Doorgaan naar hoofdcontent

Aanhoudende elektriciteitsproblemen

De afgelopen weken zijn er helaas in grote delen van Kortenaken en in kleinere delen van Geetbets en Zoutleeuw onvoorziene stroomonderbrekingen geweest. De oorzaak lag telkens bij de rioleringswerken op de Heerbaan in Kersbeek-Miskom waarbij er steeds iets anders fout liep. Afgelopen maandag werd bij het plaatsen van een sleufbeschoeiing bijvoorbeeld een kabel geraakt waardoor er een kortsluiting ontstond op een hoogspanningslijn. Woensdag liep het een 200-tal meter verder mis tijdens een gestuurde boring onder De Velpe en werd een middenspanningskabel geraakt. Telkens dus een menselijke fout.

Aan de aannemer wordt thans opgelegd om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en om voorzichtig te zijn tijdens de werkzaamheden. Zo worden er bijvoorbeeld sonderingen (peilingen) uitgevoerd om de locatie van de leidingen te weten, wordt er met leidingsplannen gewerkt maar deze zijn soms verouderd, … Bij het plaatsen van de grondbemaling werd bijvoorbeeld eerst de grond weggezogen op de locatie waar er leidingen kunnen liggen en werd er manueel een PCV-buis geplaatst en pas nadien geboord, maar toch liep het nog fout omdat de leidingen dieper lagen dan voorzien.

Wij betreuren deze opeenstapeling van stroomonderbrekingen dan ook ten zeerste want door het vele telewerk en de online lessen zijn er veel bewoners getroffen. Bovendien gaat het telkens ook over een groot gebied dat zonder stroom komt te zitten. De gemeente Kortenaken wordt door de aannemer en netbeheerder Fluvius sinds kort onmiddellijk op de hoogte gebracht van een probleem zodat er snel kan worden gecommuniceerd. Zij zullen ook de collega gemeentebesturen onmiddellijk inlichten zodat ook zij hun inwoners op de hoogte kunnen brengen. Verder wordt er aan netbeheerder Fluvius ook steeds gevraagd om de storing zo snel als mogelijk op te lossen en hopen we natuurlijk dat er geen storingen meer zijn.

De stad Zoutleeuw zal op de volgende algemene vergadering van Fluvius voorstellen om het meldingssysteem aan te passen zodat steden en gemeenten via een sms-procedure onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van een onvoorziene stroomuitval en om dit systeem uit te breiden naar inwoners. Geetbets en Kortenaken scharen zich achter dit voorstel.