Doorgaan naar hoofdcontent

Verkeersveilige scholen


Investeren in meer verkeersveiligheid moet een van de punten zijn voor de komende bestuursploeg. Als we willen dat kinderen meer met de fiets of te voet naar school komen, moet de omgeving van en de weg naar de school veiliger. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de zone 30 in bijna alle schoolomgevingen in Vlaanderen wordt genegeerd en dat de resultaten beter zijn indien er wegversmallingen of verkeersdrempels worden aangelegd. Voor sommige scholen in Kortenaken is er al een (gedeeltelijke) oplossing, maar voor andere scholen is er nog werk aan de winkel. Via soms eenvoudige maatregelen kan de snelheid fysiek worden afgedwongen. Voor de vrije basisschool Zonnebloem in Waanrode is het bijvoorbeeld een optie om de rij geparkeerde auto’s beter te ordenen en ze gegroepeerd afwisselend links en rechts te laten parkeren zodat het doorgaande verkeer moet “slalommen” tussen de auto’s en wat moet afremmen. Scholen kunnen ook een veilige schoolbereikbaarheidskaart opstellen (de gemeente kan hen hierbij ondersteunen) zodat er naar doorsteekjes gezocht kan worden om de school te bereiken (via kleinere wegen, ...).  Er kunnen ook verkeerseducatieve routes worden uitgewerkt waarbij de leerlingen een uitgestippelde en bewegwijzerde leerroute in de schoolomgeving onder begeleiding en zelfstandig leren kennen.