Doorgaan naar hoofdcontent

Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan voor voetbalclubs

Eind 2022 hebben het gemeentebestuur van Kortenaken en de twee voetbalclubs in Kortenaken, VS Kortenaken en SK Waanrode, een intentieverklaring ondertekend om samen te werken. Aangezien de mogelijkheden op de huidige locatie van VS Kortenaken in Hoeleden beperkt zijn, is er namelijk een dringende behoefte aan een alternatieve locatie.

Als eerste stap is onderzocht of er op de huidige locatie van SK Waanrode in de Steenbergstraat een nieuw complex kon worden gebouwd voor één fusieclub. De voorlopige ontwerpen van het nieuwe complex op de Steenbergstraat zijn besproken met de voetbalclubs. Hieruit bleek dat de site van SK Waanrode te klein is en niet voldoet aan de eisen van de clubs, namelijk drie volwaardige velden en 120 parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur geeft aan dat de voorlopige ontwerpen kosteloos werden verstrekt.

Lokaal bestuur Kortenaken heeft op de gemeenteraad van 25 januari dan ook de beslissing genomen tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij alternatieve locaties die voldoen aan de wensen in de gemeente opnieuw in kaart gebracht worden. De gemeente wil op termijn samen met de clubs een locatie voorzien die beantwoordt aan de huidige noden van een voetbalclub.