Doorgaan naar hoofdcontent

Rioleringswerken VBR Velpe starten na de paasvakantie

Vlak na de paasvakantie (maandag 19/4) start aannemer DCA in opdracht van Aquafin met de effectieve rioleringswerken van ‘Verbindingsriolering (VBR) Velpe’ in Miskom-Dorp en op de Hollestraat-Heerbaan-Bauwelstraat tussen rotonde ‘De Hoef’ en de Beekstraat in Kersbeek.

Naast een nieuwe riolering wordt over de volledige breedte van de rijbaan ook een nieuw wegdek in asfalt gelegd. Over een afstand van ca. 5 km worden ook nieuwe fietspaden aangelegd. De werken hebben een kostenplaatje € 7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt.

“Eind januari zijn de nutsmaatschappijen reeds gestart met de voorbereidende werken voor deze belangrijke rioleringswerken. Het verkeer werd toen niet echt gehinderd en er werd gewerkt met beurtelings verkeer of tijdelijke verkeerslichten, maar na de paasvakantie komt daar verandering in” geeft schepen van Openbare Werken Kristof Mollu aan. “Vanaf maandag 19 april start men namelijk met de effectieve rioleringswerken. Om de aanleg van de riolering op een goede en veilige manier uit te voeren, wordt over de hele breedte van de weg gewerkt. In een eerste fase wordt er gewerkt op de Bauwelstraat en de Heerbaan tussen rotonde ‘De Hoef’ en het kruispunt met de Hollestraat en Groenstraat. Deze zone wordt tot het najaar van 2021 afgesloten voor het doorgaande verkeer.”

Plaatselijke omleiding
Tijdens deze eerste fase wordt het verkeer komende uit Waanrode omgeleid via Kortenaken centrum. Om dan via de Hoeledensebaan en de Zuurbemdsesteenweg opnieuw op de Heerbaan uit te komen. Uit de richting van Glabbeek-Zuurbemde is hetzelfde tracé te volgen in tegenovergestelde richting. Schoollijnen 391 en 565 van De Lijn volgen de normale route en voor lijn 561 wordt halte ‘Limburgia’ op de Heerbaan niet bediend. Reizigers kunnen uitwijken naar halte ‘Aldra’.

Bewoners schriftelijk en digitaal ingelicht
Fase 1 van de werken is in het najaar van 2021 klaar en nadien start men op Miskom-Dorp. Vervolgens wordt de rest van de Heerbaan aangepakt. De vier fases van de werkzaamheden hebben een totale duurtijd van 300 werkdagen.

“Als gemeente beseffen we dat dit voor de nodige hinder voor de omwonenden en het doorgaand verkeer zal zorgen. Vandaar dat we de werken in verschillende fases en bijhorende omleidingen hebben opgedeeld” aldus schepen Mollu. “We zullen in ons infoblad en op de website ook voldoende aandacht besteden aan de communicatie rond deze werken en de omleidingen. Omwille van de coronamaatregelen kon er geen bewonersvergadering plaatsvinden, maar aangelanden werden ingelicht via een uitgebreide brief van Aquafin en de gemeente en er werd ook een presentatiefilmpje ingesproken dat terug te vinden is op de website. Dit filmpje kan ook geraadpleegd worden door andere inwoners zodat iedereen geïnformeerd is over de inhoud van de werken.”