Doorgaan naar hoofdcontent

Belofte maakt schuld

Ik kijk met veel plezier uit naar het beleidsprogramma van de coalitie VLD-GBL/N-VA. Een beleidsprogramma is voor de kiezer een eerste instrument dat gebruikt kan worden om te kijken wat er van de verkiezingsbeloftes overblijft. Tijdens de verkiezingsstrijd heeft men immers verschillende dingen beloofd waarvan ik dacht “tiens, hoe ga je dat doen”. Zo hoorde ik door de lokale NV-A zeggen dat er meer gecommuniceerd moest worden en dat VLD-GBL landbouwgrond kon omzetten in bouwgrond. Tijdens het politieke debat zei men ook dat de men een formule had die er voor zou zorgen dat de uitbating van de sporthal de belastingbetaler niets zou kosten en dat VLD-GBL een alternatief had voor de KMO zone aan de Tiensesteenweg. Ik vrees er echter voor dat we binnen 6 jaar geen KMO-zone hebben en dat de handelaars in de kou blijven staan, dat ik niet kan bouwen op landbouwgrond, ... Verschillende aanpassingen aan subsidies zijn niet op de adviesraden besproken alsook het ontslag van de twee personeelsleden werd niet (of zeer laat én op vraag van de jeugdraad) gecommuniceerd. Tot nu toe dus veel loze beloftes.

Jonathan lijst op zijn website (www.jonathancardoen.be) de voor hem 10 meest merkwaardige beloftes op en geeft regelmatig een stand van zaken. Een gemakkelijk te vertalen belofte is die van de zitdagen van de schepenen en de burgemeester. Ik citeer uit het N-VA-programma: “Als wij deel uitmaken van het College van Burgemeester en Schepenen en OCMW-voorzitter zullen wij er voor zorgen dat er elke zaterdag van 10 tot 12 uur één van deze personen op het gemeentehuis aanwezig zal zijn voor het beantwoorden van vragen van de inwoners.” Aan deze belofte wordt, nu we toch al enkele maanden ver zijn, vanaf mei gedeeltelijk tegemoet gekomen. Zo zullen er enkele schepenen aanwezig zijn op de eerste zaterdag van de maand. Het is niet volledig wat is beloofd maar het is toch een eerste stap (als het goed is zeggen we het ook :-)).