Doorgaan naar hoofdcontent

Burgemeesters Glabbeek, Kortenaken, Linter, Geetbets en Zoutleeuw geven aanzet om brandweerzone opnieuw financieel gezond te maken

In 2020 waren de totale uitgaven voor de werking van de brandweerzone Oost Vlaams-Brabant 34,5 miljoen euro. In de ontwerpbegroting 2023 die de korpsleiding heeft opgemaakt en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de burgemeesters in de zoneraad op woensdag 23 november stijgen deze totale uitgaven tot maar liefst 47,8 miljoen euro. Als de gemeenten deze voorgestelde ontwerpbegroting voor 2023 zouden goedkeuren laten we toe dat de uitgaven op amper drie jaar tijd met bijna 39% zouden ontsporen. De burgemeesters van Glabbeek, Kortenaken, Linter, Geetbets en Zoutleeuw trokken aan de alarmbel en dienden vanavond een amendement in om de ontspoorde begroting van de brandweer opnieuw gezond te maken.

Burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek: “Wij geven als verantwoordelijke burgemeesters niet alleen kritiek, maar reiken ook een oplossing aan. Want dat de korpsleiding van de brandweer op amper 3 jaar de uitgaven met maar liefst 39% wil laten ontsporen is gewoon onbetaalbaar en onaanvaardbaar. Daarom werkten we met de burgemeesters van enkele Hagelandse gemeenten een oplossing uit om het budget van de brandweer opnieuw gezond te maken. We zullen ons voorstel dat we via een amendement indienden op de voorgestelde begroting morgen toelichten op de zoneraad en voorzien hierin een stijging van maximaal 15% dat ruimschoots voldoende is om de gestegen energie- en personeelskosten te kunnen opvangen in 2023. Maar we dwingen de korpsleiding wel de tering naar de nering te zetten en een gezond financieel beleid te gaan voeren in de toekomst.”

Burgemeester Kristof Mollu van Kortenaken: “Met ons voorstel willen we absoluut niet besparen op veiligheid. Met ons voorstel laten we niet toe dat er bespaard kan worden op de werking van de brandweermannen op het terrein en kan er enkel bespaard worden op de personeelskosten van de hogere officieren en de administratie en moet er met een doordachte termijnvisie nagedacht worden over de uitgaven voor de werkingskosten en investeringen.”

Burgemeester Marc Wijnants van Linter: “Morgen op de zoneraad zullen we een meerderheid van onze collega’s trachten te overtuigen om ons voorstel te steunen zodat we opnieuw een financieel gezonde brandweerzone krijgen waarbij veiligheid primeert. Dat de gemeentelijke dotaties stijgen in functie van de gestegen energie- en personeelskosten die te wijten zijn aan de crisis steunen wij uiteraard. Maar de huidige brandweerleiding moet eindelijk eens grondig gaan nadenken over al hun uitgaven en beseffen dat ze met belastinggeld aan het werken zijn dat als goede huisvaders moet besteed worden.”