Doorgaan naar hoofdcontent

Geld besparen?


Bij de vragenronde van vorige week donderdag heeft de meerderheid opnieuw een mal figuur geslagen. We informeerden naar de nota die die wijziging van de personeelsbehoeften en het personeelskader in de dienst vrije tijd beschrijft maar hebben hem niet gekregen. De nota maakt deel uit van het collegeverslag van 11 februari en beschrijft hoe de personeelsformatie er na het ontslag van de jeugdconsulent en de cultuurbeleidscoördinator uitziet. Ik heb de nota tot twee maal toe via e-mail opgevraagd en tijdens de gemeenteraadszitting gaf de SP.a aan dat ook zij de nota hadden opgevraagd maar niet hadden gekregen. Daarom stelden we voor om de nota tijdens de zitting te halen. De gemeenteraadsvoorzitter maakte aanstalten om hierop in te gaan maar de schepen van Financiën gaf aan dat we de nota tijdens de zitting van april zouden krijgen. We waren op voorhand al wat achterdochtig over het feit dat we de nota niet kregen en dit werd nog eens bevestigd door het feit dat we moeten wachten tot de volgende gemeenteraad. De meerderheid gaf als uitleg dat de nota nog niet klaar is maar volgens mij moeten ze nog starten met het schrijven. Op zich wel raar want deze nota ligt mee aan de grondslag van de ontslagen.

De reden voor de ontslagen zou de slechte financiële toestand zijn (zo lees ik althans in het persbericht). Echt geloofwaardig klinkt zo'n stelling niet meer als je weet dat de meerderheid de begroting vorige week zelf van tafel heeft moeten vegen omdat er met foute cijfers werd gestart. Wat wel klopt is dat het ontslag van deze twee halftijdse functies tot een besparing leidt, maar veel beperkter dan men laat uitschijnen. Er wordt niet verteld dat er door de ontslagen een verlies is aan Vlaamse subsidies die verbonden zijn met deze functie. Per jaar komt dit neer op circa 35000 euro dat wordt mislopen waardoor de netto besparing veel minder is dan de pure winst uit een lagere loonlast. Bijkomend wordt er ook geen rekening gehouden met het advies van de verschillende raden dat in augustus 2012 is uitgesproken.