Doorgaan naar hoofdcontent

Slalommen op de Neerlintersesteenweg..

Op de verkeersraad is de snelheid van voertuigen op de Neerlintersesteenweg in Hoeleden al regelmatig besproken en het voorstel was om via een proefopstelling enkele wegversmallingen te plaatsen. Afgelopen dinsdag werden de versmallingen uitgevoerd maar de snelheid is pas op donderdag van 70 naar 50 km/u gebracht. Het zou uiteraard logischer zijn geweest om eerst de snelheidslimiet te verlagen alvorens men - zoals nu uitgevoerde - gevaarlijke wegversmallingen aanbrengt.

Afwisselend zijn er nu links en rechts van de rijbaan door middel van slechts één plastic paaltje  rijbaanversmallingen aangebracht. Deze paaltjes zijn zelfs door de dag amper zichtbaar omdat ze een diameter hebben van ca. 20 cm. Op de gemeenteraad van donderdag stelde ik bij hoogdringendheid enkele verbeteringen voor (ik heb dat lijstje namens CD&V ook schriftelijk aan de burgemeester en de bevoegde schepen overgemaakt):
  • Het was in eerste instantie beter geweest om twee à drie paaltjes te gebruiken zodat er visueel een lijn ontstaat die duidelijk herkenbaar is voor bestuurders. Op die manier zou de wegversmalling dan ook een echte versmalling zijn en zou de voorrangssituatie op een natuurlijke manier voor de weggebruikers duidelijk zijn. Door slechts een beperkte wegversmalling aan te brengen, lijkt het alsof men nog met twee langs elkaar kan kruisen maar dat is in de praktijk niet mogelijk. 
  • Vermits de voorrangssituatie nu niet op een natuurlijke manier overkomt bij de bestuurders, zou extra signalisatie in de vorm van de gekende opstaande rood-zwarte-witte pijlen (verkeersbord B19 en B21) aangewezen zijn. Deze borden zijn volgens de wegcode in deze situatie niet verplicht maar het zou wel tot veel meer duidelijkheid leiden.
  • Het plaatsen van een bordje "proefopstelling" zou misschien ook wat soelaas bieden, maar veel gaat dat natuurlijk niet uitmaken.
  • Momenteel heeft men reflectoren (ik vermoed zelfs fietsreflectoren?) op de verkeersborden geplaatst met als doel een betere zichtbaarheid te bieden, maar wettelijk mag dat niet
  • Doordat men het verkeersbord aan het paaltje heeft bevestigd, is het paaltje zelfs nog slechter zichtbaar (de retroreflecterende strook van het paaltje is niet meer zichtbaar).
De uitvoering dateert van dinsdag en donderdag waren er al twee paaltjes aangereden. Ik ondersteun zeker het idee om de snelheid op de Neerlintersesteenweg te verminderen alsook het idee om met een proefopstelling te werken. Het probleem is namelijk al langer gekend en de buurtbewoners klagen er terecht over voertuigen die te hard rijden. Maar als men dergelijke opstellingen doet dan moet ze de situatie niet nog gevaarlijker maken. Hieronder enkele foto's van de eerder amateuristische opstelling...