Doorgaan naar hoofdcontent

Tarieven zalen worden geïndexeerd

Net als iedereen wordt ook de gemeente geconfronteerd met zeer sterk stijgende kosten. Met name de energiekosten en de indexering van de lonen wegen enorm op het gemeentelijk budget. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat de kosten om de zalen uit te baten zeer sterk gestegen zijn. Daartegenover staan de zeer lage tarieven van de zaalverhuur die al jaren worden gehanteerd en nooit geïndexeerd werden. Dat was de voorbije jaren ook minder urgent. Maar dit jaar met een indexering van om en bij de 10%, los van de gestegen energiekosten, is het aangewezen om de tarieven vanaf 2023 te indexeren. Hiermee wordt de indexering van de lonen van het poetspersoneel voor een gedeelte afgedekt, maar lang niet helemaal. Ook de stijgende energiekosten worden niet verrekend. Dit uiteraard om de verenigingen en inwoners niet voor te grote extra kosten te zetten. Er wordt enkel een indexering volgens de gezondheidsindex toegepast.

Gezien het sterke verenigingsleven in de gemeente, wat het gemeentebestuur uiteraard alle kansen wil geven om het sociale weefsel in Kortenaken te versterken, en gezien de meeste verenigingen hun werkingsjaar in september start, wordt hiervoor nog een uitzondering toegevoegd. De tarieven voor de vaste gebruikers (verenigingen) zullen pas vanaf september 2023 geïndexeerd worden.

Voor mensen van buiten de gemeente, komt er wel een nieuwe tariefstelling. Daar zal er vanaf januari 2023 bovenop de indexering nu eenmalig een verhoging van de tarieven komen. Hierdoor stijgen voor deze externe huurders de tarieven met 30% (inclusief indexering). Zoals gesteld kost de exploitatie van de zalen steeds meer aan de gemeente en dus de belastingbetaler, wat we dan ook voor mensen van buiten de gemeente deels willen compenseren door deze eenmalige verhoging.