Doorgaan naar hoofdcontent

Voorlopige twaalfden


Op de gemeenteraad van gisteren stond een belangrijk agendapunt: “de gemeentelijke begroting 2013 en de meerjarenplanning”. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik het moeilijk vond om dit voor te bereiden en ik was dan ook blij dat Stefaan maandag een introductie had gegeven en dit punt naar zich toe heeft getrokken. We hebben met de CD&V-fractie punt per punt overlopen en op zo’n momenten merk je toch de ervaring van Stefaan, Michel en Martin. Ze legden alles aan de drie nieuwelingen (Tuur, Dorien en ik) uit zodat we de begroting op het einde van de avond ook begrepen.

Bij de start van de bespreking in de gemeenteraad nam Stefaan het woord en legde hij uit dat de begroting niet correct was opgesteld. Er waren cijfers ingevuld die nog geen rekening hielden met beslissingen die reeds werden genomen (bv. ontslag 2 halftijdse personeelsleden) maar de grootste fout zat in een verschil van €33000 in het geraamd budget voor 2013 in de overzichtstabel op pagina 2 en in de samenvattende tabel op pagina 123. Beide cijfers moeten kloppen want anders is de vertrekbasis voor een begroting niet correct en kan de begroting in principe niet gestemd worden vermits alles aan deze tabellen hangt. De CD&V-fractie merkte de fout op en ze kon door de meerderheid niet verklaard worden. Hiervoor heeft de meerderheid tot drie maal toe de zitting laten schorsen en tot slot kwam het voorstel om de twee volgende maanden met voorlopige twaalfden te werken wat betekent er in 2013 voor maart en april evenveel mag worden uitgegeven als in deze maanden in 2012. Iets wat in jaren nog niet is gebeurd in Kortenaken en VLD-GBL en N-VA moeten hun huiswerk dus opnieuw maken en hopelijk correct. Als men verkondigt dat het slecht gaat met de financiële toestand dan moet men uiteraard wel eerst een correcte begroting kunnen opstellen.