Doorgaan naar hoofdcontent

Ein-de-lijk: een organogram

Volgende week donderdag (20u) vindt de eerste gemeenteraad van 2016 plaats en ook de eerste gemeenteraad met de nieuwe schepenen. Vandaag ontvingen we hiervoor de agenda. EINDELIJK komt op de gemeenteraad het personeelskader & organogram (punt 10). Reeds in juni 2013 had de gouverneur onze gemeente aangemaand dat er een aangepast organogram opgemaakt moest worden (ik citeer uit het schrijven van de gouverneur van toen: "Het is noodzakelijk dat er een duidelijk organogram wordt opgemaakt."). Nu, 2.5jaar na de brief en na onze herhaaldelijke vraag, staat het op de volgende gemeenteraad. Als oppositie zijn we hier al geruime tijd vragende partij voor omdat het personeelskader reeds sterk gewijzigd is (verschillende nieuwe aanwervingen) en ook in de toekomst vinden er grote wijzigingen plaats (verschillenden gaan op pensioen).
 1. Goedkeuring van de notulen van vorige zitting
 2. Ontslag van een raadslid C. Bouvin
 3. Eedaflegging van een opvolgend raadslid Vlayen Patrick
 4. Nieuwe rangorde van raadsleden
 5. Hofheide aanduiding van een bestuurder
 6. Politieraad ontslag C. BOUVIN en opvolging
 7. Dotatie 2016 aan de Politiezone Hageland
 8. Meerjarenplan en Budget 2016 AGB
 9. OCMW meerjarenplan 2016-2019 en Budget 2016
 10. Personeelskader & organogram
 11. Aanpassing Rechtspositie Regeling
 12.  Vragen