Doorgaan naar hoofdcontent

Kerk van Kersbeek noodgedwongen gesloten


** Gemeentelijk persbericht **

Burgemeester Stefaan Devos ziet zich genoodzaakt de parochiekerk Sint-Servatius in Kersbeek met onmiddellijke ingang te sluiten. "In het verleden werden er reeds  problemen vastgesteld met de draagstructuur van de brede overkapping van het schip. Op vraag van het gemeentebestuur en met medewerking van Kerkraad Kana werd recent een stabiliteitsingenieur aangesteld om bijkomend advies te vragen en de evolutie op te volgen. Hieruit is gebleken dat de situatie verergerd is en een gevaar vormt. Er is bovendien een reĆ«el gevaar van loskomende bakstenen die door het plafond kunnen vallen. De veiligheid van de kerkgangers kan niet meer worden gegarandeerd en de stabiliteitsingenieur adviseerde dan ook om de kerk te sluiten. In samenspraak met de Kerkraad werd tijdens de eucharistieviering de kerkgemeenschap hiervan op de hoogte gesteld” aldus burgemeester Stefaan Devos .

De parochiekerk Sint-Servatius is een beschermd monument. Er is een doordachte aanpak nodig om de stabiliteitsproblemen op te lossen. De gemeente Kortenaken en de Kerkraad Kana laten in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed een restauratiedossier met subsidieaanvraag opmaken. Dit wordt met hoogdringendheid aan de minister ter goedkeuring voorgelegd. Ook de beschermde kerkmuur vertoont al jaren stabiliteitsproblemen en werd in het verleden reeds gestut. De noodzakelijke werkzaamheden aan metsel- en hekwerk worden alvast mee opgenomen in het dossier.