Doorgaan naar hoofdcontent

Ingrijpende rioleringswerken in Kersbeek-Miskom naderen hun einde

De rioleringswerken in deelgemeente Kersbeek-Miskom zijn in april 2021 gestart. Over een afstand van ca. 6 km werd er op de Heerbaan en in Miskom-Dorp een gescheiden rioolstelsel, een volledig nieuw wegdek in asfalt en nieuwe fietspaden aangelegd. Goed voor een investering van bijna 8 miljoen euro waarvan 80% is gesubsidieerd. Deze werken naderen nu hun eindfase.

Burgemeester Kristof Mollu: “De werken van Aquafin hadden een grote impact op de bewoners van de Heerbaan en Miskom-Dorp en op het doorgaand verkeer. Omdat er weinig alternatieven zijn, gebeurde de lokale ontsluiting vaak via kleine zijstraten die eigenlijk niet geschikt zijn voor extra verkeer. De aannemer heeft - ondanks enkele onvoorziene meerwerken - de vooropgestelde planning zeer goed gerespecteerd en zit nu wat voor op schema. De riolering werd nog voor het bouwverlof overal aangelegd en onmiddellijk na het bouwverlof is men op de Heerbaan in Kersbeek gestart met de aanleg van de laatste kilometers fietspad. Op 1 september wordt ook op dit laatste gedeelte tussen Terbeck en Kersbeek-Dorp de onderlaag asfalt gelegd waardoor bewoners terug een propere weg hebben”.

Het aanbrengen van de onderlaag asfalt betekent nog niet het einde van de omleidingen voor doorgaand verkeer. “Om zo weinig mogelijk hinder te hebben voor de directe omwonenden, werd er in fases gewerkt. Fase 1 betrof de Heerbaan tussen de rotonde en Waanrode. Deze is volledig klaar sinds oktober 2021. De overige drie fases werden nadien enkel opengesteld voor het lokale verkeer omdat hier enkel nog maar de onderlaag in asfalt werd aangelegd en er nog afwerkingswerken bezig waren. Vanaf september tot het najaar zal de aannemer alle putdeksels op de Heerbaan en op Miskom-Dorp nog ophalen, worden de bermen verder afgewerkt, wordt de toplaag asfalt aangebracht en worden de markeringen en de signalisatie geplaatst. Hierdoor blijven de huidige omleidingen nog even in voege,” geeft burgemeester Mollu aan.

Bovendien bleek tijdens de werken dat de inkokering van zowel de Winterbeek, Kapellebeek, als de Kattebeek onder de Heerbaan in slechte staat te zijn. Daarom hebben we beslist om deze nu ook mee te vernieuwen. Vermits dit maatwerk is, moesten de kokers nog worden besteld. “Om de hinder voor de omwonenden te beperken, hebben we gekozen om de onderlaag asfalt wel al aan te leggen en deze binnenkort bij het plaatsen van de kokers over een beperkte afstand terug op te breken. Dit heeft echter geen impact op de timing. Als alles blijft verlopen zoals voorzien, kan alles worden opengesteld tegen begin december van dit jaar terwijl men oorspronkelijk pas klaar zou zijn in het voorjaar van 2023,” besluit burgemeester Mollu.