Doorgaan naar hoofdcontent

LED-reclame leidt af in het verkeer

Deze week is het laatste artikel in het kader van mijn doctoraat in de Verkeersveiligheid aan de Universiteit Hasselt gepubliceerd in een internationaal journal.

Dit artikel gaat over het effect van LED-reclameborden op het kijk- en rijgedrag van bestuurders en welke invloed dit heeft op de verkeersveiligheid. Uit een voorafgaande studie is gebleken dat verschillende karakteristieken van een LED-reclamebord het kijk- en rijgedrag kunnen be├»nvloeden. Om dit verder  te onderzoeken heb ik gebruik gemaakt van een rijsimulator. Mijn onderzoek focuste zich op het effect van wisselende beelden op een reclamebord, alsook op de invloed van de afstand van een LED-reclamebord ten opzichte van een oversteekplaats voor voetgangers.

In verschillende landen zijn er regels die aangeven hoe lang 1 en dezelfde boodschap getoond mag worden, maar er is geen onderzoek beschikbaar dat overheden kunnen gebruiken om de keuze te onderbouwen. Op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben we daarom drie varianten onderzocht waarbij de boodschap om de 3, 6 en 15 seconden veranderde.

Wanneer een boodschap vaak veranderde, keek men meerdere keren naar het LED-bord en was er ook een hogere mentale taakbelasting voor de bestuurders en schatte men de eigen rijvaardigheid slechter in. Bovendien toonden alle ritjes waarbij er een LED-reclamebord aanwezig was in de nabijheid van een voetgangersoversteek een hogere minimale rijsnelheid aan en was er een hogere reactietijd t.o.v. een overstekende voetganger.

Uit deze resultaten kan worden besloten dat de aanwezigheid van een LED-reclamebord de bestuurder visueel afleidt, wat een negatief effect heeft op het rijgedrag en dus ook op de verkeersveiligheid. Deze negatieve effecten waren het grootst wanneer een boodschap snel wisselde.

Ter info, je kan het artikel gratis downloaden op de volgende link.