Doorgaan naar hoofdcontent

Aanleg fietspaden zonder subsidies?; 170.000 EURO


Op de gemeenteraad werd gisteren de aanleg van nieuwe fietspaden en een fietssuggestiestrook ter hoogte van de Hemelrijkstraat goedgekeurd. Stefaan Devos merkte namens onze partij op dat er geen advies was van RIOBRA en spoorde de gemeente dan ook aan om nog eens contact met hen te nemen om toekomstige rioleringswerken in deze straat af te stemmen op de voorziene werken. Omdat de burgemeester, op de vraag van Stefaan, geen duidelijk antwoord kon geven of de mogelijkheid tot subsidiƫring van dit project was onderzocht, heeft onze fractie zich dan ook onthouden. De burgemeester gaf aan dat men nog een formeel antwoord zal vragen aan de hogere diensten i.v.m. subsidiƫring maar dat het huidige ontwerp alleszins behouden blijft. Hij verduidelijkte dat er via de provincie informeel was afgetoetst en dat subsidies niet mogelijk zijn omdat de straat geen functionele fietsroute is. De opmerking van de burgemeester dat er geen subsidies mogelijk zijn is echter fout. De Hemelrijkstraat is namelijk wel een functionele fietsroute waardoor het project (mits aanpassingen) voor 80% gesubsidieerd kan worden. Toch de moeite waard lijkt me als je weet dat dit project 170.000 euro kost!

Op de foto hier beneden zie je dat de Hemelrijkstraat wel degelijk uitmaakt van een functionele fietsroute. Ik heb vandaag ook nog eens met het kabinet van Tom Dehaene (verantwoordelijk voor mobiliteit) en met de administratie van de provincie gebeld en zij hebben formeel bevestigd dat er voor de Hemelrijkstraat wel degelijk subsidies aangevraagd kunnen worden. Wat de burgemeester gisteren dus zei (dat dit was afgetoetst en dat het niet mogelijk was) is dus compleet onwaar!

Verder vind ik het op zich wel goed dat hier fietspaden worden aangelegd want hier liggen nu geen voorzieningen voor fietsers en deze straat vormt een belangrijke verbinding tussen Waanrode en Kersbeek-Miskom. De aanleg van fietspaden zal dus de verkeersveiligheid vast en zeker bevorderen. Al had ik liever gehad dat de fietspaden de aanbevolen breedte van 1m75 hadden in plaats van 1m50 zoals nu voorzien maar ik begrijp dat dit niet mogelijk is op het volledige traject. Verder heb ik gewezen op de nieuwe richtlijnen in verband met de aanleg van fietssuggestiestroken zodat het ontwerp in die zin aangepast kan worden. Ik heb echter een groter probleem met het feit dat men niet degelijk onderzocht heeft of het via subsidies kan en met het moment van de werken. De timing op het einde van de legislatuur doet vermoeden dat men de werken eerder uitvoert in functie van de verkiezingen en niet in functie van de verkeersveiligheid. Meer nog, momenteel vinden er in Kortenaken centrum grote rioleringswerken plaats en is de Krawatenstraat ter hoogte van Kortenaken Dorp afgesloten. Bijgevolg wordt het verkeer in Waanrode omgeleid via o.a. de Hemelrijkstraat. De werken op de Hemelrijkstraat zullen wel pas starten als de omleiding is afgelopen maar naar verkeersveiligheid was het beter geweest om de fietspaden reeds VOOR de omleiding aan te leggen.