Doorgaan naar hoofdcontent

Fietssuggestiestroken Hoeleden worden meer zichtbaar

In Hoeleden wordt nog voor de start van het nieuwe schooljaar extra signalisatie aangebracht op de fietssuggestiestroken. Opvallende fietslogo's moeten ervoor zorgen dat de zichtbaarheid van de fietsstroken verbetert.

"Een tiental jaar geleden werd het centrum van Hoeleden ingericht als zone 30 met nieuwe fietssuggestiestroken. Tegenwoordig worden deze stroken volgens het Vademecum Fietsvoorzieningen in een okergele kleur aangelegd, ter bevordering van de zichtbaarheid. Op dat moment was dat nog geen richtlijn en werden ze uitgevoerd in een grijstint," geeft schepen van Mobiliteit Kristof Mollu aan.

“Het doel van een fietssuggestiestrook is om de fietser nadrukkelijker in het straatbeeld te brengen en de rijbaan visueel te versmallen. De wijkpolitie krijgt echter regelmatig meldingen over de slechte zichtbaarheid van de fietssuggestiestroken. Weggebruikers merken ze vaak niet op waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan: automobilisten denken dat de fietsers foutief op de rijbaan fietsen of fietsers fietsen onnodig op het voetpad."

Het gemeentebestuur zal nu om de 30 m signalisatie in de vorm van fietslogo's aanbrengen op de fietssuggestiestroken. Zo wordt de zichtbaarheid verbeterd en de veiligheid van de schoolomgeving in Hoeleden verhoogd.