Doorgaan naar hoofdcontent

Bevoegdheden

Vandaag hebben we de bevoegdheden van het toekomstige college van burgemeester en schepenen toegelicht aan het personeel van het OCMW en de gemeente.

Stefaan Devos (CD&V) zal de eerste drie jaar het college leiden dat trouwens bestaat uit één schepen minder dan tijdens de huidige legislatuur. Naast de wettelijke bevoegdheden die toebehoren aan de burgemeester (politie, brandweer, rampenbestrijding, algemene coördinatie en burgerzaken) neemt Stefaan de bevoegdheden financiën, autonoom gemeentebedrijf, landbouw, onderwijs en gemeentepersoneel tot zich. Niels Willems (N-VA) wordt eerste schepen en wordt bevoegd voor gebouwen, toegankelijkheid, erfgoed, ruimtelijke ordening, lokale economie, wonen, kunstacademie ART en erediensten. Griet Vandewijngaerden (sp.a) is bevoegd voor de jeugd, cultuur, GROSK, groendienst, milieu, begraafplaatsen, bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang (BKO) en dierenwelzijn. Annita Vandebroeck (CD&V) wordt voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en is tevens bevoegd voor welzijn, senioren, gelijke kansen en het OCMW-personeel. De gemeenteraad wordt de eerste drie jaar van nieuwe legislatuur voorgezeten door Michel Vander Velpen (CD&V) die nadien schepen wordt. Kim Vandepoel (CD&V) zal vanaf dan de gemeenteraad voorzitten.

Ikzelf wordt de eerste drie jaren als schepen bevoegd voor openbare werken, mobiliteit en verkeersveiligheid, sport, ICT, toerisme, communicatie en participatie. Dit zijn allen zaken die ik zeer belangrijk vind vanuit mijn professionele loopbaan als verkeerskundige alsook vanuit mijn sportief verleden. En zij die me kennen weten dat ik communicatie zeer belangrijk vind. Vandaar ook dat ik al meer dan 6 jaar deze blog heb en deze niet enkel tijdens verkiezingsperiodes actueel heb gehouden. Na drie jaar ruil ik mijn schepenambt voor het burgemeesterschap en komt Benny Hermans (N-VA) in het schepencollege.