Doorgaan naar hoofdcontent

Eerste verkeerslicht in Kortenaken

In maart van dit jaar was ik via een parlementaire vraag via Karin Brouwers (CD&V) aan minister Ben Weyts (N-VA) nog te weten gekomen dat het kruispunt N29 Tienen - Diest met de Klipgaardestraat te Waanrode op het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat. Toen werd aangegeven dat het kruispunt op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) besproken zou worden, waar alle betrokken stakeholders er in principe naar streven om in consensus te bepalen welke aanpassingen wenselijk zijn om de verkeersveiligheid te verhogen.

Deze PCV vond plaats op 24 oktober maar vanuit de gemeente was enkel iemand van de politiezone Hageland aanwezig terwijl er normaal gezien ook een vertegenwoordiging is vanuit de gemeente (burgemeester, schepen of ambtenaar). Maar de Open VLD - N-VA-meerderheid vond het blijkbaar niet nodig om bij de bespreking aanwezig te zijn en dit terwijl dit toch wel een van de belangrijkste kruispunten is van Kortenaken. 

Op basis van de verkeersintensiteiten is er nu door de aanwezigen op de PCV beslist dat dit kruispunt met verkeerslichten wordt uitgerust. Verder zal er op de N29 vanuit de zijde van Diest ook een afslagstrook naar Waanrode aangelegd worden en wordt het voor fietsers gemakkelijker om over te steken. De Lijn was ook vragende partij voor busbeïnvloeding op de verkeerslichten zodat zij sneller groen krijgen.

Dit kruispunt wordt dus het eerste kruispunt op de zeer rechte N29 tussen Tienen en Diest dat met verkeerslichten uitgerust zal worden. Naar verkeersveiligheid zal dit zeker een verbetering zijn want het afslaan of kruisen van de N29 zal hierdoor vergemakkelijken. Maar het kan uiteraard wel zijn dat er af en toe voor de verkeerslichten gewacht moet worden maar door de implementatie van "slimme verkeerslichten" zal dit zoveel als mogelijk beperkt zijn. Wat wel goed in de gaten gehouden moet worden is dat er niet (nog) meer sluipverkeer ontstaat via het kruispunt N29 met de Halensebaan (dat iets verder ligt).