Doorgaan naar hoofdcontent

Steun aan de lokale middenstand

Op de jongste gemeenteraad vroeg ik een aanpassing aan het belastingsreglement voor de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. Net zoals in het verleden wordt er voor de periode 2015-2018 een belasting geheven op dergelijke producten (lees reclamebladen). Het tarief bedraagt 0,020 euro per bedeeld exemplaar en hier zijn we het nog steeds mee eens. We hebben echter voorgesteld om naast de vrijstelling voor o.a. socio-culturele en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen ook een vrijstelling te voorzien voor ondernemers van Kortenaken. Op deze manier zou onze eigen lokale middenstand enkele keren per jaar gratis een flyer of iets dergelijks kunnen verspreiden in Kortenaken.

De meerderheid was het voorstel genegen en het punt werd van de agenda gehaald zodat men kon nagegaan hoe dit best wordt opgenomen in het reglement.