Doorgaan naar hoofdcontent

Opmaak nieuw mobiliteitsplan afgevoerd na fouten


Het gemeentelijk mobiliteitsplan van Kortenaken dateert van 2011 en dit dient minstens om de zes jaar herzien te worden via een ‘Sneltoets’. Op die manier evolueert het mobiliteitsplan mee met de gemeente en kunnen de nodige maatregelen uit het plan (eventueel) aangepast worden. Het resultaat van zo’n herziening kan drie vormen aannemen: (1) de opmaak van een volledig nieuw plan; (2) een gedeeltelijke verbreding en verdieping van het huidige plan; (3) een loutere actualisatie van het bestaande plan. Als verkeerskundige heb ik regelmatig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan te maken en ik heb dan ook enkele bedenkingen geuit. Ongeacht men weet wat het resultaat van de herziening is, raamt de Open VLD – N-VA-meerderheid de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan op een bedrag van €35.000 en men geeft aan dat het Vlaams Gewest dit voor €30.000 subsidieert. Dit is echter niet correct. Enkel in het geval van een volledig nieuw plan is er een subsidie van €30.000 euro. Wanneer er een gedeeltelijke verbreding en verdieping is, bedraagt de subsidie €15.000 en bij een actualisatie is er geen subsidie. Het zou dan ook veel logischer zijn geweest om eerst zelf de ‘Sneltoets’ uit te voeren en op basis van dat resultaat een raming en bijhorende offertevraag te maken. Zo weet je immers wat je wil doen en kan je een realistische raming maken. Nu zou men quasi een blanco cheque tekenen voor de inschrijver zonder dat men weet wat de inhoud van het nieuwe mobiliteitsplan moet zijn (dat wordt namelijk bepaald door de Sneltoets). Door zelf de Sneltoets uit te voeren zou men ook al snel €3.000 sparen. Verder stonden er ook nog enkele fouten in het besluit. Het is bijvoorbeeld niet verplicht om een extern bureau aan te stellen, de aangehaalde redenen om een mobiliteitsplan te hebben zijn niet correct, en het bestek – waarin de gunningsvoorwaarden staan – kwam niet overeen met wat men tijdens de raadszitting als uitleg gaf. Omwille van deze redenen werd het punt dan ook verdaagd naar een volgende gemeenteraad.