan worden voor een nieuwe fusieclub. De mogelijkheden op de huidige site van VS Kortenaken in Hoeleden zijn zeer beperkt dus is de noodzaak naar een alternatieve locatie groot.

In de intentieverklaring tot samenwerking tussen VS Kortenaken, SK Waanrode en gemeente Kortenaken werd beslist om samen een duurzame club uit te bouwen om de groei en de nood aan bijkomende kunstgrasvelden te realiseren.

De studie naar een alternatieve locatie is gestart in samenspraak met VS Kortenaken en SK Waanrode. Schepen van sport Guy Vandebergh licht toe: “Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor de aanstelling van een ontwerper voor de uitbouw van de sportaccommodatie in Waanrode. Twee ontwerpers hadden ingetekend en hun voorlopige ontwerpen ingediend. Deze voorlopige ontwerpen werden afgetoetst met de voetbalclubs. Hieruit is gebleken dat de site SK Waanrode te klein is en ze niet beantwoordt aan de wensen van de voetbalclubs, nl. 3 volwaardige velden en 120 parkeerplaatsen.“

Lokaal bestuur Kortenaken bekijkt de mogelijkheid tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij alternatieve locaties die voldoen aan de wensen in de gemeente opnieuw in kaart gebracht worden.