Doorgaan naar hoofdcontent

Participatietraject voor beleidskader trage wegen in Kortenaken

In Kortenaken is een beleidskader traag netwerk opgemaakt, omdat ze zich wil inzetten voor het creëren van veilige verbindingen tussen de verschillende dorpskernen binnen de gemeente. In de opmaak van dit kader wordt ook de burger betrokken tijdens een openbaar onderzoek en een infomarkt in zaal 't Dorp.

De gemeente Kortenaken zet sinds 2012-2013 in op het thema trage wegen, van inventarisatie en visievorming tot terreinrealisatie. In 2021 engageerde de gemeente zich om, onder begeleiding van Interleuven en Trage Wegen vzw, een beleids- en afwegingskader traag netwerk op te maken dat voldoet aan de bepalingen van het Gemeentewegendecree​t.

"Dit beleidskader vormt een visie en leidraad om gericht beslissingen te kunnen nemen in het kader van de uitbouw van een volwaardig traag netwerk in Kortenaken", legt schepen Guy Vandebergh uit. "Het belicht de onderbenutte troeven, kansen en toekomstperspectieven op vlak van actieve mobiliteit. De gemeente Kortenaken wenst zich in te zetten voor het creëren van veilige verbindingen tussen de verschillende dorpskernen binnen de gemeente. Deze veilige verbindingen zijn vertaald naar twaalf wenslijnen."

Het beleidskader werd in samenwerking met InterLeuven en Trage Wegen vzw opgemaakt en werd voorlopig vastgesteld op 26 oktober 2023 door de gemeenteraad. Het houdt geen beslissingen in over het juridische statuut of de exacte ligging van individuele verbindingen. Concrete acties worden per weg en met de nodige neutraliteit, transparantie en inspraak bekeken, volgens de regelgeving van toepassing door het Gemeentewegendecreet.

Het participatietraject voor dit beleidskader bestaat uit een openbaar onderzoek van 35 dagen in combinatie met een openbaar infomoment voor het publiek. Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd met ingang op 3 november 2023 tot en met 3 december 2023. De infomarkt zal plaatsvinden op maandag 6 november 2023 van 16.00 tot 21.00 uur in zaal ’t Dorp, Dorpsplein 33 in Kortenaken. De toegang is gratis. Iedereen is welkom!

Meer info over het openbaar onderzoek en trage wegen op www.kortenaken.be/beleidskader-trage-wegen