Doorgaan naar hoofdcontent

Fietspaden Tiensestraat

CD&V Kortenaken heeft zich - samen met de andere oppositiepartij SP.a Plus - tijdens de jongste gemeenteraad onthouden bij het agendapunt over de aanleg van een fietspad op de Tiensestraat. Het fietspad wordt namelijk niet aangelegd volgens de Vlaamse richtlijnen uit het fietsvademecum omdat dit te duur zou zijn. De provincie geeft thans subsidies als deze richtlijnen worden gevolgd maar de meerderheid gaf aan dat het dan nog veel te duur uitkwam en had dit laten berekenen. Het is echter niet duidelijk hoe deze berekening is opgebouwd en met wat er allemaal rekening is gehouden en met wat niet. Ook op de raadszitting kon geen antwoord gegeven worden op de vraag wat nu het verschil is in kostprijs voor de gemeente als de Vlaamse richtlijnen worden gevolgd of niet. Op een bepaald moment sprak de schepen over een verschil ten laste van de gemeente van slechts €10.000. Bovendien was het budget dat op de gemeenteraad is goedgekeurd (ca. €263.000, excl btw) niet hetzelfde budget als dat het college van burgemeester en schepenen heeft goedgekeurd.

Het bestuur moet volgens ons steeds goed voor ogen houden wat de prijs met en zonder subsidies is en moet hierbij bijkomend rekening houden met kwaliteit, keuze voor materialen en niet te vergeten de veiligheid van de fietser. Een (iets) duurder fietspad komt de verkeersveiligheid namelijk sterk ten goede. In dit dossier is een correcte afweging duidelijk niet gebeurd.

We willen echter wel benadrukken dat we achter het feit staan dat er nieuwe fietspaden worden aangelegd op deze verbindingsweg tussen Hoeleden/Ransberg en Kortenaken, maar we hebben heel wat wat vragen over het dossier.