Doorgaan naar hoofdcontent

Taxivervoer voor 65-plussers heen en weer vaccinatiecentrum slechts 5 euro voor inwoners van Kortenaken

Om iedereen de mogelijkheid te bieden zich te laten vaccineren, zal de gemeente Kortenaken minder mobiele 65-plussers die niet op eigen initiatief in het vaccinatiecentrum van Tienen geraken taxivervoer aanbieden voor slechts 5 euro per persoon.

“De inwoners van Kortenaken worden in het vaccinatiecentrum van Tienen verwacht voor hun vaccinatie. Hierbij dient zeker aandacht besteed te worden aan het mobiliteitsvraagstuk. Met het reguliere openbaar vervoersaanbod kunnen vanuit Kortenaken niet alle vervoersnoden ingevuld worden. Daarom is er samen met de andere gemeenten van de Eerstelijnszone Zuidoost Hageland een overeenkomst afgesloten om taxivervoer aan te bieden zodat ook minder mobiele inwoners in het vaccinatiecentrum geraken,” aldus burgemeester, Stefaan Devos.

“Stad Tienen zorgt voor de nodige co√∂rdinatie. Via het inbelnummer 016 80 29 31 kan het taxivervoer aangevraagd worden nadat inwoners hun oproepingsbrief ontvangen hebben. Er wordt een bijdrage van 5 euro per persoon gevraagd. In dit tarief is het aan huis ophalen van de aanvrager, het vervoer naar het vaccinatiecentrum, de wachttijd aan het vaccinatiecentrum en de terugrit inbegrepen,” legt burgemeester Stefaan Devos uit. “Het restbedrag wordt door de gemeenten gedragen. Hiervoor wordt in eerste instantie geput uit het subsidiefonds van Vlaanderen. Indien dit niet voldoende blijkt, wordt het saldo verdeeld onder de gemeenten √† rato van het inwonersaantal.”

“Als gemeente willen we onze inwoners stimuleren zich te laten vaccineren. Het belang van een zo ruim mogelijke vaccinatie kan niet genoeg benadrukt worden. Daarom moeten we er alles aan doen om iedereen naar het vaccinatiecentrum te krijgen,” concludeert burgemeester Stefaan Devos.