Doorgaan naar hoofdcontent

Ontevreden inwoners HeerbaanGisterenavond vond de infoavond over de Aquafinwerken in Kersbeek-Miskom plaats. Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor en de werken starten (vermoedelijk) in het voorjaar van 2019 en hebben als einddatum najaar 2020. Dit was een eerste infoavond en er waren circa 130 buurtbewoners aanwezig die langs het traject Bauwelstraat, Heerbaan (tot Beekstraat), Hanestraat en Miskom-Dorp wonen. Op het kaartje hierlangs zie je waar er wordt gewerkt:
  • geel = rioleringswerken en volledig nieuw wegdek + fietspaden aan beide zijden
  • grijs = rioleringswerken + wegdek hersteld in oorspronkelijke staat. 

Samen met de rioleringswerken zal de gemeente het wegdek en de fietspaden op sommige plaatsen vernieuwen. Op Miskom-Dorp (inclusfief het onveilig kruispunt met de Heerbaan) en in de Heerbaan tussen de Velpebrug en het kruispunt met de Groenstraat tot aan de kapel (inclusief dit ruime kruispunt) wordt het wegdek in asfalt aangelegd en komen er aan beide zijden fietspaden. Op zich een zeer goede zaak want veilige fietspaden ontbreken hier momenteel en het wegdek is aan vervanging toe. De rest van de Heerbaan wordt echter niet vernieuwd. Daar waar de rioleringsbuizen in de weg komen te liggen wordt het betonnen wegdek van de Heerbaan wel in haar oorspronkelijke staat hersteld. Maar vele bewoners begrepen – net als ik – niet dat de zeer slechte fietspaden op een gedeelte van de Heerbaan niet worden heraangelegd. Op sommige plaatsen zijn deze in erbarmelijke staat. Fietsen is er quasi niet mogelijk door losliggende dallen of omhoog gekomen riooldeksels. Een gemiste kans van de huidige Open VLD - N-VA-meerderheid want het studiebureau gaf ook aan dat dit een keuze van het gemeentebestuur was. Aquafin is enkel verantwoordelijk voor de rioleringswerken.