Doorgaan naar hoofdcontent

Maaien van bermen vanaf 15 juni

Om de natuur te beschermen, maait de gemeente Kortenaken de bermen zoals vastgelegd in het Vlaams Bermbesluit slechts op bepaalde momenten van het jaar. Dit besluit bepaalt dat er – in principe – pas vanaf 15 juni gemaaid kan worden. 

Binnen het college van burgemeester en schepenen hebben we de planning van de maaibeurten besproken. Na 15 juni volgt een eerste algemene maaibeurt en waar nodig een tweede maaibeurt na 15 september. Omdat we een fruitgemeente zijn en er zonder bijen geen fruit is, hebben we met het Regionaal Landschap Zuid Hageland afgesproken dat zij enkele bermen afbakenen waar er later in het maaiseizoen wordt gemaaid. Op deze manier kunnen de bijen nog profiteren van de niet gemaaide bermen.

Een uitzondering op de start van het maaiseizoen op 15 juni, is de zone van 20 m rondom een kruispunt. Daar worden de bermen omwille van verkeersveiligheidsredenen en een goede zichtbaarheid op het verkeer reeds vanaf 20 mei gemaaid