Doorgaan naar hoofdcontent

70 km/u borden verdwijnen op de wegen; ook in Kortenaken?

Vanaf 1/1/2017 wordt de algemene snelheidslimiet buiten de bebouwde kom verlaagd van 90 naar 70 km/u. Het is vanaf dan niet meer nodig om met verkeersborden een snelheidslimiet van 70 km/u aan te duiden omdat dit de algemene regel zal zijn. In de praktijk komt het er op neer dat men overal 70 km/u kan rijden tenzij anders aangeduid.

De Vlaamse overheid zal op Gewestwegen (zoals de N29 Tienen – Diest) deze snelheidsborden verwijderen om minder verkeersborden in het straatbeeld te hebben. Op de Kortenaakse verkeersraad van september stelde ik als gemeenteraadslid voor om ook in Kortenaken dit voorbeeld te volgen en de snelheidsborden van 70 km/u en de zoneborden van 70 km/u te verwijderen. Op de meeste gemeentewegen geldt namelijk al een snelheidslimiet van 70 km/u (of lager- en is een limiet van 90 km/u eerder de uitzondering. Ook op de Politieraad van de zone Hageland van december zal ik deze vraag stellen zodat dit uniform in de politiezone Hageland wordt.

Uiteraard is het belangrijk dat de nieuwe algemene regel van 70 km/u duidelijk wordt gecommuniceerd en de Vlaamse overheid heeft hierover deze week de campagnes opgestart. Ik stelde ook voor om in Kortenaken hieraan mee te werken (o.a. info in het infoblad).