Doorgaan naar hoofdcontent

"Fietspad? Zeg gerust parkeerplaats"

Vandaag stond er in de nationale pagina's van Het Laatste Nieuws een artikel met de titel "Fietspad? Zeg gerust parkeerplaats". Het artikel is er gekomen naar aanleiding van een filmpje van iemand die dagelijks 55 km naar zijn werk fietst (het filmpje is terug te vinden op de website van Het Nieuwsblad). Het toont een pijnlijke realiteit aan: vele fietspaden zijn niet conform de richtlijnen en er wordt vaak op fietspaden geparkeerd.

Dat laatste is ook in Kortenaken het geval. Tijdens de Verkeersraad en de Gemeenteraad in Kortenaken heb ik dit namens CD&V al enkele keren aangehaald en er is in het infoblad ook al eens een oproep geweest om reglementair te parkeren. Maar het mag niet baten... Sommigen blijven - al dan niet gedeeltelijk - op het fietspad parkeren. Voor fietsers is dit niet alleen onaangenaam maar ook zeer gevaarlijk! Maar ook voor ander verkeer is het gevaarlijk. Soms staat een auto gedeeltelijk op de rijbaan en gedeeltelijk op het fietspad, waardoor je hem ook als autobestuurder minder snel opmerkt. 

Op de volgende Politieraad van de politiezone Hageland zal ik dit dan ook aankaarten want ik vrees dat enkel handhaving zal helpen. Niet om 'extra centen in de kas te krijgen' maar wel omdat volgens mij veiligheid primeert boven het comfort van even snel op het fietspad te staan.

Hieronder alleszins nog even enkele verkeersregels:
 • Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 
  • op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;
  • op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden.
  • ...
 •  Het is verboden een voertuig te parkeren
  • op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken (onderbroken of volle witte lijn), behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht
  • ...