Doorgaan naar hoofdcontent

Subsidies voor restauratie kerkhofmuur Kersbeek

De Parochiekerk Sint-Servatius in Kersbeek is, samen met de kerkhofmuur beschermd vanwege de historische en artistieke waarden. De kerkhofmuur wordt, in samenwerking met kerkraad KANA, binnen het jaar nog volledig gerestaureerd. Samen met deze vernieuwing, plant het gemeentebestuur ook de restauratie van het hekwerk in Kersbeek en de kerkhofmuur in Waanrode.

Schepen voor erfgoed, Niels Willems: "De kerkhofmuur in Kersbeek is al jaren een zorg binnen de lokale gemeenschap. De muur is in slechte staat en wordt momenteel gestut door een houten constructie. Dankzij Vlaamse subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed, kunnen we nu werk maken van een grondige restauratie."

De werken omvatten het plaatsen van ‘steunberen’ aan elke pilaar waardoor de muur niet verder kan verzakken. De geraamde kostprijs van de werken is 174.218 euro, waarvan 60 % oftewel 104.531 euro wordt gesubsidieerd. Voor de restauratie van het smeedijzeren hek, wordt een bijkomende subsidieaanvraag ingediend. De werken aan de muur en het hekwerk worden op elkaar afgestemd.

"Om situaties als in Kersbeek te vermijden, plannen we daarnaast ook herstelwerken aan de kerkhofmuur in Waanrode," stelt schepen Willems. "De muur wordt opnieuw ingevoegd en de ezelsrug die op de muur ligt, wordt hersteld. Ook hier trachten we maximaal een beroep te doen op de beschikbare subsidies."