Doorgaan naar hoofdcontent

(Pest)belastingen opnieuw wat hoger

Op de gemeenteraad van afgelopen donderdag stonden verschillende belastingreglementen voor het jaar 2014. De grote belastingen (opcentiemen en personenbelasting) blijven hetzelfde maar er worden, net zoals eerder dit jaar, enkele verhogingen doorgevoerd in de zogenaamde “pestbelastingen”. Hieronder enkele voorbeelden:
  • Een trouwboekje kost vanaf volgend jaar €20 (in 2013 was dat €10, dus x 2)
  • Het opvragen van een adressenlijst zal €25 kosten (dat was tot op heden gratis!!!!)
  • Om een stedenbouwkundig uittreksel op te vragen zal men €50 moeten betalen (in 2013 was dat €25, dus x 2)
  • Het afleveren van een planologisch attest kost vanaf 2014 €500 (in 2013 was dat €100, dus x 5)
  • Het afleveren van een slachtbewijs kost vanaf volgend jaar €15 per dier (in 2012 was dat gratis en van vanaf dit jaar €2,5, dus x 6)
We betreuren het dat men hier opnieuw een verhoging doorvoert want eerder dit jaar werden sommige belastingen, die vroeger niet bestonden, ook al ingevoerd. Het gaat dan vaak over administratieve stukken die opgevraagd moeten worden en waarvoor men moet betalen.

Ook de kostprijs voor de afvalophaling van een gezin zal stijgen en dit niet volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Het bezit van een groene en grijze “bak” wordt immers duurder (x 2) terwijl de ophaling zelf wat goedkoper wordt. Dit zorgt voor een verdoken belastingverhoging van circa €20.000 per jaar.

De verenigingen zullen ook geconfronteerd worden met hogere kosten. Zo is de huurprijs van de verschillende gemeentelijke zalen fors verhoogd (sommige zalen +€5 maar andere ook +€25 of +€75). Sommige verenigingen worden zo plots geconfronteerd met hogere kosten en hebben hun eigen tarieven hier niet op kunnen afstemmen. Verder betreuren we dat het negatieve advies van de beheerraad van de zalen werd genegeerd en dat de maximumfactuur voor verenigingen sterk wordt afgebouwd.